Internet bankarstvo

(e-ba plus)

Sve što trebate je računalo s pristupom internetu i token koji dobijate pri ugovaranju e-ba plus usluge

VIŠE DETALJA

INTERNET BANKARSTVO

Brzo, jednostavno i povoljnije bankarstvo 24 sata dnevno! Uživajte u slobodi obrade transakcija sa samo nekoliko klikova mišem.

Korištenjem e-ba plus jednostavno i u svakom momentu možete:

 • pristupiti stanju i prometu po računima,
 • obavljati transakcije domaćeg i međunarodnog platnog prometa s mogućnošću spremanja predložaka za ponovljena plaćanja,
 • izvršiti konverziju novca, 
 • biti informirani o svojim troškovima,
 • primati izvode,
 • ostvariti uvid u informacije o kreditima, dokumentarnom poslovanju, 
 • ostvariti uvid o transakcijama na prodajnim mjestima trgovaca (EFT POS terminalima) i business karticama,
 • savjetovati se sa bankarom te obaviti određene transakcije uz pomoć

 

Ukoliko ste korisnik usluge Internet bankarstva (e-ba plus) i potrebne su Vam određene izmjene po usluzi ovo je dokumentacija koju je potrebno koristiti:

Prednosti e-ba plus:

 • ostvarite uštede obzirom na povoljnije naknade u odnosu na standardne tarife naknada za naloge ispostavljene putem šaltera,
 • maksimalna efikasnost i optimizacija poslovanja u skladu sa zahtjevima Vaše kompanije,
 • brz i siguran pristup računima u svakom momentu na bilo kojoj lokaciji, 
 • uvijek ste prvi na redu - završite svoje obaveze bez čekanja u redovima i gužvi,
 • dostupnost 24h dnevno - završite svoje obaveze kad Vam to najbolje odgovara,
 • potpuna kontrola računa otvorenih u našoj Banci

ISPLATA PLAĆE/OTPLATE KREDITA

Unutar navedene opcije klijenti su u mogućnosti samostalno inicirati isplatu plaće/otplate kredita bez dostavljanja spiskova na obradu u banku.

Iniciranje/obrada predmetne transakcije se sastoji od:

 • unosa detalja naloga pokrića koji se provodi sa računa pravne osobe u korist prolaznog računa banke za plaću odnosno otplatu kredita i to u ukupnom iznosu svih pojedinačnih plaća/otplata kredita;
 • spiska djelatnika kojima se treba isplatiti plaća/otplata kredita sa pojedinačnim detaljima o svakom primatelju i to: ime i prezime zaposlenika, broj računa (kod plaće: transakcijski broj računa djelatnika tj. 338...; kod otplate kredita CORE br. računa za otplatu kredita), iznos u KM, svrha doznake (tj. opis uz predmetnu transakciju) & Vrsta uplate (Redovno, Povremeno ili Ostalo).

 

UPUTE ZA RAD-plaće/otplate kredita putem e-ba Plus aplikacije

Plaće/otplate kredita

Opis strukture file-a za plaće

Primjere popunjenih dokumenata za import plaća/otplata kredita možete preuzeti ispod.

B2B nova funkcionalnost

Primjeri popunjenih dokumenata za import plaća/otplata kredita

PRIMJER EXCEL PLAĆA XLS 9kB PREUZMI
PRIMJER EXCEL OTPLATA KREDITA XLS 9kB PREUZMI
PRIMJER XML PLAĆA XML 1kB PREUZMI
PRIMJER XML OTPLATA KREDITA XML 1kB PREUZMI

Zahtjev za otvaranje Internet bankarstva

Ukoliko nemate otvoren račun, dokumentaciju potrebnu za otvaranje računa možete pogledati ovdje.

Sigurnost uvijek na prvom mjestu

Svaki platni nalog Internet bankarstva, osim uz USB Key ili smart karticu, od sada možete dodatno autorizirati i korištenjem m-token e-ba Plus aplikacije!

Aplikacija se instalira na mobilnom uređaju korisnika, a za cilj ima generiranje 6-znamenkastog koda/ključa koji predstavlja dodatni vid autorizacije prilikom slanja naloga putem e-ba Plus usluge.

1. Skeniraj QR code i preuzmi m-token e-ba Plus aplikaciju

2. Ugovorite uslugu kod vašeg Voditelja poslovnog odnosa/Bankara za poduzetničko bankarstvo

3. Aktivirajte uslugu uz pomoć dobivenih kodova 

Android

iOS

E-ba Plus - nova funkcionalnost Signergy (google chrome)

Trenutno pristup u aplikaciju e-ba Plus obavlja se putem Internet Explorer web preglednika koji aktivira JAVA applet i osigurava pristup samoj aplikaciji. Nova verzija e-ba Plus aplikacije osigurala je dodatno podršku odnosno omogućila pristup/korištenje aplikacije i kroz Google chrome preglednik. Da bi se mogla koristiti e-ba Plus aplikacija kroz Google chrome potrebno je osigurati na računalu korisnika instalaciju dodatne aplikativne programske podrške tzv. Signergy aplikacije.

Sami proces instalacije Signergy aplikacije je brz i vrlo jednostavan, a predmetnu aplikaciju možete preuzeti ispod.

Napomena: Za pristup e-ba Plus putem Google chrome preglednika potrebno je isključivo koristiti sljedeći posebno kreirani link https://ebaplus.unicreditbank.ba/ebaPlus/, a isti možete pronaći na početnoj stranici, odjeljak pod nazivom 'Prijava u internet bankarstvo'.

Korisnici koji će i dalje nastaviti koristiti aplikaciju putem Internet explorer preglednika nemaju nikakvih izmjena i nastavljaju se koristiti dosadašnjim link-om https://www.unicreditbank.ba/ebaPlus/

Instalacija programa

ASSECO_SIGNERGY_UNICREDIT_INSTALLER EXE 53MB Download
ACTIVCLIENT 7.1.0 X64 FIX168 EXE 28MB Download
E-BAPLUS SCMANAGEMENT_V6.3.1_X64_BIN ZIP 4MB Download
E-BAPLUS SCMANAGEMENT_V6.3.1_X86_BIN ZIP 3MB Download
SAFENETAUTHENTICATIONCLIENT-8-X32-8.3.MSI ZIP 21MB Download
SAFENETAUTHENTICATIONCLIENT-8-X64-8.3.MSI ZIP 33MB Download

Internet bankarstvo (HALCOM) Vam omogućuje efikasno upravljanje Vašim novcem zahvaljujući Banci dostupnoj 24 sata dnevno.

Jednostavno i u svakom momentu možete pristupiti stanju i prometu po računima te obavljati transakcije domaćeg i međunarodnog platnog prometa. Pored navedenog u mogućnosti ste izvršiti konverziju novca, primati izvode i obavljati transakcije domaćeg/međunarodnog platnog prometa sa računa otvorenim u drugim Bankama u BiH koji su pridruženi u sustavu HALCOM internet bankarstva. 

Korištenjem HALCOM aplikacije ostvarujete uštedu na naknadama za naloge u domaćem i međunarodnom prometu, jer su naknade za transakcije obavljene putem aplikacije povoljnije u odnosu na standardne tarife naknada za naloge ispostavljene putem šaltera.

Dostupna su različita ovlaštenja koja možete ugovoriti za svoje zaposlenike ovisno o internim pravilima i ovlaštenjima unutar kompanije.

Usluga HALCOM je dizajnirana kako bi osigurala maksimalnu efikasnost i optimizirala poslovanje u skladu sa zahtjevima Vaše kompanije. Upotrebom najnovije tehnologije/uređaja (smart kartica ili USBKey) osiguran je brz i siguran pristup aplikaciji.

Uživajte u slobodi obrade transakcija sa samo nekoliko klikova mišem. 

Dostupne verzije Halcom-a:
 
 • Hal E-Bank/Corporate je višekorisnička verzija programa za internet bankarstvo namijenjena istovremenom radu na više računala vezanih u lokalnu mrežu.
 • Hal E-Bank/Personal je jednokorisnička verzija programa za internet bankarstvo namijenjena za rad na jednom računalu.
 • Hal E-Bank/Web je dopunsko rješenje osnovnim rješenjima Hal E-Bank/Personal i Hal E-Bank/Corporate. Koristi se za praćenje platnog prometa bez klijentovog programa, ili za pripremu i potpisivanje naloga i paketa sa različitih lokacija.
 • Hal E-Bank/B2B je višekorisnička verzija gdje se pomoću dodatnih aplikacija vrše automatski sustavi, koji unose naloge prema banci, pokupe prometne stavke i izvode, stave podatke u bazu i urade izvoz podataka u pozadinski informacijski sustav poduzeća.

European Gate – Vaša vrata prema Europi!

European Gate vrsta internet bankarstva odnosno sustava koji omogućuje velikim prekograničnim kompanijama obavljanje platnog prometa u ime i za račun podružnica koje posluju u 17 europskih zemalja gdje UniCredit grupa ima svoje Banke članice.

Izazov  Rješenje  EuropeanGate podržava 

Širenjem na inozemna tržišta  pojavljuje se potreba kontroliranja/upravljanja sa podružnicama u inozemstvu

 Centralizirano upravljanje transakcijama (payment factory)

DA

 Centralizirano upravljanje transakcijama zahtijeva više posebnih kanala povezivanja s Bankom/zemljom

 Jedan kanal povezivanja s Bankom za sve  zemlje

DA

  Svaka zemlja ima svoj vlastiti format platnog naloga

 Banka je u mogućnosti konvertirati i procesuirati  svaki format platnog naloga DA

   Različiti bankovni računi zahtijevaju pojedinačni proces autorizacije na strani klijenta

  Samo jedan proces autorizacije, jednostavne procedure i podrška korisnicima za sve zemlje

DA

Ukoliko Vam je potrebna podrška:

 

Help - desk (eksterni) za tehničku podršku, instalaciju aplikacije, obnovu certifikata:

 • kontakt telefon: +387(0)36 289 900
 • e-mail: service.desk@netlogistic.ba

 

Kontakt za pitanja u vezi rada s nalozima u aplikaciji:

 • kontakt telefon: +387(0)36 356 356
 • e-mail:e-banking@unicreditgroup.ba
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo
Ukoliko već niste, ugovorite odmah ove usluge:

E-commerce

Visa Business Electron kartica