KURSNA/TEČAJNA LISTA

CSV

XLS

Payments Table
VALUTA
JEDINICA
PRODAJNI
KUPOVNI
SREDNJI

Tečaj za devize koristi se prilikom transfera novca sa računa na račun.

Tečaj  za efektivu koristi se kada se posluje sa gotovinom i vrši isplata novca u gotovini sa računa, odnosno uplata gotovine na račun. 

UniCredit Bank d.d. zadržava pravo izmjene tečajne/kursne liste u toku dana. Konvertor valuta služi isključivo u informativne svrhe. 

Prilikom konverzije naplaćuje se naknada u skladu sa Tarifama naknada Banke.

DCC tečaj
VALUTA
JEDINICA
TEČAJ ZA BANKOMAT

VALUTA:

AUD

CSV

XLS

DCC tečaj za bankomat se koristi prilikom isplate gotovine na bankomatu stranom karticom (kartice izdane izvan BiH), a ukoliko korisnik bankomata odabere terećenje kartice u valuti korisnika kartice. DCC tečaj za bankomat se razlikuje od tečaja koji vrijedi u poslovnici banke.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo