CSV

XLS

Payments Table
VALUTA
JEDINICA
PRODAJNI
KUPOVNI
SREDNJI

Tečaj za devize koristi se prilikom transfera novca sa računa na račun.

Tečaj  za efektivu koristi se kada se posluje sa gotovinom i vrši isplata novca u gotovini sa računa, odnosno uplata gotovine na račun. 

UniCredit Bank d.d. zadržava pravo izmjene tečajne/kursne liste u toku dana. Konvertor valuta služi isključivo u informativne svrhe. 

VALUTA:

AUD

CSV

XLS

Spinning wheel animation

Loading