Finansijsko restrukturiranje

Finansijsko restrukturiranje (engl. Financial restructuring) podrazumijeva rješavanje problema kratkoročne likvidnosti, insolventnosti u bilansu stanja i sl.

Moguća rješenja su dodatno zaduženje ili mijenjanje uslova postojećih zaduženja kako bi se lakše prevazišao kritični period. Restruktuiranje bilansa stanja kroz konverzije duga u kapital, povećanje kapitala ili obaveza itd.,  podrazumijeva rješavanje problema kratkoročne likvidnosti, insolventnosti u bilansu stanja i sl.

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

LBO/MBO savjetovanje

Strukturiranje i savjetovanje pri transakcijama s visokom financijskom polugom.

LBO (engl. leveraged buyout) predstavlja akviziciju druge kompanije, koristeći značajan iznos pozajmljenih sredstava (obveznice ili kredit).

MBO (engl. management buyout) kupovina većinskog udjela odnosno kontrolnog paketa dionica neke kompanije, od strane izvršnih direktora i/ili menadžera te kompanije.

LBO savjetovanje pruža mogućnost klijentima koji nemaju značajnija vlastita sredstva da se upuste u velike akvizicije koristeći finansijsku polugu. Svrha LBO-a je da kompanijama, koje ne raspolažu sa velikim iznosom vlastitih sredstava, omogući velike akvizicije koristeći visoku finansijsku polugu.

Vrlo često, imovina kompanije koja se kupuje, zajedno sa imovinom kompanije koja je kupac, se koristi kao kolateral kako bi se dobila sredstva za kupovinu. U ovakvim slučajevima odnos pozajmljenih i vlastitih sredstava se kreće i do 90% prema 10% u korist pozajmljenih sredstava. predstavlja akviziciju druge kompanije, koristeći značajan iznos pozajmljenih sredstava (obveznice ili kredit).

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo