Referentni 12M EURIBOR/LIBOR

EURIBOR označava referentnu kamatnu stopu, koja se objavljuje od strane European Money Markets Institute/EMMI i podaci o visini, određivanju i utvrđivanju EURIBOR-a dostupni su na web stranici www.emmi-benchmarks.eu.

LIBOR ili Londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa (London Inter-Bank Offered Rate - LIBOR) stopa je po kojoj londonske banke pozajmljuju sredstva jedna drugoj. Svaki dan u 11 sati prije podne po londonskom vremenu objavljuju se LIBOR stope, koje predstavljaju filtrirani prosjek međubankarskih stopa. Visinu LIBOR-a određuju pet glavnih londonskih banaka i služi kao pokazatelj stanja na tržištu novca.

Vrijednost 12M EURIBOR-a za Kredite s promjenjivom kamatnom stopom
Područje Datum utvrđivanja
12M EURIBOR-a
Vrijednost
12M EURIBOR-a
Period primjene
Federacija BIH i Distrikt Brčko 15.08.2021. -0,497 od 01.10.2021.
do 31.12.2021.
Republika Srpska 15.02.2021. -0,502 od 01.04.2021.
do 31.03.2022.

 

Vrijednost 12M LIBOR-a za Oročene depozite s promjenjivom kamatnom stopom USD
Područje Datum utvrđivanja
12M LIBOR-a
Vrijednost
12M LIBOR-a
Period primjene
Federacija BIH i Distrikt Brčko 15.08.2021. 0,23988 od 01.10.2021.
do 31.12.2021.
Republika Srpska 15.02.2021. 0,30363 od 01.04.2021.
do 31.03.2022.

 

Vrijednost 12M LIBOR-a za Oročene depozite s promjenjivom kamatnom stopom CHF
Područje Datum utvrđivanja
12M LIBOR-a
Vrijednost
12M LIBOR-a
Period primjene
Federacija BIH i Distrikt Brčko 15.08.2021. -0,60160 od 01.10.2021.
do 31.12.2021.
Republika Srpska 15.02.2021. -0,6038 od 01.04.2021.
do 31.03.2022.

 

Vrijednost 12M EURIBOR-a za Oročene depozite s promjenjivom kamatnom stopom EUR i BAM
Područje Datum utvrđivanja
12M EURIBOR-a
Vrijednost
12M EURIBOR-a
Period primjene
Federacija BIH i Distrikt Brčko 15.08.2021. -0,497 od 01.10.2021.
do 31.12.2021.
Republika Srpska 15.02.2021. -0,502 od 01.04.2021.
do 31.03.2022.

 

15.02.2018.
15.02.2018.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo