UniCredit Bank u saradnji sa Evropskim Investicijskim fondom (EIF) pruža mogućnost kreditiranja uz finansijsku potporu Evropske Komisije u okviru projekta Horizon 2020-Finansijski instrumenti, koja se ogleda u pokriću rizika InnovFin garancijom. InnovFin garancija pokriva 50% iznosa dospjele glavnice i/ili redovne kamate po kreditu.

Namijenjeno je malim i srednjim preduzećima, koji su registrovani  i koji obavljaju djelatnost na teritoriji BiH, koji su fokusirani na istraživanje, razvoj, digitalizaciju i inovacije, te imaju potencijal za inovacije.

Korisnici kredita
  • SME – mikro, mala i srednja preduzeća  u skladu sa Preporukom Europske komisije 2003/361/EC koji zapošljavaju manje od 250 zaposlenika, te ostvaruju godišnji promet ≤ 50 miliona EUR ili bilans stanja sa aktivom ≤ 43 miliona EUR
  • MID CAPs – srednja preduzeća  s maksimalno 499 zaposlenih a koji nisu preduzeća iz prethodne točke (Small Midcaps) i preduzeća od 500 do 3000 zaposlenih, odnosno klijenti iz skupine  Large Midcaps
Namjena

Investicije u osnovna sredstva, obrtna sredstva i poslovne trasfere.

Iznos kredita

Od 25.000,00 EUR do 1.250.000,00 EUR

Rok vraćanja
  • Kratkoročni krediti s rokom otplate do 12 mjeseci.
  • Dugoročni krediti s rokom otplate maksimalno 120 mjeseci, uključujući grace period do 12 mjeseci.

Za sve ostale informacije, obratite se našim Voditeljima poslovnog odnosa u najbližem Poslovnom centru.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo