Tržišta kapitala

Poklonite svoje povjerenje banci koja je pionir na domaćem tržištu kapitala.

Depozitarne usluge za brokerske kuće

UniCredit Bank d.d. kao vodeća banka na domaćem tržištu kapitala klijentima nudi usluge banke depozitara u prometu vrijednosnim papirima na primarnom i sekundarnom tržištu.

Naši klijenti su naši partneri, stoga težimo da kroz njihov daljni razvoj potpomognemo razvoj cjelokupnog tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini.

Više informacija

Depozitarne usluge za brokerske kuće podrazumijevaju:

 • otvaranje namjenskih računa za brokerske kuće
 • isplate sa namjenskog računa u skladu sa instrukcijama brokerske kuće
 • kontrolu naloga brokerske kuće prilikom isplata

Korisnici usluga su profesionalni posrednici – brokerske kuće koje posjeduju dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova.

Depozitarne usluge za emitente (emisije vrijednosnih papira)

UniCredit Bank d.d. kao vodeća banka na tržištu Bosne i Hercegovine, pored depozitarnih usluga za brokerske kuće, također nudi i depozitarne usluge u emisiji vrijednosnih papira.

Širokim spektrom usluga svojim klijentima želimo pružiti podršku u svim segmentima njihovog poslovanja na tržištu kapitala u Bosni i Hercegovini.

Mi svojim klijentima osiguravamo najlakši put do maksimalnih rezultata.

Više informacija

Usluge banke depozitara u emisiji vrijednosnih papira obuhvataju:

 • otvaranje privremenog računa za deponovanje uplata po osnovu upisa vrijednosnih papira i/ili osiguranje dokaza kod uplata u stvarima i/ili pravima
 • osiguranje uslova za upis vrijednosnih papira
 • sačinjavanje i dostavljanje izvještaja o broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira

Korisnici usluga su pravna lica - emitenti vrijednosnih papira.

Depozitarne usluge u tender ponudama

UniCredit Bank d.d. nudi uslugu banke depozitara u vezi sa tender ponudama koje se provode  u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

Mi svojim Klijentima osiguravamo profesionalnu podršku i na raspolaganje stavljamo dugogodišnje iskustvo na tržištu kapitala. 

Više informacija

Poslovi banke depozitara u vezi sa tender ponudama obuhvataju:

 • otvaranje namjenskih računa za tender ponudu
 • isplate sa namjenskog računa dioničarima koji su se prijavili na tender
 • pripremanje izvještaja o završenoj tender ponudi

Korisnici usluga su fizička ili pravna lica koja su u skladu sa važećom zakonskom regulativom obavezna objaviti tender ponudu za preuzimanje ili svojevoljno namjeravaju izvršiti preuzimanje i objaviti ponudu za preuzimanje.

Za detaljnije informacije obratite se na  tel.  +387 33 491 777, +387 33 491 810 ili e-mail: custody@unicreditgroup.ba

Platni agent

UniCredit Bank d.d. nudi klijentima uslugu platnog agenta kod isplata glavnice i kamate vlasnicima vrijednosnih papira.

Usluge platnog agenta obuhvataju:  

 • Otvaranje namjenskog računa od strane banke depozitara sa kojeg će se vršiti isplata vlasnicima vrijednosnih papira

 • Isplata glavnice i kamate vlasnicima vrijednosnog papira na osnovu dostavljene instrukcije klijenta i spiska vlasnika vrijednosnih papira sa brojevima bankovnih računa

Za detaljnije informacije obratite se na  tel.  +387 33 491 777, +387 33 491 810 ili e-mail: custody@unicreditgroup.ba

IPO – Inicijalna javna ponuda

Savjetovanje vlasnika i izdavatelja vrijednosnih papira koji se po prvi put pojavljuju na tržištu, pri prodaji na međunarodnim i domaćim javnim ponudama.

*IPO – initial public offering

SPO – sekundarna javna ponuda

Savjetovanje vlasnika i izdavatelja vrijednosnih papira koji se već nalaze na tržištu, pri prodaji na međunarodnim i domaćim javnim ponudama.

UniCredit Bank d.d. je prva banka na tržištu BiH koja je dobila dozvole za agenta odnosno pokrovitelja emisije vrijednosnih papira.

Uloga agenta kod emisije vrijednosnih papira  je da pripremi i provede cjelokupan proces emisije za klijenta s tim da nema obavezu da otkupi dio vrijednosnih papira kako bi emisija bila uspješna.

Za razliku od uloge agenta, uloga pokrovitelja emisije vrijednosnih papira podrazumijeva i otkup vrijednosnih papira kako bi emisija bila uspješna. 

*SPO – secondary public offering

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

Povećanje kapitala

Prodaja novih dionica na tržištu kako bi se povećao kapital kompanije.

Dodatno ulaganje kapitala u preduzeće koji se obično koristi za povećanje ili poboljšanje kvaliteta stalne imovine (osnovnih sredstava) kao što su zgrade i oprema (mašine), ali i za nabavku licenci i patenta.

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

Emisija prava

Izdanja prava za postojeće ili nove dioničare.

Ukoliko kompanija odluči da poveća kapital, to je moguće uraditi emisijom novih dionica. Nove dionice se mogu ponuditi postojećim ili novim dioničarima. Ukoliko kompanija smatra da sve nove dionice može prodati postojećim dioničarima, tada se radi emisija prava na kupovinu novih dionica postojećim dioničarima, proporcionalno dotadašnjem učešću, obično po povoljnijoj cijeni nego bi to bio slučaj za nove dioničare. Ukoliko svi postojeći dioničari nisu zainteresovani za kupovinu, ta prava se mogu prenositi.

UniCredit Bank d.d. kao i kod IPO i SPO za klijenta priprema cjelokupan proces emisije.

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

Blokovske transakcije

Prodaja značajnih udjela od strane izdavatelja i vlasnika vrijednosnih papira. Blokovske transakcije su velike transakcije i konkretno na Sarajevskoj berzi (SASE) to su transakcije u iznosima preko 500 000,00 KM.

Putem blokovskih transakcija, izdavatelji i vlasnici, mogu neposrednom pogodbom sa unaprijed poznatim kupcem, dogovoriti detalje prodaje većeg broja vrijednosnih papira.

Obzirom na to da su detalji trgovine unaprijed poznati, i oni se kasnije samo prijavljuju na berzu. Blokovske transakcije ne nastaju kao rezultat spajanja ponude i potražnje.

UniCredit Bank d.d. svojim klijentima pruža uslugu kompletnu pripremu i realizaciju blokovskih transakcija.

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo