Finansijske institucije

Mi u UniCreditu posvećeni smo saradnji sa klijentima iz finansijskog sektora.


Odjel Grupe posvećen finansijskim institucijama (engl. Financial Institutions Group), kao dio UniCredita, je glavna adresa za klijente iz finansijskog sektora.


Grupa je usmjerena na pružanje cjelovite usluge finansijskim institucijama i upravljanja različitim proizvodima, prekograničnim grupama i uslugama, od upravljanja gotovinom, finansiranja trgovine, skrbništva do tržišta kapitala i savjetovanja. Sa odjelom koji pokriva globalno tržište i uredima u Beču (Austrija i Centralna i Istočna Evropa), Minhen (Njemačka i Sjeverna Evropa), Milanu (Italija i Južna Evropa), Parizu (Francuska), New Yorku (Amerika) i Hong Kongu (Azija) mi imamo pristup svim najvažnijim finansijskim institucijama prisutnim na glavnim svjetskim tržištima.Finansiranje

Različiti spektar proizvoda finansiranja obuhvata od jednostavnih i osnovnih bankarskih rješenja do složenog struktuiranog finansiranja. Kao vodeći evropski kreditor UniCredit stoji na raspolaganju klijentima iz finansijskog sektora za pomoć na međunarodnim i lokalnim dužničkim tržištima uključujući obveznice i kredite.

Kratkoročni krediti
Odobravanje na rok otplate do 12 mjeseci.
Dugoročni krediti
Dugoročno finansiranje investicijskih projekata.

Transakcijsko bankarstvo

UniCredit je vodeći pružatelj usluga transakcijskog bankarstva finansijskim institucijama koji nudi veliki izbor proizvoda od transakcijskih proizvoda do usluga elektronskog bankarstva, finansiranja gotovine i Global Securities Services.

Korespodentno bankarstvo
Loro računi, te nostro i korespodentni odnosi.
Transakcijski proizvodi
Cjeloviti servis usluga u okviru KM i deviznog platnog prometa, zasnovan na modernim rješenjima.
Finansiranje trgovine
Upravljanje rizikom trgovinskog poslovanja.
Poslovi skrbnika i depozitara
Kastodi usluge vodeće skrbničke banke na domaćem tržištu kapitala.

Finansijska tržišta

UniCredit je posvećeni evropski igrač koji povezuje klijente finansijskih institucija sa instrumentima zaštite od rizika, vrijednosnim papirima i tržištima kreditiranja. Značajna prisutnost na tržištima Centralne i istočne Europe čini nas glavnim isporučiocem likvidnih sredstava u lokalnim valutama sa cijenama koje su regionalno konkurentne. Zahvaljujući našoj širokoj mreži našim klijentima nudimo globalna rješenja prilagođena lokalnim tržištima.

Devizna tržišta
Instrumenti zaštite od tržišnih rizika.
Depoziti
Upravljanje likvidnošću uz brz i jednostavan pristup sredstvima kompanije.

Investicijsko bankarstvo

UniCredit ima pristup tržištu kapitala zahvaljujući jednoj od najpovezanijih mreža investicijskog bankarstva u Evropi. Našu snagu predstavlja model koji podrazumijeva blisku interakciju voditelja poslovnog odnosa i specijaliziranih timova za razvoj proizvoda.

Tržišta kapitala
Poklonite povjerenje banci koja je pionir na domaćem tržištu kapitala.
Spajanja i preuzimanja
Savjetovanja strateških partnera pri provođenju spajanja i preuzimanja kompanija na domaćem tržištu.
Mobile Phones
Banka na dlanu

ili

Kontakt informacije

Telefon


Besplatni broj:

080 081 051

Za pozive iz inozemstva:

+387 33 222 999


Ostali kontakti


E-mail
info@unicreditgroup.ba
Kontakt forma

Tečajna/Kursna lista

AUD
Devize
Prodajni
Tečajna/Kursna lista