Uvjeti korištenja

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Daljnje korištenje koristiti smatra se pristankom na predmetne pravne uvjete.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se materijalnom pravu Bosne i Hercegovine kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uvjeta upotrebe ove web stranice.

Sudovi BiH isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima. UniCredit Bank d.d. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu. Sve informacije dostupne na www stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Informacije koje UniCredit Bank d.d. objavljuje na ovim www stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. U d.d. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim www stranicama.

Unicredit Bank d.d. ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na www stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, Unicredit Bank d.d. ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim www stranicama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom, koji će biti u mogućnosti dati savjet posebno prilagoen vašoj konkretnoj situaciji.

Banka može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim www stranicama. Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi.

Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te Unicredit Bank d.d. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge www stranica Unicredit Bank d.d., pojedinačnih elemenata www stranica, dizajna logotipa Unicredit Bank d.d., bez izričitog pismenog odobrenja Unicredit Bank d.d.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo