Poštovani klijenti,
obavještavamo Vas da su od 7.11.2014. godine u primjeni sljedeći opći uvjeti poslovanja UniCredit Bank u poslovanju sa fizičkim osobama:

Neaktivni računi na dan 31.1.2018

Računi koji će postati neaktivni na dan 28.2.2018

Računi koji će postati neaktivni na dan 31.3.2018

Opći uvjeti poslovanja UCB s fizičkim osobama 11/14

Obavijest o promjeni općih uvjeta poslovanja UCB s fizičkim osobama

Opći uvjeti poslovanja UCB-a s fizičkim osobama – prečišćen tekst

Opći uvjeti poslovanja UCB za korištenje direktnih kanala od strane potrošača 11/14

Odluka o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja UCB za korištenje direktnih kanala

Opći uvjeti poslovanja UCB za kartično poslovanje s fizičkim osobama 11/14

Obavijest o promjeni općih uvjeta poslovanja UCB za kartično poslovanje s fizičkim osobama

Opći uvjeti poslovanja banke.pdf

Obavijest o promjeni općih uvjeta UCB

Opći uvjeti poslovanja Banke – pročišćeni tekst

Opći uvjeti poslovanja UCB za RS

Odluka o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja UCB na području RS-a

Opći uvjeti poslovanja UCB za RS - pročišćeni tekst

Obavijest o promjeni općih uvjeta poslovanja UCB za RS

Obavijest o promjeni općih uvjeta poslovanja UCB s fizičkim osobama na području RS-a

Opći uvjeti za depozitno poslovanje.pdf

Opći uvjeti za garancije i akreditive.pdf

Opći uvjeti za tekuće i žiro račune.pdf

Opći uvjeti - kartice za poslovne subjekte.pdf

Opći uvjeti za izdavanje i koristenje kartica za fizičke osobe.pdf

Opći uvjeti poslovanja za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata

Obavijest postupanje po neaktivnim računima

Obavijest o promjeni Općih uvjeta poslovanja s fizičkim osobama FBiH 26.6.2017. god.

Obavijest o promjeni Općih uvjeta poslovanja s fizičkim osobama RS 26.6.2017. god.

Opći uvjeti poslovanja za financijski lizing 26.6.2017. god.


Opći akti za poslove s vrijednosnim papirima
Pravila poslovanja za poslove sa vrijednosnim papirima

Izvod iz Odluke o tarifi naknada za usluge u poslovanju s klijentima KIB - FBiH
Izvod iz Odluke o tarifi naknada za usluge u poslovanju s klijentima KIB - RS
Pravila poslovanja - RS
Odluka o dopuni Pravila kastodi banke

Spinning wheel animation

Loading