Poštovani klijenti,
obavještavamo Vas da su od 7.11.2014. godine u primjeni sljedeći opći uvjeti poslovanja UniCredit Bank u poslovanju sa fizičkim osobama:

Obavijest - Opći uvjeti poslovanja UniCredit Bank d.d. za korištenje direktnih kanala od strane potrošača

Opći uvjeti poslovanja UniCredit Bank d.d. za korištenje direktnih kanala od strane potrošača 07/2018

Računi koji će postati neaktivni na dan 31.3.2019.

Računi koji će postati neaktivni na dan 28.2.2019.

Računi koji će postati neaktivni na dan 31.1.2019.

Računi koji će postati neaktivni na dan 31.12.2018.

Računi koji će postati neaktivni na dan 30.11.2018.

Računi koji će postati neaktivni na dan 31.10.2018.

Računi koji će postati neaktivni na dan 30.9.2018.

Računi koji će postati neaktivni na dan 30.8.2018.

Računi koji će postati neaktivni na dan 31.7.2018.

Računi koji će postati neaktivni na dan 30.6.2018.

Računi koji će postati neaktivni na dan 31.5.2018

Računi koji će postati neaktivni na dan 30.4.2018

Neaktivni računi na dan 31.1.2018

Neaktivni računi na dan 28.2.2018

Računi koji će postati neaktivni na dan 28.2.2018

Računi koji će postati neaktivni na dan 31.3.2018

Opći uvjeti poslovanja UCB s fizičkim osobama 11/14

Obavijest o promjeni općih uvjeta poslovanja UCB s fizičkim osobama

Opći uvjeti poslovanja UCB-a s fizičkim osobama – prečišćen tekst

Opći uvjeti poslovanja UCB za korištenje direktnih kanala od strane potrošača 11/14

Odluka o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja UCB za korištenje direktnih kanala

Opći uvjeti poslovanja UCB za kartično poslovanje s fizičkim osobama 11/14

Obavijest o promjeni općih uvjeta poslovanja UCB za kartično poslovanje s fizičkim osobama

Opći uvjeti poslovanja banke.pdf

Obavijest o promjeni općih uvjeta UCB

Opći uvjeti poslovanja Banke – pročišćeni tekst

Opći uvjeti poslovanja UCB za RS

Odluka o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja UCB na području RS-a

Opći uvjeti poslovanja UCB za RS - pročišćeni tekst

Obavijest o promjeni općih uvjeta poslovanja UCB za RS

Obavijest o promjeni općih uvjeta poslovanja UCB s fizičkim osobama na području RS-a

Opći uvjeti za depozitno poslovanje.pdf

Opći uvjeti za garancije i akreditive.pdf

Opći uvjeti za tekuće i žiro račune.pdf

Opći uvjeti - kartice za poslovne subjekte.pdf

Opći uvjeti za izdavanje i koristenje kartica za fizičke osobe.pdf

Opći uvjeti poslovanja za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata

Obavijest postupanje po neaktivnim računima

Obavijest o promjeni Općih uvjeta poslovanja s fizičkim osobama FBiH 26.6.2017. god.

Obavijest o promjeni Općih uvjeta poslovanja s fizičkim osobama RS 26.6.2017. god.

Opći uvjeti poslovanja za financijski lizing 26.6.2017. god.


Opći akti za poslove s vrijednosnim papirima
Pravila poslovanja za poslove sa vrijednosnim papirima

Izvod iz Odluke o tarifi naknada za usluge u poslovanju s klijentima KIB - FBiH
Izvod iz Odluke o tarifi naknada za usluge u poslovanju s klijentima KIB - RS
Pravila poslovanja - RS
Odluka o dopuni Pravila kastodi banke

Spinning wheel animation

Loading