WoCa - Working Capital

Financiranje potraživanja

 

Brža naplata, veće mogućnosti.       

Šta je Financiranje / Otkup potraživanja? 

Otkup potraživanja predstavlja financiranje dobavljača na način da banka otkupljuje nedospjela potraživanja koja dobavljač ima prema kupcu po osnovu isporučene robe i/ili pružene usluge.

Banka će financirati potraživanja koja dobavljač ima prema kupcu, te na račun dobavljača prebaciti sredstva u visini potraživanja umanjenih za naknade Banke i diskont.

Kome su namijenjena WoCa rješenja?

Dobavljač konvertuje zalihe u raspoloživa novčana sredstva u najkraćem mogućem roku

Kupac optimizira cash flow tako što prolongira plaćanje

Zašto su WoCa rješenja korisna za moje poslovanje?

 • Poboljšanje likvidnosti i gotovinskog toka kroz bržu dostupnost raspoloživih novčanih sredstava
 • Mogućnost proširenja poslovanja kroz produženje rokova plaćanja svojim kupcima, bez ugrožavanja svoje likvidnosti, u skladu sa zakonskom regulativom
 • Rizik naplate se prebacuje na Banku (za financiranje potraživanja bez prava regresa)
 • Rizik provjere boniteta kupca, devizni i politički rizik se prebacuju na Banku (za financiranje potraživanja bez prava regresa)
 • Povećanje radnog kapitala
 • Poboljšanje pokazatelja likvidnosti i zaduženosti
 • Ne angažuju se kreditne linije
 • Nema otvorenih potraživanja
 • Instrumenti obezbjeđenja ugovoreni osnovnim poslom
 • Mogućnost financiranja bez hipoteke kao instrumenta osiguranja, u skladu sa pravilima Banke

Ključne prednosti WoCa

 

Forfaiting - Otkup potraživanja po loro akreditivu

Fleksibilan i brz oblik financiranja izvoznika koji predstavlja otkup potraživanja nastalih izvozom robe ili izvršenjem usluga u inozemstvu za koje je izvoznik primio izvozni/loro akreditiv.

Banka izvozniku/korisniku akreditiva, bez prava regresne naplate, nakon primitka potvrde valute plaćanja od akreditivne banke, isplaćuje iznos potraživanja umanjen za diskont i naknadu. Akreditivna banka, na dan dospijeća plaćanja, izvršava plaćanje po akreditivu u korist Banke čime se podmiruje potraživanje po akreditivu.

 

 • Ako želite saznati više o financiranju potraživanja i forfaitingu - otkup potraživanja po akreditivu, obratite nam se s povjerenjem.
 

Također, ukoliko imate pitanja ili upite za dodatna pojašnjenja na raspolaganju su Vam i kontakt telefoni 033 491 766 ili 063 399 780. Razgovarati s Vašim WOCA specijalistom možete svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 17:00 sati.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo