Platni promet i kolekcioniranje gotovine

Cijeneći vrijeme naših klijenata, nudimo brzo i kvalitetno realiziranje naloga platnog prometa, uz primjenu suvremenih tehnologija u realizaciji platno-prometnih transakcija.

Šta Vam nudimo?
 • Naloge unutrašnjeg platnog prometa primamo svakim radnim danom u okviru radnog vremena poslovnice.
 • U toku bankovnog dana izvršavamo sve primljene naloge do visine pokrića na računima, bez obzira na iznos primljenih naloga.
 • Evidentiramo uplate na račun odmah po prijemu.
 • Omogućavamo raspolaganje prilivom isti bankovni dan u kojem je priljev realiziran.
 • U svim našim organizacijskim dijelovima, a na osnovu odobrenog zahtjeva klijenta, omogućavamo prihvat pologa pazara u korist transakcijskih računa, otvorenih u drugim organizacijskim dijelovima Banke.
 • Dostavljamo izvode sa podacima o prethodnom stanju računa, detaljnim pregledom pojedinačnih dnevnih priljeva i odljeva sa računa i konačnim stanjem za taj dan.
Izvršavamo naloge (ispostavljene u Poslovnici) isti dan prema sljedećim uputama

Nalozi prema drugim domaćim bankama (žiro kliring i RTGS)

 • Krajnje vrijeme za prijem naloga (u bilo kojoj formi) je 12:00 sati u periodu ponedjeljak - petak.
 • Ukoliko su nalozi primljeni do 12:00 sati bit će obrađeni sa datumom valute taj dan.
 • Nalozi primljeni iza 12:00 sati bit će obrađeni sa datumom valute narednog radnog dana.

Nalozi u korist klijenta Banke

 • Krajnje vrijeme za prijem je 12:00 sati u periodu ponedjeljak - petak sa datumom valute isti dan.

 

Naloge ispostavljene putem internet bankarstva izvršavamo isti dan prema sljedećim uputama
 • Nalozi ispostavljeni prema drugim domaćim Bankama do 14:00 sati žiro kliring (GC) odnosno 15:30 sati RTGS. Naloge ove vrste moguće je ispostavljati u periodu ponedjeljak - petak. Nalozi sa oznakom urgent valute provode se putem RTGS sustava.
 • Krajnje vrijeme za zaprimanje naloga koji će se ispostaviti u korist klijenta Banke (unutar-bankovni nalozi) je 18:00 sati, u periodu ponedjeljak – subota.
NOVI PROCES OBRADE MJESEČNIH PRIMANJA!
 • Usluga isplate mjesečnih primanja krajnjim korisnicima fizičkim osobama, namijenjena je poslovnim subjektima čiji zaposlenici imaju otvorene transakcijske račune u UniCredit Bank d.d.
 • U cilju optimizacije procesa i poboljšanja kvaliteta usluge te pojednostavljenja i povećanja sigurnosti razmjene podataka, UniCredit Bank d.d. nudi jedinstvenu formu spiska za isplate mjesečnih primanja u elektronskoj formi, koja će Vam osigurati brže, jednostavnije i sigurnije evidentiranje mjesečnih primanja Vaših zaposlenika.
 • Na linkovima ispod je detaljna instrukcija za obradu mjesečnih primanja i predložak spiska za isplate mjesečnih primanja.

 

INSTRUKCIJA ZA ISPLATU MJESEČNIH PRIMANJA ZAPOSLENICIMA PDF 112kB Download
TEMPLATE ZA UNOS PODATAKA.XLS XLS 9kB Download

 

Našim klijentima nudimo usluge međunarodnog platnog prometa po najvišim svjetskim standardima.

Plaćanja u inozemstvo

Svaki nalog za plaćanje u inozemstvo (ukoliko zadovoljava zakonske uvjete i ima osigurano pokriće) koji se dostavi u bilo koju našu poslovnicu do 13 sati, izvršava se isti dan, izuzev subotom kad se primljeni nalozi obrađuju naredni radni dan.

Za plaćanje u inozemstvo ili na račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

 • dostaviti ispravan nalog za plaćanje (Nalog za plaćanje u inozemstvo - Nalog 1450 )
 • račun, predračun ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje
 • osigurati pokriće za izvršenje naloga.


Platni nalog možete predati:

 • putem internet bankarstva 
 • u poslovnicama UniCredit Bank

 

Kod ispunjavanja Naloga 1450, navedite IBAN korisnika i SWIFT adresu banke korisnika kako bi izbjegli dodatne troškove inozemnih banaka. Po obavljenom plaćanju Banka Vam na Vaš zahtjev dostavlja kopiju SWIFT-a (potvrdu o izvršenom plaćanju) faksom ili e-mailom.

 

Vrijeme izvršenja naloga:

Nalozi primljeni u Međunarodni platni promet se obrađuju isti dan i to:

Ukoliko se radi o standardnoj obradi sa datumom valute +2 radna dana (T+2):

 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi u papirnoj formi do 15:00 sati
 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi elektronskim putem do 15:00
  sati


Ukoliko se radi o obradi sa datumom valute +1 radni dan (T+1) (a koji ne podliježu Flash Payments Sistemu):

 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi u papirnoj formi do 12:00 sati
 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi elektronskim putem do 13:00
  sati


Ukoliko se radi o obradi sa datumom valute isti dan (T+0):

 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi u papirnoj formi do 11:00 sati
 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi elektronskim putem do 12:00
  sati


Svi nalozi za plaćanje u inozemstvo imaju datum valute „T“ na računu klijenta (datum terećenja) i datum valute „T+2“ na nostro računu (datum odobrenja) ukoliko drugačije nije izričito naznačeno u nalogu, odnosno ugovoreno sa klijentom.

Izuzetak su nalozi u korist klijenta koji ima otvoren račun na nekoj od banaka  iz UniCredit grupacije, a koji zadovoljavaju određene uvjete, tzv. Flash Payment koji se izvršavaju s valutom „T+1“ na nostro računu za naloge zaprimljene u papirnatoj formi odnosno „T+0“ na nostro računu tzv. Flash Payment New za naloge zaprimljene putem elektronskog bankarstva do 13.00 sati. 

 

Naplate iz inozemstva

Naplate iz inozemstva u korist naših klijenata Banka izvršava prema datumu valute prijema istih ukoliko su svi podaci na nalogu ispravni.

Za devizne naplate iz inozemstva obavezno dostavite svojim partnerima sljedeće podatke:

 • puni naziv i adresu korisnika naplate
 • IBAN ili broj računa
 • BIC (SWIFT adresu) UniCredit Bank dd (UNCRBA22)

Za obavljanje platnog prometa s inozemstvom (plaćanja i naplate) primjenjuju se Uvjeti UniCredit banke za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom.

Flash Payment

Flash Payment osigurava odobrenje računa primatelja isti radni dan ukoliko je:

 • račun primatelja u jednoj od banaka UniCredit grupe
 • upisan IBAN primatelja sredstava i BIC
 • valuta plaćanja EUR ili HRK (u korist Zagrebačka banka)
 • nalog za plaćanje ispostavljen putem Internet bankarstva do 13 h
Naknada za obavljanje deviznog platnog prometa

Naknada za plaćanja i naplate obračunava se u trenutku izvršenja naloga te se za obračunati iznos naknade tereti Vaš platno-prometni račun. Iznos obračunate naknade iskazan je na izvodu gdje je u opisu prometa naveden broj naloga na osnovu kojeg je naknada obračunata.

Banka obračunava i naplaćuje naknade i ostale troškove u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge u poslovima koje obavlja UniCredit Banka važećoj u trenutku provođenja naloga naplate i/ili plaćanja/ prijenosa ili u skladu s ugovornim odnosom.

Korisni pojmovi

BIC – Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka/adresa banke.

IBAN - International Bank Account Number je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci. IBAN predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za automatsku obradu platnih naloga u bankama Europske unije. Ukoliko IBAN nije naveden na nalogu za plaćanje inozemne banke naknadno naplaćuju troškove obrade. Dostavljate li platni nalog elektronski, IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka, a na platnom nalogu u papiru, svaka četiri znaka moraju biti odijeljena jednim praznim poljem.


FlashPayment omogućuje brzo, efikasno i povoljno obavljanje transakcija međunarodnog platnog prometa sa zemljama/bankama članicama UniCredit Group.

Prednosti FlashPaymenta
 • brži transfer sredstava između pošiljatelja i primatelja s poslovnim računom u jednoj od banaka članica UniCredit Grupe
 • zajamčeno / garantirano odobrenje računa primatelja s valutom istog radnog dana ili najkasnije sljedećeg radnog dana zavisno od vremena kada ste ispostavili nalog
  • nalozi zaprimljeni do 13:00 h biti će izvršeni uz valutu plaćanja T+0
  • nalozi zaprimljeni nakon 13:00 h biti će izvršeni narednog radnog dana uz valutu plaćanja T+0
 • priljevi iz inozemstva (ovisno iz koje zemlje dolazi pošiljatelj sredstava) se obrađuju uz valutu istog radnog dana ili najkasnije sljedećeg radnog dana*
 • nalog koji ispunjava navedene preduvjete izvršava se kao FlashPayment bez Vašeg posebnog zahtjeva i bez naplate dodatne naknade za valutu T+0

* Banke članice UniCredit Group-e iz Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Slovenije, Češke i Bugarske usmjeravaju priljeve prema BiH uz valutu istog radnog dana. Ostale zemlje članice UniCredit Group priljeve prema BiH usmjeravaju sa valutom narednog radnog dana

Preduvjeti za plaćanje/naplatu u/iz inozemstva
 • račun primatelja /pošiljatelja otvoren u jednoj od banaka članica UniCredit Grupe
 • valuta plaćanja EUR ili HRK*
 • upisan IBAN (International Bank Account Number) i BIC (SWIFT adresa)
 • nalog za plaćanje u inozemstvo ispostavljen putem internet bankarstva za pravne osobe

*Isključivo u korist računa otvorenih kod Zagrebačke Banke d.d. (ZABAHR2X)

Dnevno-noćni trezor UniCredit Banke je samouslužni uređaj koji se koristi za polaganje gotovine u   domaćoj valuti radi daljnje obrade i knjiženja na dogovoreni račun. Usluga dnevno-noćnog trezora  UniCredit Banke dostupna Vam je 24 sata na dan 7 dana u tjednu i omogućuje poslovanje izvan  radnog vremena poslovnica.

Korištenje dnevno-noćnih trezora sigurno je i jednostavno.

Karakteristike dnevno-noćnog trezor
 • Korisnik gotovinu, zajedno sa specifikacijom i uplatnim nalogom, pakira u jednokratnu sigurnosnu PVC vrećicu;
 • Kovanice nije dozvoljeno pakirati u sigurnosne PVC vrećice – samo papirni novac;
 • Korisnici će se identificirati pomoću DNT kartice;
 • Gotovina deponirana kroz DNT do 13h evidentira se na transakcijski račun isti dan;
 • Vrata za umetanje pologa u dnevno-noćni trezor otvorit će se nakon Vaše identifikacije DNT karticom. Nakon umetanja pologa u sigurnosni mehanizam vrata dnevno-noćnog trezora se automatski zatvaraju, a polog se deponira u spremnik / sef.

 

Lokacije dnevno-noćnih trezor UniCredit Bank
 • Mostar, Dubrovačka 4 (zgrada Mostarka)
 • Sarajevo, Zelenih beretki 24 (24satna zona)
 • Sarajevo (Ilidža), Mala Aleja 10 (24satna zona)
 • Sarajevo (Otoka), Dr.Fetaha Bećirbegovića 23A (24satna zona)
 • Bihać, V Korpusa bb (24satna zona)
 • Mostar, Kardinala Stepinca bb (HO zgrada Banke)
 • Tuzla, Džafer Mahala 53 – 55 (24satna zona)
 • Široki Brijeg, fra Didaka Buntića 13 (24satna zona)
 • Ljubuški, Kralja Zvonimira bb (24satna zona)
 • Grude, Dr.Franje Tuđmana 124 (24satna zona)
 • Vitez, Petra Krešimira IV (24satna zona)
 • Čitluk, Kralja Tvrtka 1
 • Posušje, Fra Grge Martića 28 (24satna zona)
 • Cazin, Cazinskih brigada bb (24satna zona)

 

Vaše vrijeme je dragocjeno. Uz uslugu Dnevno-noćnog trezora UniCredit Banke uvijek ste prvi u redu, nema čekanja.

Cash Collection je usluga koju Banka pruža u suradnji sa Zaštitarskim agencijama, a podrazumijeva preuzimanje vrijednosnih pošiljki na lokacijama trgovca i prijevoz do prostorija Banke.

Od trenutka preuzimanja vrijednosne pošiljke na Vašoj lokaciji, odgovornost za vrijednosnu pošiljku preuzima UniCredit Bank i to sve do trenutka evidentiranja gotovine na transakcijski račun otvoren kod UniCredit Bank.

Karakteristike Cash Collection usluge
 •  Usluga je pogodna za trgovce koji imaju veći broj prodajnih mjesta i/ili rade sa velikim iznosima gotovine;
 •  Cijeli proces Cash Collection-a definira se sa klijentom kroz Protokol o uslugama preuzimanja vrijednosnih pošiljki;
 • Cijeli rizik prijevoza gotovine je na Banci što klijentu uvelike olakšava upravljanje gotovinom;
 • Banka osigurava potrošni materijal za uslugu Cash Collection – bez naknade;
 • Cash Collection usluga se obavlja radnim danima (ponedjeljak – petak);
 • Ukoliko trgovac ne želi da se preuzimanje vrijednosnih pošiljki vrši na svim prodajnim mjestima, moguće je ugovoriti uslugu Cash Collection samo za jednu ili samo za određena prodajna mjesta;
 • Pored preuzimanja vrijednosnih pošiljki moguće je da se trgovcu vrši i dostavljanje potrebnih količina novca;
 • Gotovina se pakira, zajedno sa specifikacijom i uplatnim nalogom, u jednokratnu sigurnosnu PVC vrećicu.

Cash Collection usluga dostupna je na području cijele Bosne i Hercegovine.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo