Depoziti

UniCredit bank Vam osigurava sigurno i pouzdano upravljanje likvidnošću Vaše firme te Vam osigurava brz i jednostavan pristup sredstvima koje držite na računima otvorenim kod naše Banke. Nudimo Vam da iskoristite konkurentske uvjete deponiranja Vaših sredstava.

Iskoristite naše povoljne uvjete za držanje sredstava po viđenju u UniCredit Bank te svojim novčanim sredstvima na transakcijskom ili deviznom računu raspolažite prema Vašim potrebama.

Visina kamatne stope na depozite po viđenju definirana je Odlukom o kamatnim stopama u poslovanju sa pravnim osobama te ista trenutačno iznosi 0,01%, godišnje.

 

Za više detalja možete obratiti Vašoj kontakt osobi u UniCredit Bank.

Svoje viškove novčanih sredstava možete povjeriti UniCredit Bank na rokove i u vrijednosti kojoj želite te na taj način na siguran i pouzdan način osigurati dodatni prinos na sredstva koja ste povjerili našoj Banci nudimo isplatu kamate sukladno Vašim željama/potrebama.


Banka je osigurala da isplatu kamate na nenamjenski oročene depozite možete prilagoditi Vašim potrebama u cilju što bolje i kvalitetnije upravljanja likvidnošću i to na način da nudimo isplatu kamate sukladno Vašim željama/potrebama.

Način isplate kamate
 • Po dospijeću nenamjenski oročenog depozita
 • Mjesečno
 • Kvartalno
 • Polugodišnje
 • Godišnje

Vrste nenamjenskih depozita koje možete oročiti u Banci bez unaprijed definirane namjene
 • KM oročeni depozit
 • KM oročeni depozit s valutnom klauzulom
 • Devizni oročeni depozit
Namjenska oročenja

ugovaraju se kao instrument osiguranja za:

 • Kredite pravnih i fizičkih osoba
 • Akreditive
 • Garancije
 • Kartice
 • Za izdavanje licence
 • Ostale namjene.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo