m-ba

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

VIŠE DETALJA

 

 

U m-ba aplikaciji, na glavnom izborniku Računi prikazani su Vaši računi pridruženi u m-ba aplikaciju (tekući račun, devizni račun, račun kredita/štednje itd.). Račune možete pregledati pomicanjem ekrana ulijevo/udesno. 

Odabirom željenog računa imate uvid u uplatne i isplatne transakcije po računu. Klikom na pojedinačnu transakciju možete vidjeti detalje transakcije i kategoriju kojoj pripada.

Odabirom opcije Detalji računa možete provjeriti ostale detalje računa. U opciji Detalji računa dostupni su dodatni podaci o računu, ovisno o kojoj vrsti računa se radi: rezervacije po računu, informacija o dopuštenom prekoračenju, važenju dopuštenog prekoračenja, IBAN broj računa, ukupan broj rata, broj preostalih rata kredita i slično.

 

 

Početna stranica Kartica prikazuje popis Vaših kartica, debitnih i kreditnih.

Odabirom ikone za detalje prikazuju se detalji o kartici ovisno o vrsti kartice, poput podataka o vlasniku kartice, datumu izdavanja, datumu važenja i slično.

Pomicanjem ekrana prema dolje prikazuju se dodatni detalji o kartici, popis transakcija, itd., dok filter omogućuje listu transakcija po kartici za odabrani period i filtriranje po kategoriji transakcije. Odabirom pojedine transakcije prikazuju se detalji.

Putem m-ba moguće je aktivirati kartice fizičkih osoba. Potrebno je izabrati neaktivnu karticu i kliknuti na opciju „AKTIVIRAJTE KARTICU“. Sve dodatne informacije i pojašnjenja vezano za aktivaciju kartice putem m-ba možete dobiti pozivom Kontakt centra na besplatan broj 080 081 051.

 

 

Na izborniku Plaćanja na raspolaganju su vam opcije:

  1. Plaćanje u domaćem platnom prometu na fizička ili pravna lica u BiH,
  2. Budžetsko plaćanje (za uplate javnih prihoda),
  3. Prijenos sredstava između vlastitih računa,
  4. Konverzija valuta,
  5. Ugovaranje/plaćanje/pregled e-uplatnica
  6. Plaćanje QR kodom.

Dostupne su i opcije za korištenje Predložaka i Otplate duga po Revolving kreditnoj kartici.

 

 

Opcija Potrošnja, u sklopu koje korisnici imaju grafički prikaz potrošnje, je razvrstana na dvije glavne kategorije Rashodi i Prihodi.

Potrošnju možete pregledati na razini mjeseca ili godine, a dostupna je za sve učinjene transakcije unatrag 2 godine.

Odabirom određene stavke potrošnje dobivate uvid u popis transakcija i kategorije od kojih se sastoji.

Izmjenom kategorije transakcije u opciji Potrošnja ista će se reflektirati i na pregledu te transakcije na opciji Računi, i obratno.

Kako biste imali realnu sliku potrošnje, dodana je i opcija Dodajte plaćanje gotovinom putem koje korisnik može dodati gotovinsku transakciju.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo