Za male i

velike želje

Gotovinski krediti po Vašoj želji!

 • Gotovinski krediti do 50.000 KM

 • Bez naknade za obradu kredita

 • Rok otplate do 10 godina

KREDITNI KALKULATOR

remove

BAM

add

BAM

BAM

remove

Mjeseci

add

Mjeseci

Mjeseci

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera. Svakom klijentu će u predugovornoj fazi biti uručen informacijski list s detaljnim uvjetima usluge, na reprezentativnom primjeru u skladu sa zakonskim odredbama i interno usvojenim obrascima.

*Ukupan iznos za platiti u BAM - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa, koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na odabrani iznos i odabrani rok otplate za klijenta, koji posjeduje tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi police osiguranja (otplate/života/nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, suglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere suglasnosti o zapljeni 9,36 KM te dodatno za gotovinske nenamjenske dugoročne hipotekarne kredite: trošak neophodne dokumentacije 85 KM, trošak notarskih usluga 526,50 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 365 KM, trošak upisa hipoteke 600 KM i trošak premije osiguranja nekretnine od 50 KM na godišnjem nivou.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, ovisno o internim aktima.

KARAKTERISTIKE KREDITA

Osigurani kredit - kredit s pokrićem otplate kod bolovanja, nezaposlenosti i nesretnog slučaja. U vremenu u kojem je briga za sigurnost i budućnost svakodnevnica, kreirali smo proizvod po mjeri klijenta, koji potrebu za gotovinom zadovoljava na sigurniji i jednostavniji način.

 

KARAKTERISTIKE KREDITA

 • Pruža ekonomsku sigurnost za Vas i Vašu porodicu u slučaju privremene nezaposlenosti i bolovanja, a u slučaju nastupa nesretnog događaja, osiguravajuća kuća preuzima otplatu ostatka duga po kreditu
 • Polica se ugovara brzo i jednostavno u poslovnici Banke, plaća iz sredstava kredita te ne opterećuje Vašu mjesečnu ratu

 

KOLATERALI

 • sudužnik (ako korisnik kredita nema potrebnu kreditnu sposobnost)
 • 2 mjenice
 • 2 suglasnosti o zapljeni primanja
 • polica osiguranja otplate 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O KAMATNOJ STOPI I EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI

GOTOVINSKI DUGOROČNI

KREDIT UZ POLICU OSIGURANJA OTPLATE - OSIGURANI KREDIT

(NENAMJENSKI I ZAMJENSKI)

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate

do

Iznos kredita u KM

Kamatna stopa (godišnja)

Efektivna kamatna stopa*

50.000

5 godina

do 10.000

7,19% promjenjiva ili 7,39% fiksna

9,00% ili 9,22%

preko 10.000 i do 30.000

6,19% promjenjiva ili 6,47% fiksna

7,56% ili 7,87%

preko 30.000 i do 50.000

5,49% promjenjiva ili 5,79% fiksna

6,81% ili 7,13%

 

7 godina

do 10.000

7,19% promjenjiva ili 7,39% fiksna

9,00% ili 9,21%

preko 10.000 i do 30.000

6,69% promjenjiva ili 6,89% fiksna

8,12% ili 8,34%

preko 30.000 i do 50.000

5,89% promjenjiva ili 6,39% fiksna

7,19% ili 7,73%

10 godina

do 10.000

7,19% promjenjiva ili 7,39% fiksna

8,67% ili 8,89%

preko 10.000 i do 30.000

6,69% promjenjiva ili 6,89% fiksna

7,82% ili 8,04%

preko 30.000 i do 50.000

5,89% promjenjiva ili 6,39% fiksna

6,90% ili 7,44%

 

Napomena:

Banka će izvršiti procjenu kreditne sposobnosti i mogućnosti odobrenja maksimalno navedenog iznosa kredita i roka otplate za svakog pojedinog klijenta u skladu sa internim politikama i procedurama.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate kredita, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak polise osiguranja otplate i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice i saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM.

Informacijski listovi
Obrazac potvrde kojeg popunjava poslodavac

Gotovinski krediti omogućavaju Vam raspolaganje gotovinom i financiranje raznih potreba! S gotovinskim kreditima sami birate mjesto i način korištenja sredstava.

 

KARAKTERISTIKE KREDITA

 • Iznos kredita do 50.000 KM uz rok otplate do 10 godina

 

KOLATERALI

 • sudužnik (ako korisnik kredita nema potrebnu kreditnu sposobnost)
 • 2 mjenice
 • 2 suglasnosti o zapljeni primanja 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O KAMATNOJ STOPI I EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI

 

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate

do

Iznos kredita u KM

Kamatna stopa (godišnja)

Efektivna kamatna stopa*

GOTOVINSKI KRATKOROČNI KREDIT

(NENAMJENSKI I ZAMJENSKI)

50.000

1 godina

do 50.000

7,99% fiksna

8,39%

GOTOVINSKI DUGOROČNI KREDIT

(NENAMJENSKI I ZAMJENSKI)

5 godina

do 10.000

8,69% promjenjiva ili 8,89% fiksna

9,54% ili 9,76%

preko 10.000 i do 30.000

7,69% promjenjiva ili 7,97% fiksna

8,12% ili 8,42%

preko 30.000 i do 50.000

7,09% promjenjiva ili 7,39% fiksna

7,41% ili 7,73%

7 godina

do 10.000

8,69% promjenjiva ili 8,89% fiksna

 9,51% ili 9,73%

preko 10.000 i do 30.000

8,19% promjenjiva ili 8,39% fiksna

8,65% ili 8,87%

preko 30.000 i do 50.000

7,49% promjenjiva ili 7,99% fiksna

7,84% ili 8,37%

10 godina

do 10.000

8,69% promjenjiva  ili 8,89% fiksna

9,47% ili 9,69%

preko 10.000 i do 30.000

8,19% promjenjiva ili 8,39% fiksna

8,64% ili 8,86%

preko 30.000 i do 50.000

7,49% promjenjiva ili 7,99% fiksna

7,83%  ili 8,37%

 

 

35.000

 za penzionere/umirovljenike FZ PIO/MIO ili PIO RS ili ino penzionere/umirovljenike i druge korisnike trajnih primanja

5 godina

do 10.000

7,99% fiksna

8,79%

preko 10.000

7,49% promjenjiva

8,19%

 

10 godina

do 10.000

7,99% fiksna

8,42%

preko 10.000

7,49% promjenjiva

7,87%

 

Napomena:

Banka će izvršiti procjenu kreditne sposobnosti i mogućnosti odobrenja maksimalno navedenog iznosa kredita i roka otplate za svakog pojedinog klijenta u skladu sa internim politikama i procedurama.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate kredita, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice i saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM.

Informacijski listovi
Obrazac potvrde kojeg popunjava poslodavac

Gotovinski krediti uz policu osiguranja života za penzionere/umirovljenike FZ PIO/MIO ili PIO RS ili ino penzionere/umirovljenikeomogućavaju Vam raspolaganje gotovinom i financiranje raznih potreba! S gotovinskim kreditima sami birate mjesto i način korištenja sredstava.

 

KARAKTERISTIKE KREDITA

 • Iznos kredita do 35.000 KM uz rok otplate do 10 godina

 

KARAKTERISTIKE POLICE OSIGURANJA ŽIVOTA

 • omogućava otplatu kredita i do 75. godine starosti,
 • ugovara se brzo i jednostavno,
 • u slučaju nastupa nesretnog događaja, osiguravajuća kuća preuzima otplatu ostatka duga po kreditu,
 • klijent bira osiguravajuću kuću (Croatia Osiguranje, Triglav ili Adriatic Osiguranje).

 

KOLATERALI

 • sudužnik (ako korisnik kredita nema potrebnu kreditnu sposobnost)
 • 2 mjenice
 • 2 suglasnosti o zapljeni primanja 
 • polica osiguranja života 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O KAMATNOJ STOPI I EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI

 

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate

do

Kamatna stopa (godišnja)

Efektivna kamatna stopa**

GOTOVINSKI KRATKOROČNI I DUGUROČNI KREDIT UZ POLICU OSIGURANJA ŽIVOTA

(NENAMJENSKI I ZAMJENSKI)

35.000

5 godina

6,49%

8,40%

10 godina

5,99%

7,74%


Napomena:

Banka će izvršiti procjenu kreditne sposobnosti i mogućnosti odobrenja maksimalno navedenog iznosa kredita i roka otplate za svakog pojedinog klijenta u skladu sa internim politikama i procedurama.

**Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate kredita, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak polise osiguranja života i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice i saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM. 

Obrazac potvrde kojeg popunjava poslodavac

Gotovinski hipotekarni kredit omogućuje Vam otplatu jedne ili više kreditnih obaveza u Banci i eventualno obaveza u drugim finansijskim institucijama, bez mogućnosti odobravanja dodatnog iznosa kredita za isplatu u gotovini ili sredstva za stambenu namjenu (izgradnja, kupovina, adaptacija nekretnine) uz obaveznu dokumentovanost u skladu sa internim aktima Banke, na rok otplate i do 20 godina uz osiguranje nekretninom.

Bez obzira da li želite refinansirati jednu ili više kreditnih obveza ili osigurati sredstva za stambenu namjenu, na kraći ili duži vremenski period, na raspolaganju Vam je Gotovinski hipotekarni kredit, koji će Vam se prilagoditi onako kako želite.

 

KARAKTERISTIKE KREDITA

 • Kredit možete koristiti za otplatu jedne ili više kreditnih obaveza u Banci i eventualno obaveza u drugim finansijskim institucijama, bez mogućnosti odobravanja dodatnog iznosa kredita za isplatu u gotovini ili za stambenu namjenu (izgradnja, kupovina, adaptacija nekretnine) uz obaveznu dokumentovanost u skladu sa internim aktima Banke na rok otplate i do 20 godina uz osiguranje nekretninom. 

 

KOLATERALI

 • sudužnik (ako korisnik kredita nema potrebnu kreditnu sposobnost)
 • 2 mjenice
 • 2 suglasnosti o zapljeni primanja
 • hipoteka na stambenoj nekretnini
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke

 

OSNOVNE INFORMACIJE O KAMATNOJ STOPI I EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI

GOTOVINSKI DUGOROČNI HIPOTEKARNI KREDIT

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate do

Kamatna stopa (godišnja)

Efektivna kamatna stopa*

200.000

10 godina

3,99% promjenjiva ili 4,99% fiksna

4,31% ili 5,36%

15 godina

4,49% promjenjiva

4,76%


Napomena:

Banka će izvršiti procjenu kreditne sposobnosti i mogućnosti odobrenja maksimalno navedenog iznosa kredita i roka otplate za svakog pojedinog klijenta u skladu sa internim politikama i procedurama.

 *Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate kredita, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak polise osiguranja nekretnine i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM, trošak neophodne dokumentacije 85 KM, trošak notarskih usluga 526,50 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 365 KM, trošak upisa hipoteke 600 KM i trošak premije osiguranja nekretnine od 50 KM na godišnjem nivou.

Obrazac potvrde kojeg popunjava poslodavac
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo