STAMBENI KREDITI S NAMJENOM KUPOVINE NEKRETNINE

 

Stambeni krediti s namjenom kupovine nekretnine uz promjenjivu kamatnu stopu 1,99% (EKS 2,25%*) za rok otplate do 10 godina!

 

  • Bez naknade za obradu kredita
  • Mogućnost odabira fiksne kamatne stope za kredite sa rokom otplate do 15 godina
Maksimalan iznos u KM Rok otplate do Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa
U skladu s kreditnom sposobnosti 10 godina 1,99% promjenjiva ili 2,79% fiksna 2,25% ili 3,07%
15 godina 2,99% promjenjiva ili 3,49% fiksna 3,22% ili 3,74%
30 godina 3,79% promjenjiva 4,21%
Primjer zaokruženih anuiteta po promjenjivoj kamatnoj stopi u KM 10 godina 15 godina 30 godina
80.000 736 552 372
100.000 920 690 465
120.000 1.104 828 558
150.000 1.380 1.035 698
200.000 1.839 1.380 931

Primjer ukupnih troškova, koji padaju na teret klijenta, koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj kamatnoj stopi iznose 23.380,08 KM, za iznos kredita 200.000 KM i na rok otplate 10 godina.

Stambeni krediti se odobravaju u valuti KM.

Ponude vrijede do 31.08.2021. godine.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na iznos kredita 200.000 KM i maksimalan rok otplate za stambene kredite, za klijente koji posjeduju tekući račun, s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi police osiguranja (nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM, trošak neophodne dokumentacije 85 KM, trošak notarskih usluga 526,50 KM, trošak procjene nekretnine 365 KM, trošak upisa hipoteke 600 KM i trošak premije osiguranja nekretnine od 50 KM na godišnjem nivou.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo