Štednja za djecu i mlade

Štedni račun Super Štek

Upoznajte svog mališana sa Super Štekom - ljupkim herojem sa ogrtačem koji vodi brigu o štednji Vašeg djeteta.

Super Štek je oročeni štedni depozit u KM ili EUR, sa fiksnom kamatnom stopom, koji služi za buduće finansijske potrebe djece i mladih: obrazovanje, rekreacija, hobiji, putovanja…

 

SVE ŠTO TREBATE ZNATI

  • Tko može otvoriti račun?

Zakonski zastupnik/skrbnik može otvoriti račun u ime maloljetne domaće fizičke osobe (vlasnika računa).

  • Šta se podrazumijeva pod 'djecom'?

Djecom se smatraju sva lica do 15 godina starosti, a depozit može biti oročen na 36, 60 i 120 mjeseci.

  • Šta se dešava kad dijete postane punoljetno?

Račun je otvoren do punoljetstva vlasnika računa, nakon čega on/ona može prebaciti postojeća sredstva na drugi račun u Banci.

  • Kako pristupam računu?

Računu možete pristupiti sa bilo kojeg mjesta putem usluga e-ba i m-ba, kao i u Poslovnicama Banke.

  • Kako mogu prebacivati novac na štedni račun Super Štek?

Ugovorite trajni nalog u određenom novčanom iznosu sa Vašeg računa na račun Vašeg djeteta.

  • Šta se dešava po isteku oročenja?

Po isteku oročenja, moguće je raspolagati sredstvima na štednom računu, uvećanim za obračunatu kamatu za ugovoreni rok oročenja.

  • Koje su prednosti računa Super Štek?

Nudimo atraktivne kamatne stope i oročenu štednju u KM i EUR, uz mogućnost višestrukih uplata, bez ograničenja minimalne uplate.

  • Gdje mogu podnijeti zahtjev za oročeni depozit Super Štek?

Oročeni depozit Super Štek možete ugovoriti u bilo kojoj Poslovnici Banke.

 

Posjetite jednu od naših poslovnica širom zemlje

 

POTREBNI DOKUMENTI

• kopija trajnog izvoda iz matične knjige rođenih za maloljetnika (original se predaje na uvid u Poslovnici Banke) 

• kopija lične karte pravnog zastupnika/staratelja i ovlaštenog lica

• kopija potvrde o prebivalištu ne starija od 90 dana vlasnika štednog uloga (djeteta), zakonskog zastupnika/staratelja i ovlaštenog lica (za pravne zastupnike/staratelje i ovlaštena lica koja su rezidenti) - original se treba dati na uvid u poslovnici

• kopija pasoša zakonskog zastupnika/staratelja i ovlaštenog lica, ovjerena od strane nadležnog organa, kao i ovjeren prijevod pasoša ukoliko nije moguće sa sigurnošću utvrditi identitet vlasnika zakonskog zastupnika/staratelja i nerezidentnih ovlaštenih lica

Samo kod maloljetnika bez roditeljskog staranja, a koji imaju staratelja, potrebno je priložiti odluku Centra za socijalni rad kako bi se dokazao status staratelja.

Štednim programom UniCredit Bank osiguravate ulaganje u budućnost Vašeg djeteta, bez obzira da li u svrhu obrazovanja, hobija ili putovanja.

 

Kamatne stope koje vrijede od 03.12.2020. godine

Kamatne stope koje će vrijediti od 16.04.2021. godine

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo