Štednja za djecu i mlade

Štednja je navika koja se stvara. Potaknite dijete na upravljanje novcem od malih nogu i osigurajte mu sigurnost u budućnosti.

Super Štek - super junak dječje štednje

Upoznajte Vaše dijete sa Super Štekom - simpatičnim junakom sa plaštom koji čuva dječju štednju.

Super Štek je oblik dugoročno oročenog štednog uloga u BAM i EUR uz fiksnu kamatnu stopu, u svrhu osiguranja budućih financijskih potreba djece i mladih: obrazovanja, rekreacije, hobija, putovanja i ostalih potreba.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • možete otvoriti račun na ime maloljetne domaće fizičke osobe (Vlasnika računa) zastupane po zakonskom zastupniku/skrbniku, na koji se uplaćuju isključivo sredstva štednje Super Šteka;
 • dječji račun je namijenjen svim fizičkim osobama do petnaeste godine života,a moguće ga je oročiti na rokove od 36,60 i 120 mjeseci;
 • račun je otvoren do punoljetnosti Vlasnika računa, nakon čega Vlasnik računa postojeća sredstva može premjestiti na neki drugi račun u Banci;
 • istekom perioda oročenja moguće je raspolagati sredstvima na štednom računu, uvećanim za pripisanu kamatu za ugovoreni period oročenja;
 • nudimo Vam atraktivne kamatne stope te dugoročnu štednju u BAM i EUR uz mogućnost višekratnih uplata bez ograničenja najniže uplate;
 • U slučaju prijevremenog raskida Ugovora Super Štek priznaje se  a'vista kamatna stopa važeća na dan razročenja;
 • Super Štek oročenu štednju možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Banke;

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • kopija trajnog rodnog lista maloljetne osobe (potrebno dostaviti original na uvid u Poslovnicu);
 • kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika/staratelja i kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) zakonskog zastupnika/staratelja (za zakonske zastupnike/staratelje koji su rezidenti) - potrebno dostaviti original na uvid u Poslovnicu;
 • kopija putovnice/pasoša ovjerena od strane nadležnih organa zastupnika/staratelja kao i ovjeren prijevod putovnice/pasoša u slučajevima kad se ne može, sa sigurnošću, utvrditi identitet  vlasnika  za zakonske zastupnike/staratelje koji su nerezidenti;
 • za maloljetne osobe bez roditeljske skrbi pod zaštitom staratelja, rješenje Centra za socijalni rad, kojim dokazuje status staratelja;

Uz atraktivne kamatne stope, mjesečno i vrlo jednostavno možete uplaćivati novac na račun:
 • ugovaranjem trajnog naloga (automatsko prebacivanje dogovorenog iznosa novca sa Vašeg na račun Vašeg djeteta)
 • putem elektronskih usluga e-ba i m-ba
 • u poslovnicama UniCredit Bank d.d.   

Ulaganje u budućnost Vašeg djeteta, bez obzira da li je namjena obrazovanje, hobi ili putovanje, uz štedni program UniCredit Bank biti će osigurano.
Vaš zadatak će olakšati dječji junak Super Štek, koji je sa svojom karakterističnom šarom oko jednog oka, crvenim pantalonama, plavom majicom i plaštom uvijek raspoložen za štednju, ali na zabavan način!

U nastavku donosimo pregled kamatnih stopa važećih od 5.1.2017. godine:

Mobile Phones
Banka na dlanu

Preuzmite demo verziju na linkovima ispod.

ili
Spinning wheel animation

Loading