Štednja za djecu i mlade

Štedni račun Super Štek

Upoznajte svog mališana sa Super Štekom - ljupkim herojem sa ogrtačem koji vodi brigu o štednji Vašeg djeteta.

Super Štek je oročeni štedni depozit u KM ili EUR, sa fiksnom kamatnom stopom, koji služi za buduće finansijske potrebe djece i mladih: obrazovanje, rekreacija, hobiji, putovanja…

 

SVE ŠTO TREBATE ZNATI

  • Tko može otvoriti račun?

Zakonski zastupnik/skrbnik može otvoriti račun u ime maloljetne domaće fizičke osobe (vlasnika računa).

  • Šta se podrazumijeva pod 'djecom'?

Djecom se smatraju sva lica do 15 godina starosti, a depozit može biti oročen na 36, 60 i 120 mjeseci.

  • Šta se dešava kad dijete postane punoljetno?

Račun je otvoren do punoljetstva vlasnika računa, nakon čega on/ona može prebaciti postojeća sredstva na drugi račun u Banci.

  • Kako pristupam računu?

Računu možete pristupiti sa bilo kojeg mjesta putem usluga e-ba i m-ba, kao i u Poslovnicama Banke.

  • Kako mogu prebacivati novac na štedni račun Super Štek?

Ugovorite trajni nalog u određenom novčanom iznosu sa Vašeg računa na račun Vašeg djeteta.

  • Šta se dešava po isteku oročenja?

Po isteku oročenja, moguće je raspolagati sredstvima na štednom računu, uvećanim za obračunatu kamatu za ugovoreni rok oročenja.

  • Koje su prednosti računa Super Štek?

Nudimo atraktivne kamatne stope i oročenu štednju u KM i EUR, uz mogućnost višestrukih uplata, bez ograničenja minimalne uplate.

  • Gdje mogu podnijeti zahtjev za oročeni depozit Super Štek?

Oročeni depozit Super Štek možete ugovoriti u bilo kojoj Poslovnici Banke.

 

Posjetite jednu od naših poslovnica širom zemlje

 

POTREBNI DOKUMENTI

• kopija trajnog izvoda iz matične knjige rođenih za maloljetnika (original se predaje na uvid u Poslovnici Banke) 

• kopija lične karte pravnog zastupnika/staratelja i ovlaštenog lica

• kopija potvrde o prebivalištu ne starija od 90 dana vlasnika štednog uloga (djeteta), zakonskog zastupnika/staratelja i ovlaštenog lica (za pravne zastupnike/staratelje i ovlaštena lica koja su rezidenti) - original se treba dati na uvid u poslovnici

• kopija pasoša zakonskog zastupnika/staratelja i ovlaštenog lica, ovjerena od strane nadležnog organa, kao i ovjeren prijevod pasoša ukoliko nije moguće sa sigurnošću utvrditi identitet vlasnika zakonskog zastupnika/staratelja i nerezidentnih ovlaštenih lica

Samo kod maloljetnika bez roditeljskog staranja, a koji imaju staratelja, potrebno je priložiti odluku Centra za socijalni rad kako bi se dokazao status staratelja.

Štednim programom UniCredit Bank osiguravate ulaganje u budućnost Vašeg djeteta, bez obzira da li u svrhu obrazovanja, hobija ili putovanja.

 

Kamatne stope koje vrijede od 03.12.2020. godine

Kamatne stope koje će vrijediti od 16.04.2021. godine

Kamatne stope koje vrijede od 18.1.2022. godine

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo