Računi za mene

Iskoristite pogodnosti naših proizvoda

Tekući račun je osnovni račun u domaćoj valuti na kojem čuvate svoja novčana sredstva koja imate potrebu svakodnevno koristiti.

 

Otvaranjem tekućeg računa u UniCredit Bank omogućeno Vam je:

 • Primanje plaće, penzije/mirovine, raznih naknada te ostalih uplata prema Vašoj potrebi
 • Korištenje dopuštenog prekoračenja u visini do tri redovna primanja
 • Uvid u stanje računa i promjene po računu - mjesečno izvještavanje putem izvoda

 

Raspolagati računom možete ovisno o Vašim potrebama:

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Rezidenti
 • kopija osobne iskaznice
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid

 

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Nerezidenti
 • kopija putovnice/pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela
 • radna dozvola
 • potvrda/uvjerenje o zaposlenju
 • potvrda o privremenom boravku nerezidenta
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima

Jednostavan i brz način za dodatna sredstva na Vašem tekućem računu!

Klijenti koji ostvaruju redovna primanja preko Banke mogu postati korisnici dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.

 

Iznos dopuštenog prekoračenja i visina kamate

 • Do maksimalno 3 prosječna redovna primanja, uz automatsku prolongaciju dopuštenog prekoračenja svakih 6 mjeseci. 
 • Kamatna stopa (godišnja, fiksna) obračunava se isključivo na iskorišteni iznos dopuštenog prekoračenja.

 

Dopušteno prekoračenje s policom osiguranja života

Uz dopušteno prekoračenje moguće je ugovoriti i policu osiguranja života na period 12 mjeseci, koja Vam pruža financijsku sigurnost u slučaju neželjenih događaja. Na raspolaganju su tri paketa osiguranja u zavisnosti od iznosa dopuštenog prekoračenja.

 

Ugovaranje ili otkaz dopuštenog prekoračenja

Ugovaranje dopuštenog prekoračenja kao i izmjene ili ukidanje prekoračenja moguće je izvršiti u najbližoj Poslovnici UniCredit Bank uz predočenje statusa zaposlenja.

 

Potrebna dokumentacija za odobrenje dopuštenog prekoračenja

1.     Fotokopija osobne iskaznice/lične karte

2.     Potvrda o prebivalištu (obrazac PBA3 ili PBA4 za Republiku Srpsku) izdata od strane nadležnog ureda CIPS-a

3.     Za klijente koji ne ostvaruju primanja preko računa u Banci:

Izvod sa tekućeg računa banke preko koje klijent ostvaruje primanja za zadnja 3 mjeseca

4.     Dokaz o statusu zaposlenja za odobrenje prvog dopuštenog prekoračenja

*Banka zadržava pravo da u slučaju potrebe, traži dodatnu dokumentaciju od Klijenta.

Žiro račun, koji možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke, namijenjen je za usmjeravanje privremenih i povremenih prihoda na poseban račun u domaćoj valuti (npr. po osnovu ugovora o djelu, provizije, honorarnog ili dopunskog rada, autorskih prava, izdavanja u najam te drugih propisanih osnova).

Banka Vam omogućava uvid u stanje i promjenu po ovom računu - putem mobilnog (m-ba) i internet (e-ba) bankarstva i mjesečno izvještavanje putem izvoda.

 

Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Rezidenti
 • kopija osobne iskaznice/lične karte
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid

 

 

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Nerezidenti
 • kopija putovnice/pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima

Ukoliko želite da Vas kontaktiramo, ljubazno molimo unesite Vaše podatke u kontakt formu ispod.

 

Teen račun, koji možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke, namijenjen je za raspolaganje novcem mladima od 13 do 18 godina uz korištenje Debit Mastercard Teenage kartice. Teen račun omogućava isplatu gotovine bez naknade na svim bankomatima UniCredit Bank d.d. kao i kupovinu GSM prepaid bonova na svim bankomatima UniCredit Bank i drugih banaka koji omogućavaju ovu uslugu.

Novac na Teen račun roditelji/skrbnici mogu uplatiti elektronskim putem, putem mobilnog bankarstva (m-ba) i internet bankarstva (e-ba), u najbližoj poslovnici Banke ili putem trajnog naloga.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Rezidenti
 • kopija trajnog rodnog lista maloljetne osobe (potrebno dostaviti original na uvid u Poslovnicu)
 • kopija osobne iskaznice/lične karte zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika i kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika (za zakonske zastupnike/staratelje i opunomoćenike koji su rezidenti) - dostaviti original na uvid
 • kopija putovnice/pasoša ovjerena od strane nadležnih organa zastupnika/staratelja i opunomoćenika kao i ovjeren prijevod putovnice/pasoša u slučajevima kad se ne može sa sigurnošću utvrditi identitet vlasnika za zakonske zastupnike/staratelje i opunomoćenike koji su nerezidenti
 • za maloljetne osobe bez roditeljske skrbi pod zaštitom staratelja, rješenje Centra za socijalni rad, kojim dokazuje status staratelja

 

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Nerezidenti
 • kopija putovnice/pasoša maloljetne osobe ovjerena od strane nadležnih organa, a u slučajevima kad se ne može sa sigurnošću utvrditi identitet maloljetne osobe (npr. kineski, japanski, arapski jezik i sl.) potreban je i prijevod putovnice ovjeren od strane nadležnih organa; ili ovjerena kopija osobne iskaznice izdana od strane nadležnog organa u zemlji rezidentnosti, ako je maloljetna osoba iz zemlje s kojom BiH ima potpisan ugovor o bezviznom režimu tj. mogućnosti ulaska u zemlju na osnovu valjane osobne iskaznice (zemlje članice EU, zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, te ostale zemlje s kojima BiH ima potpisan Ugovor o bezviznom režimu)
 • kopija osobne iskaznice/lične karte zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika i kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika (za zakonske zastupnike/staratelje i opunomoćenike koji su rezidenti) - dostaviti original na uvid
 • kopija putovnice/pasoša ovjerena od strane nadležnih organa zastupnika/staratelja i opunomoćenika kao i ovjeren prijevod putovnice/pasoša u slučajevima kad se ne može sa sigurnošću utvrditi identitet vlasnika za zakonske zastupnike/staratelje i opunomoćenike koji su nerezidenti
 • za maloljetne osobe bez roditeljske skrbi pod zaštitom staratelja, rješenje Centra za socijalni rad, kojim dokazuje status staratelja

Ukoliko želite da Vas kontaktiramo, ljubazno molimo unesite Vaše podatke u kontakt formu ispod.

Devizni račun koji možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke namijenjen je za:

 • Jednostavno i efikasno obavljanje deviznog poslovanja - primanje i slanje sredstava u stranoj valuti
 • Brzo i sigurno plaćanje (višestruko povoljnije nego na šalteru Banke), prijenos sredstava, uvid u stanje deviznog, te ostalih računa putem elektronskih usluga Banke (Mobilno i Internet bankarstvo)
 • Banka Vam omogućava uvid u stanje i promjenu po ovom računu – putem mobilnog (m-ba) i internet (e-ba) bankarstva i mjesečno izvještavanje putem izvoda 

 

Raspolagati računom možete ovisno o Vašim potrebama:

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Rezidenti
 • kopija osobne iskaznice/lične karte
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid

 

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Nerezidenti
 • kopija putovnice/pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
IBAN i SWIFT

Za obavljanje transakcija inozemnog platnog prometa, (primanje novca iz inozemstva), pošiljatelj će zatražiti IBAN broj Vašeg deviznog računa kao i SWIFT banke u kojoj imate otvoren račun.IBAN - International Bank Account Number je transakcijski broj Vašeg deviznog računa, na osnovu kojeg se izvršavaju međunarodne transakcije. IBAN broj Vašeg deviznog računa možete provjeriti na izvodu po deviznom računu, na ugovoru koji ste potpisali prilikom otvaranja deviznog računa ili pak pozivom u Kontakt centar UniCredit Bank na besplatni broj 080 081 051.SWIFT UniCredit Bank: UNCRBA22

Ukoliko želite da Vas kontaktiramo, ljubazno molimo unesite Vaše podatke u kontakt formu ispod.

Štedni račun u domaćoj valuti omogućava neograničen broj uplata ili isplata sredstava ovisno o Vašim potrebama. Ovu vrstu računa mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe bez obzira na starosnu dob. 

Sredstvima sa štednog računa možete raspolagati na šalteru Banke, ili brzo i jednostavno putem elektronskih usluga Banke (mobilnog bankarstva (m-ba) i internet bankarstva (e-ba)) te trajnog naloga.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Rezidenti

Punoljetne osobe:

 • kopija osobne iskaznice/lične karte
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - original na uvid u Poslovnici

 

Maloljetne osobe:

 • kopija trajnog rodnog lista maloljetne osobe(potrebno dostaviti original na uvid u poslovnicu)
 • kopija osobne iskaznice/lične karte zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika i kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika - dostaviti original na uvid
 • za maloljetne osobe bez roditeljske skrbi pod zaštitom staratelja, rješenje Centra za socijalni rad, kojim dokazuje status staratelja

 

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa - Nerezidenti
 • kopija putovnice/pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela
 • Izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima

Ukoliko želite da Vas kontaktiramo, ljubazno molimo unesite Vaše podatke u kontakt formu ispod.

Punomoć po proizvodima

Otvaranjem punomoći po proizvodima dajete ovlaštenje jednoj ili više osoba za raspolaganje sredstvima na Vašem računu. 

Koraci za davanje punomoći:

• Posjetite najbližu poslovnicu sa osobom kojoj želite dati ovlaštenje, pri čemu dajete ovlaštenje i potpisom Zahtjeva za otvaranje punomoći po računu fizičke osobe. 

• Ako je osoba koju želite ovlastiti klijent Banke, ista prilikom posjete poslovnici treba imati važeći identifikacijski dokument (lična karta/osobna iskaznica)

• Ukoliko osoba koju želite ovastiti, nije klijent Banke potrebno je da uz navedeni važeći identifikacijski dokument ima i kopiju potvrde o prebivalištu koja nije starija od 3 mjeseca od dana davanja punomoći.

Ukoliko vlasnik računa nije u mogućnosti posjetiti najbližu poslovnicu, moguće je ovlastiti drugu osobu za raspolaganje sredstvima na računu, na temelju pisane punomoći.

Pisana punomoć se ovjerava od strane nadležnog organa u Bosni i Hercegovini (notar ili ovlašteni organ javne uprave), a ako se punomoć izdaje u inozemstvu, potrebno je da ista bude valjano ovjerena od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u toj državi ili od nadležnog organa te države i uz valjanu legalizaciju isprave u slučaju kada je legalizacija potrebna sukladno primjenjivim propisima. Isprave na jezicima koji nisu u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, trebaju biti prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Preuzmite Prijedlog dokumenta punomoći

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo