Poslovanje s računima fizičkih osoba

UniCredit Bank nudi Vam mogućnost otvaranja različitih vrsta računa, ovisno o Vašim potrebama i željama. Otvarajući račun kod UniCredit Bank jamčite sigurnost svojim sredstvima kojima lako i jednostavno pristupate i upravljate posredstvom velike mreže poslovnica i drugih alternativnih kanala distribucije.

Tekući račun je osnovni račun u domaćoj valuti na kojem držite svoja novčana sredstva kojima se imate potrebu svakodnevno koristiti.


Nudimo Vam brojne mogućnosti:

 • Primanje plaće, mirovine, naknada te ostalih uplata (osobne uplate, uplate trećih osoba, trajni nalozi iz druge banke),
 • Jednostavno raspolaganje sredstvima na računu putem kartičnih proizvoda,
 • Dopušteno prekoračenje u visini do tri redovna primanja,
 • Brzo i sigurno financijsko poslovanje putem elektronskih usluga i trajnih naloga,
 • Mogućnost otvaranja i korištenja računa u bilo kojoj poslovnici Banke,
 • Mjesečno izvještavanje putem izvoda o stanju i promjenama po računima.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
 • radna dozvola,
 • potvrda/uvjerenje o zaposlenju,
 • potvrda o privremenom boravku nerezidenta,
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

 • U poslovnicama Banke gdje se potrebno identificirati osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentima,
 • Korištenjem Debit MasterCard kartice za plaćanje na brojim prodajnim mjestima i za isplatu gotovine na bankomatima i ostalim isplatnim mjestima,
 • Putem elektronskih usluga Banke (m-ba i e-ba).
Klijenti, korisnici MODULA paketa mogu ugovoriti uslugu Isplata Debit Mastercard karticom na bankomatima ATM Grupe i bez naknade podizati gotovinu na gotovo 18000 bankomata članica Grupe.

Primate izvod po tekućem računu putem pošte? Zainteresirani ste za primanje izvoda po tekućem računu na Vaš e-mail? 
Kliknite na KONTAKTIRAJTE ME i javite nam se! 

Predstavljamo jedan od najbržih načina da pristupite dodatnim sredstvima na Vašem tekućem računu!

Korisnici tekućeg računa, koji ostvaruju redovita primanja, imaju mogućnost odobravanja dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.

Karakteristike dopuštenog prekoračenja
 • Odobrava se za klijente do 75. godine života, s tim da u trenutku podnošenja zahtjeva za dopušteno prekoračenje klijent nije stariji od 74 godine.
 • Odobrava se po tekućem računu u visini do 3 prosječna redovna primanja.
 • Odobrenje s početnim rokom od 12 mjeseci, uz mogućnost automatskog produženja na 6 mjeseci.
 • Godišnja fiksna kamatna stopa obračunava se samo za iskorišteni iznos dopuštenog prekoračenja.
 • Mogućnost ugovaranja dopuštenog prekoračenja s polisom osiguranja života, na period od 12 mjeseci.

Mogućnost odobrenja dopuštenog prekoračenja za klijente bez redovnih primanja može se provjeriti u poslovnici Banke.

Potrebna dokumentacija za dopušteno prekoračenje
 • Klijenti s redovnim primanjima (primatelji plaća, mirovina/penzija …) mogu podnijeti zahtjev za odobrenje dopuštenog prekoračenje uz osobnu iskaznicu/ličnu kartu u najbližoj poslovnici UniCredit Bank.
Prednosti
 • Brzo i lako do gotovine na bankomatima u zemlji i inozemstvu. 
 • Za provjeru mogućnosti odobrenja većeg iznosa dopuštenog prekoračenja od onog koji Vam je trenutno na raspolaganju možete se javiti u najbližu poslovnicu UniCredit Bank.
 • Promjene iznosa dopuštenog prekoračenja (zbog automatskog produženja) mogu se kontinuirano pratiti putem izvoda po tekućem računu.

Riziko osiguranje u slučaju nastupa osiguranog slučaja za dopuštena prekoračenja s polisom osiguranja.

Najčešće postavljena pitanja
 • Imam otvoren tekući račun u UniCredit Bank i primam plaću na tekući račun već 2 mjeseca. Da li trebam podnijeti zahtjev za dopuštenim prekoračenjem po tekućem računu?
 • Za odobrenje dopuštenog prekoračenja je nužno da posjetite najbližu poslovnicu UniCredit Bank i potpišete zahtjev za odobrenje dopuštenog prekoračenja.

 • Na koji način mogu pratiti izmjene dopuštenog prekoračenja po tekućem računu?
 • Obavijesti o promjeni dopuštenog prekoračenja možete pratiti putem mjesečnog izvoda po tekućem računu.

 • Ne želim koristiti dopušteno prekoračenje. Šta da uradim?
 • Zahtjev za smanjenje/ukidanje dopuštenog prekoračenja možete potpisati u nabližoj poslovnici UniCredit Bank.

 • Na koji način mogu ugovoriti dopušteno prekoračenje s polisom osiguranja života?
 • Zahtjev za odobrenje dopuštenog prekoračenja s polisom osiguranja života i pristupnu izjavu za osiguranje možete potpisati u nabližoj poslovnici UniCredit Bank. Na raspolaganju su tri paketa osiguranja koji zavise od iznosa dopuštenog prekoračenja.

 • Na koji način mogu provjeriti razlog smanjenja dopuštenog prekoračenja?
 • Pozivom prema Podršci korisnicima UniCredit Bank na besplatni broj 080 081 051 ili posjetom najbližoj poslovnici UniCredit Bank.

Žiro račun Vam nudi brojne mogućnosti:

 • Mogućnost otvaranja posebnog računa za potrebe usmjeravanja brojnih prihoda: ugovora o djelu, provizije, honorarnog ili dopunskog rada, autorskih prava, patenata i tehničkih unaprjeđenja, dobitaka od igara na sreću, izdavanja u najam ili zakupa zgrada i drugih nekretnina, te drugih propisanih osnova,
 • Račun možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Banke,
 • Mjesečno izvještavanje putem izvoda o stanju i promjenama po računima.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.


Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

 • U poslovnicama Banke gdje se potrebno identificirati osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentima:
 • Putem elektronskih usluga Banke (usluga m-ba i usluga e-ba).

Primate izvod po tekućem računu putem pošte? Zainteresirani ste za primanje izvoda po tekućem računu na Vaš e-mail? 
Kliknite na KONTAKTIRAJTE ME i javite nam se! 

Teen račun za mlade Vam nudi brojne mogućnosti:

 • Namijenjen je mladima od 13. do 18. godine,
 • Za raspolaganje novcem na Teen računu UniCredit Bank izdaje Debit MasterCard Teenage,
 • Debit MasterCard Teenage vezana je uz Teen račun i praktičan je način da novac uvijek bude uz Vas, a opet na sigurnom,
 • Isplatu gotovine bez naknade na svim bankomatima UniCredit Bank d.d. za korisnike Debit MasterCard kartice, 
 • Kupovinu GSM prepaid bonova na svim bankomatima UniCredit Bank i drugih banaka koji omogućavaju ovu uslugu.
Potrebna dokumentacija za otvaranje računa
 • kopiju trajnog rodnog lista maloljetne osobe (potrebno dostaviti original na uvid u Poslovnicu),
 • kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika i kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika (za zakonske zastupnike/staratelje i opunomoćenike koji su rezidenti) - dostaviti original na uvid
 • kopija putovnice/pasoša ovjerena od strane nadležnih organa zastupnika/staratelja i opunomoćenika kao i ovjeren prijevod putovnice/pasoša u slučajevima kad se ne može sa sigurnošću utvrditi identitet vlasnika za zakonske zastupnike/staratelje i opunomoćenike koji su nerezidenti,
 • za malodobne osobe bez roditeljske skrbi pod zaštitom staratelja, rješenje Centra za socijalni rad, kojim dokazuje status staratelja.

Novac na Teen račun tvoji roditelji/skrbnici mogu uplatiti putem:

a Vi ga možete koristiti odmah!


Informaciju o stanju na računu možete dobiti:

 • putem m-ba
 • putem bankomata


Devizni račun Vam nudi brojne mogućnosti:

 • Otvaranje i korištenje deviznog računa u više valuta: EUR, USD, CHF, GBP, HRK, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, SEK,
 • Jednostavno obavljanje deviznog poslovanja – primanje i slanje deviznih sredstava,
 • Isplate sredstava u protuvrijednosti BAM ili druge valute,
 • Devizni račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke,
 • Mjesečno izvještavanje putem izvoda o stanju i promjenama po računima.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

IBAN i SWIFT


Za obavljanje transakcija inozemnog platnog prometa, (primanje novca iz inozemstva), pošiljatelj će zatražiti IBAN broj Vašeg deviznog računa kao i SWIFT banke u kojoj imate otvoren račun.

IBAN - International Bank Account Number je transakcijski broj Vašeg deviznog računa, na osnovu kojeg se izvršavaju međunarodne transakcije. IBAN broj Vašeg deviznog računa možete provjeriti na izvodu po deviznom računu, na ugovoru koji ste potpisali prilikom otvaranja deviznog računa ili pak pozivom u Kontakt centar UniCredit Bank na besplatni broj 080 081 051.

SWIFT UniCredit Bank: UNCRBA22

Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

 • U poslovnicama Banke gdje se potrebno identificirati osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentima,
 • Korištenjem  MasterCard International  karticom za plaćanje na brojnim prodajnim mjestima i isplata gotovine na bankomatima i ostalim isplatnim mjestima,
 • Putem elektronskih usluga Banke (m-ba i e-ba).

Primate izvod po tekućem računu putem pošte? Zainteresirani ste za primanje izvoda po tekućem računu na Vaš e-mail? 

Kliknite na KONTAKTIRAJTE ME i javite nam se! 

Štedni račun u KM

Jednostavan i siguran način čuvanja novca - za bezbrižnu budućnost!

Štedni račun je račun bez ograničenja broja uplata ili isplata kao ni vremenskog ograničenja izvršavanja , ovisno o vašim potrebama i željama. U domaćoj je valuti i možete ga otvoriti bez obzira da li ste domaća ili strana fizička osoba,  bez obzira na Vašu dob.


Nudimo Vam brojne mogućnosti:

 • Odvajanje određenih novčanih sredstava (osobne uplate, uplate trećih osoba, trajni nalozi iz druge banke) od osnovnog tekućeg računa,
 • Jednostavno raspolaganje sredstvima na šalteru Banke,
 • Brzo i sigurno financijsko poslovanje putem elektronskih usluga i trajnih naloga,
 • Mogućnost otvaranja i korištenja računa  u bilo kojoj poslovnici Banke.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za domaće fizičke osobe (rezidenti) ovisno je li korisnik računa punoljetan ili štedni račun ugovara u ime malodobne osobe-djeteta:

1. Za punoljetne:

 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid.

2. Za maloljetne:

 • kopija trajnog rodnog lista maloljetne osobe(potrebno dostaviti original na uvid u Poslovnicu),
 • kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika i kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika - dostaviti original na uvid
 • za malodobne osobe bez roditeljske skrbi pod zaštitom staratelja, rješenje Centra za socijalni rad, kojim dokazuje status staratelja.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
 • Izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

 • U poslovnicama Banke gdje se potrebno identificirati osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentima:
 • Putem elektronskih usluga Banke (usluga m-ba i usluga e-ba).
 • Za račune otvorene na ime malodobne osobe zakonski zastupnik/skrbnik može raspolagati do stjecanja punoljetnosti malodobne osobe, a u skladu s ograničenjima propisanim važećim Obiteljskim/Porodičnim zakonom.

Kamatna stopa po štednom računu iznosi 0,01% godišnje.

Primate izvod po tekućem računu putem pošte? Zainteresirani ste za primanje izvoda po tekućem računu na Vaš e-mail? 

Kliknite na KONTAKTIRAJTE ME i javite nam se! 

Ovlaštenik po računu

U mogućnosti ste ovlastiti (opunomoćiti) jednu ili više osoba za raspolaganje sredstvima na računu. Za otvaranje  ovlaštenja putem punomoći potrebno je da s osobom koju želite opunomoćiti po računu posjetite najbližu Poslovnicu i potpišete Zahtjev za otvaranje punomoći po računu fizičke osobe. Ako je osoba koju želite ovlastiti klijent Banke, ista prilikom posjete Poslovnici treba imati važeći identifikacijski dokument (lična karta/osobna iskaznica), a ukoliko takva osoba nije klijent Banke potrebno je da uz navedeni važeći identifikacijski dokument ima i kopiju potvrde o prebivalištu.

U iznimnim situacijama, poput planiranog boravka u inozemstvu, duže bolesti i drugih razloga zbog kojih niste u mogućnosti raspolagati neposredno sa sredstvima na računu, u mogućnosti ste ovlastiti drugu osobu za raspolaganje sredstvima na računu na temelju pisane punomoći.

Pisana punomoć treba biti ovjerena od strane nadležnog organa u Bosni i Hercegovini (notar ili ovlašteni organ javne uprave), a ako se punomoć izdaje u inozemstvu, potrebno je da ista bude valjano ovjerena od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u toj državi ili od nadležnog organa te države i uz valjanu legalizaciju isprave u slučaju kada je legalizacija potrebna sukladno primjenjivim propisima.

Isprave na jezicima koji nisu u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini, trebaju biti prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.


Prijedlog dokumenta punomoći

Spinning wheel animation

Loading