Skip to main content

Poslovanje s računima fizičkih osoba

UniCredit Bank nudi Vam mogućnost otvaranja različitih vrsta računa, ovisno o Vašim potrebama i željama. Otvarajući račun kod UniCredit Bank jamčite sigurnost svojim sredstvima kojima lako i jednostavno pristupate i upravljate posredstvom velike mreže poslovnica i drugih alternativnih kanala distribucije.

Tekući račun je osnovni račun u domaćoj valuti na kojem držite svoja novčana sredstva kojima se imate potrebu svakodnevno koristiti.

    Nudimo Vam brojne mogućnosti:

 • Primanje plaće, mirovine, naknada te ostalih uplata (osobne uplate, uplate trećih osoba, trajni nalozi iz druge banke),
 • Jednostavno raspolaganje sredstvima na računu putem kartičnih proizvoda,
 • Dopušteno prekoračenje u visini do tri redovna primanja,
 • Brzo i sigurno financijsko poslovanje putem elektronskih usluga i trajnih naloga,
 • Mogućnost otvaranja i korištenja računa u bilo kojoj poslovnici Banke,
 • Mjesečno izvještavanje putem izvoda o stanju i promjenama po računima.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
 • radna dozvola,
 • potvrda/uvjerenje o zaposlenju,
 • potvrda o privremenom boravku nerezidenta,
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima ovjerena od nadležnih organa.

Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

 • U poslovnicama Banke gdje se potrebno identificirati osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentima,
 • Korištenjem Debit MasterCard kartice za plaćanje na brojim prodajnim mjestima i za isplatu gotovine na bankomatima i ostalim isplatnim mjestima,
 • Putem elektronskih usluga Banke (m-ba i e-ba).

Posebna pogodnost za korisnike JES! paket računa - besplatno podizanje gotovine Debit MasterCard karticom na gotovo 19 000 bankomata članica UniCredit Grupe.

Studentski račun je račun na kojem držite svoja sredstva u domaćoj valuti- bez naknade!

Studentski račun Vam nudi brojne mogućnosti:

 • Mogućnost raspolaganja sredstvima uz Debit MasterCard Student debitnu karticu,
 • Sredstva na studentskom računu se mogu koristiti za gotovinske isplate, prijenose, plaćanja itd.,
 • Studentski račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke,
 • Mjesečno izvještavanje putem izvoda o stanju i promjenama po računima.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid
 • kopija važećeg indexa ili e-index.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima ovjerena od nadležnih organa
 • kopija važećeg indexa ili e-index.


 Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

 • U poslovnicama Banke gdje se potrebno identificirati osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentima,
 • Korištenjem Debit MasterCard karticom za plaćanje na brojnim prodajnim mjestima i isplata gotovine na bankomatima i ostalim isplatnim mjestima,
 • Putem elektronskih usluga Banke (m-ba i e-ba).
Posebna pogodnost za korisnike JES! paket računa - besplatno podizanje gotovine Debit MasterCard karticom na gotovo 19 000 bankomata članica UniCredit Grupe.


Žiro račun Vam nudi brojne mogućnosti:

 • Mogućnost otvaranja posebnog računa za potrebe usmjeravanja brojnih prihoda: ugovora o djelu, provizije, honorarnog ili dopunskog rada, autorskih prava, patenata i tehničkih unaprjeđenja, dobitaka od igara na sreću, izdavanja u najam ili zakupa zgrada i drugih nekretnina, te drugih propisanih osnova,
 • Račun možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Banke,
 • Mjesečno izvještavanje putem izvoda o stanju i promjenama po računima.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima ovjerena od nadležnih organa.


Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

 • U poslovnicama Banke gdje se potrebno identificirati osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentima:
 • Putem elektronskih usluga Banke (usluga m-ba i usluga e-ba).

Teen račun za mlade Vam nudi brojne mogućnosti:

 • Namijenjen je mladima od 13. do 18. godine,
 • Za raspolaganje novcem na Teen računu UniCredit Bank izdaje Debit MasterCard Teenage,
 • Debit MasterCard Teenage vezana je uz Teen račun i praktičan je način da novac uvijek bude uz Vas, a opet na sigurnom,
 • Isplatu gotovine bez naknade na svim bankomatima UniCredit Bank d.d. za korisnike Debit MasterCard kartice, 
 • Kupovinu GSM prepaid bonova na svim bankomatima UniCredit Bank i drugih banaka koji omogućavaju ovu uslugu.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

 • kopiju trajnog rodnog lista maloljetne osobe (potrebno dostaviti original na uvid u Poslovnicu),
 • kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika i kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika (za zakonske zastupnike/staratelje i opunomoćenike koji su rezidenti) - dostaviti original na uvid
 • kopija putovnice/pasoša ovjerena od strane nadležnih organa zastupnika/staratelja i opunomoćenika kao i ovjeren prijevod putovnice/pasoša u slučajevima kad se ne može sa sigurnošću utvrditi identitet vlasnika za zakonske zastupnike/staratelje i opunomoćenike koji su nerezidenti,
 • za malodobne osobe bez roditeljske skrbi pod zaštitom staratelja, rješenje Centra za socijalni rad, kojim dokazuje status staratelja.

Novac na Teen račun tvoji roditelji/skrbnici mogu uplatiti putem:

 • m-ba i/ili e-ba,
 • poslovnice ili
 • putem trajnog naloga

a Vi ga možete koristiti odmah!


Informaciju o stanju na računu možete dobiti:

 • putem m-ba
 • putem bankomata


Devizni račun Vam nudi brojne mogućnosti:

 • Otvaranje i korištenje deviznog računa u više valuta: EUR, USD, CHF, GBP, HRK, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, SEK - bez dodatnih naknada,
 • Jednostavno obavljanje deviznog poslovanja – primanje i slanje deviznih sredstava,
 • Isplate sredstava u protuvrijednosti BAM ili druge valute,
 • Devizni račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke,
 • Mjesečno izvještavanje putem izvoda o stanju i promjenama po računima.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
 • izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima ovjerena od nadležnih organa.

Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

 • U poslovnicama Banke gdje se potrebno identificirati osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentima,
 • Korištenjem  MasterCard International  karticom za plaćanje na brojnim prodajnim mjestima i isplata gotovine na bankomatima i ostalim isplatnim mjestima,
 • Putem elektronskih usluga Banke (m-ba i e-ba).


Štedni račun u KM

Jednostavan i siguran način čuvanja novca - za bezbrižnu budućnost!

Štedni račun je račun bez ograničenja broja uplata ili isplata kao ni vremenskog ograničenja izvršavanja , ovisno o vašim potrebama i željama. U domaćoj je valuti i možete ga otvoriti bez obzira da li ste domaća ili strana fizička osoba,  bez obzira na Vašu dob.


Nudimo Vam brojne mogućnosti:

 • Odvajanje određenih novčanih sredstava (osobne uplate, uplate trećih osoba, trajni nalozi iz druge banke) od osnovnog tekućeg računa,
 • Jednostavno raspolaganje sredstvima na šalteru Banke,
 • Brzo i sigurno financijsko poslovanje putem elektronskih usluga i trajnih naloga,
 • Mogućnost otvaranja i korištenja računa  u bilo kojoj poslovnici Banke.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za domaće fizičke osobe (rezidenti) ovisno je li korisnik računa punoljetan ili štedni račun ugovara u ime malodobne osobe-djeteta:

1. Za punoljetne:

 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) - dostaviti original na uvid.

2. Za maloljetne:

 • kopija trajnog rodnog lista maloljetne osobe(potrebno dostaviti original na uvid u Poslovnicu),
 • kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika i kopija potvrde o prebivalištu (ne starija od 90 dana) zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika - dostaviti original na uvid
 • za malodobne osobe bez roditeljske skrbi pod zaštitom staratelja, rješenje Centra za socijalni rad, kojim dokazuje status staratelja.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
 • Izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima ovjerena od nadležnih organa.

Raspolagati računom možete na više načina - ovisno o Vašim potrebama:

 • U poslovnicama Banke gdje se potrebno identificirati osobnom iskaznicom ili drugim identifikacijskim dokumentima:
 • Putem elektronskih usluga Banke (usluga m-ba i usluga e-ba).
 • Za račune otvorene na ime malodobne osobe zakonski zastupnik/skrbnik može raspolagati do stjecanja punoljetnosti malodobne osobe, a u skladu s ograničenjima propisanim važećim Obiteljskim/Porodičnim zakonom.

Kamatna stopa po štednom računu iznosi 0,01% godišnje.


Mobile Phones
Banka na dlanu

Preuzmite demo verziju na linkovima ispod.

ili

Kontakt informacije

Telefon

Besplatni broj: 
080 081 051 
Za pozive iz inozemstva:
+387 33 222 999

Ostali kontakti
Besplatni broj: 080 081 051 
Za pozive iz inozemstva: +387 33 222 999
Ostali brojevi telefona Podrške korisnicima

Besplatni broj: 080 081 051 
Za pozive iz inozemstva: +387 33 222 999
Ostali brojevi telefona Podrške korisnicima

E-mail
info@unicreditgroup.ba  
Kontakt forma

Tečajna/Kursna lista

AUD
Devize
Prodajni
Tečajna/Kursna lista

Referentni 12M EURIBOR/LIBOR

Spinning wheel animation

Loading