E-uplatnica

Jeftino, jednostavno i brzo

VIŠE DETALJA

 

 

 

E-uplatnica je usluga Banke pomoću koje korisnik putem usluga elektronskog bankarstva (e-ba-Internet bankarstvo i m-ba-Mobilno bankarstvo) prima ispunjen nalog za plaćanje mjesečnih računa izdanih od strane poslovnih subjekata koji ispostavljaju račune (pružatelji telekomunikacijskih i komunalnih usluga, osiguravajuće kuće i slično).

Ugovaranje e-uplatnice korisnika ne obvezuje na plaćanje naloga u čije elemente dobiva uvid putem e-uplatnice niti tu obvezu preuzima Banka, što znači da primljenu e-uplatnicu može platiti ili izbrisati. E-uplatnicu korisnik može ugovoriti i za račune koji ne glase na njegovo ime (npr. za račune koji glase na drugog člana obitelji). 

Odabirom izbornika e-uplatnice u m-ba aplikaciji, prikazuju se tri opcije:

  • DOSPJELE E-UPLATNICE
  • PREGLED UGOVORENIH E-UPLATNICA
  • NOVA E-UPLATNICA

 

SPECIJALNA AKCIJA

Ugovorite e-račun JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i plaćajte račun BEZ NAKNADE putem e-uplatnice u m-ba ili e-ba usluzi. Više detalja pogledajte ovdje.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo
Informirajte se o prednostima m-ba i e-ba usluga i ugovorite e-uplatnicu

m-ba

e-ba