Popis izdavatelja e-uplatnica

Naziv poduzeća Šifra korisnika – ovisno o poduzeću prema kojem želite ugovoriti e-uplatnicu u polje Šifra korisnika je potrebno upisati sljedeći podatak:
Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-fiksna telefonija 7-znamenkasti broj naznačen u drugom polju poziva na broj (X-XXXXXXX-XXXXXXXX-X). Primjerice ukoliko je na mjesečnom računu za plaćanje fiksne telefonije poziv na broj 1-0271223-37093727-7, u polje Šifra korisnika  potrebno je unijeti broj 0271223 koji je naveden u drugom polju poziva na broj.
Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-mobilna telefonija 8-znamenkasti broj iz polja Account + 3-namenkasti broj iz polja Contract koji se nalaze u gornjem desnom kutu na svakom mjesečnom računu (primjerice ukoliko je na mjesečnom računu u polju Account naveden je broj 00173490, a u polju Contract broj 001 u polje šifra korisnika potrebno je unijeti 00173490001).
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Broj (zajedno s crticama) koji se nalazi u polju Referenca naznačen na svakom mjesečnom računu.
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 8-namenkasti broj koji se nalazi u pozivu na broj naznačen na svakom mjesečnom računu. Ukoliko je na mjesečnom računu za plaćanje računa poziv na broj 01-41544681-101020-7, u polje Šifra korisnika potrebno je upisati broj 41544681
KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo Broj koji je naznačen u polju Šifra korisnika a koji se nalazi na svakom mjesečnom računu.
KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo Broj koji je naznačen u polju Šifra korisnika a koji se nalazi na svakom mjesečnom računu.
KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo Broj kupca koji se nalazi u polju Kupac ispred Imena i prezimena na svakom mjesečnom računu.
JKP Čistoća d.o.o. Cazin Broj koji se nalazi u polju Korisnik usluga naznačenom na svakom mjesečno računu.
ALBA Zenica d.o.o. Broj koji se nalazi u poljima Šifra kupca i Obračunsko mjesto, u obliku Šifra kupca:Obračunsko mjesto a koji su naznačeni na svakom mjesečnom računu.
JKP Komrad d.o.o. Bihać  6-znamenkasti broj koji se nalazi u polju Račun br. naznačen na svakom mjesečnom računu. Ukoliko je na mjesečnom računu polje Račun br. 321123-41-20181224, u polje Šifra korisnika potrebno je upisati 321123 (prvi 6 znamenki).
Telemach d.o.o. 10-znamenkasti broj iz polja ID koji se nalazi u gornjem lijevom kutu na svakom mjesečnom računu.
Total TV 10-znamenkasti broj iz polja ID koji se nalazi u gornjem lijevom kutu na svakom mjesečnom računu.
HKB d.o.o. 10-znamenkasti broj iz polja ID koji se nalazi u gornjem lijevom kutu na svakom mjesečnom računu.
HS d.o.o. 10-znamenkasti broj iz polja ID koji se nalazi u gornjem lijevom kutu na svakom mjesečnom računu.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo