Zahvaljujući digitalizaciji i kontinuiranom tehnološkom napretku, naš život je u mnogim segmentima značajno pojednostavljen. Svi proizvodi i usluge, pa tako i bankarske, postaju više „user friendly“, u nastojanju da njihovo korištenje bude praktično, sigurno i jednostavno, pružajući korisnicima čitave spektre novih mogućnosti.

Intenzivna upotreba kartica u svakodnevnom životu riješila nas je brige o sigurnosti značajnijih iznosa gotovine koju smo ranije nosili sa sobom, kao i one dodatne brige – šta ako novca usput ponestane?

Kartice nam pružaju mogućnost stalnog pristupa novcu na našem računu, bez vremenskih i prostornih ograničenja. Kada uz sebe imate karticu, vaš novac je siguran, i vama uvijek dostupan.

Kako biste bez ikakve bojazni koristili vašu karticu u inozemstvu, dovoljno je da se upoznate sa važećim naknadama za upotrebu kartice koje su ažurne i uvijek dostupne na našoj web stranici, te da shvatite nekoliko osnovnih postulata.

Podizanje gotovine na bankomatima u stranim zemljama vrši se u domaćoj valuti te zemlje (naprimjer u zemljama gdje je euro službena valuta, na bankomatima se isplaćuju euri, dok se recimo u Republici Hrvatskoj isplata na bankomatima vrši u valuti te zemlje – hrvatskim Kunama).

Prilikom isplate, dobit ćete slip na kojem je ispisan iznos isplate u valuti u kojoj je novac zaista isplaćen, dok će vaš račun biti zadužen za iznos u valuti na koju i glasi – Konvertibilnim markama.

Ovim putem Vam sugerišemo da prilikom posjete zemljama, u kojima posluju članice UniCredit grupacije, koristite te bankomate, i na taj način izbjegnete visoke naknade koje naplaćuju strane banke za korištenje njihovih bankomata. Za korisnike JES paket računa, te korisnike Modula paket računa, koji su odabrali dodatnu uslugu „Isplata Debit Mastercard karticom na bankomatima UniCredit Grupe bez naknade“, podizanje gotovine na bankomatima članica UniCredit grupacije je besplatno dok se klijentima koji nisu korisnici paket računa podizanje gotovine naplaćuje prema trenutno važećoj Tarifi naknada: Isplata u banci/bankomatu u inozemstvu 1,5% + 15 KM jednokratno.

Stoga vam, ukoliko često imate potrebu za podizanjem gotovine van Bosne i Hercegovine, sugerišemo ugovaranje MODULA paket računa uz odabir gore opisane dodatne usluge. Također, važno je da znate kako se bez obzira na korištenje paketa, u skladu sa važećom tarifom Banke, naplaćuje naknada za konverziju prilikom transakcije u inozemstvu prema trenutno važećoj Tarifi naknada 1%.

Posebno želimo skrenuti pažnju na DCC uslugu koju će Vam ponuditi bankomati i POS uređaji određenih banaka u inozemstvu. Riječ je o Dynamic Currency Conversion, opcionalnoj usluzi dostupnoj na bankomatu/POS uređaju, koja nudi konverziju iznosa transakcije iz ino valute zemlje u kojoj se vrši isplata, u valutu uz koju je kartica vezana (domaća valuta).

Ova usluga omogućava da se klijentu odmah prikaže iznos za koji bi njegov račun trebao biti terećen u domaćoj valuti. U slučaju odabira isplate u inozemstvu u domaćoj valuti, obračunava se naknada za provođenje DCC usluge u skladu s tarifom banke koja pruža navedenu uslugu i u čijem je vlasništvu bankomat. Dakle, UniCredit Bank ne određuje i nema utjecaja na visinu naknade za odabranu DCC uslugu izvan BiH obzirom da ovu uslugu uvodi i naplaćuje banka vlasnica bankomata.

Prilikom isplate novca na bankomatima klijent u dva koraka mora potvrditi u kojoj valuti želi da njegov račun bude terećen. Preciznije ćemo pojasniti na primjeru:

 • Klijent prvo treba da odabere opciju da li želi da njegov račun bude terećen u ino valuti zemlje u kojoj se vrši isplata ili u domaćoj valuti za koju je vezana kartica.
 • Ukoliko klijent odabere terećenje u ino valuti zemlje u kojoj se nalazi, bit će potrebno da odgovori na pitanje da li želi garanciju tečaja. Potrebno je odabrati NE kako se ne bi naplatila naknada za DCC uslugu.

Važno je zapamtiti sljedeće

Gotovinu podižite na bankomatima članica UniCredit grupe umjesto bankomata drugih banaka, naravno ukoliko UniCredit posluje u određenoj zemlji.

Gotovinu uvijek podižite na bankomatima članica UniCredit Grupe, ne u poslovnici, obzirom da su jedino bankomati izuzeti od naplate provizije.

Korisnici JES paket računa, kao i korisnici Modula paket računa uz ugovorenu dodatnu uslugu isplata u inozemstvu, oslobođeni su naknade za isplatu.

Naknada za konverziju se naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada u poslovanju sa fizičkim licima, bez obzira da li ste korisnik paket računa ili ne.

DCC usluga na bankomatima stranih banaka podliježe naplati dodatne naknade, a koju naplaćuje i definira strana banka – vlasnica bankomata.

U pravilu je uvijek povoljnije izabrati isplatu gotovine u valuti zemlje u kojoj se nalazite.

Bankomate UniCredit Grupe možete pronaći u sljedećim zemljama:

 • Austrija
 • Italija
 • Bugarska
 • Mađarska
 • Rumunija
 • Hrvatska
 • Srbija
 • Češka
 • Slovačka
 • Njemačka
 • Slovenija

 

Ukoliko slučajno izgubite karticu ili Vam kojim slučajem kartica bude ukradena, prijavu gubitka ili krađe kartice odmah prijavite na jedan od sljedećih telefona: +38736312695 ili 080 081 051 (samo za pozive iz BiH).

 

Nadamo se da će vam ovaj tekst biti koristan, te da smo uspjeli otkloniti eventualne nedoumice po pitanju korištenja gotovine u inozemstvu. Neka vaša putovanja budu bezbrižna, a energija usmjerena na uživanje i odmor.