Korporativno upravljanje

Dalibor Ćubela

Predsjednik Uprave

Predsjednik Uprave Dalibor Ćubela pridružuje se UniCreditu 2001. godine i stiče bogato iskustvo kroz rad na rukovodećim pozicijama u Marketingu, Korporativnom bankarstvu i Upravljanju rizicima. Za člana Uprave UniCredit Bank, odgovornog za Upravljanje rizicima, imenovan je 2010. godine. Od 2013. godine obavlja funkciju direktora UniCredit Bank Banja Luka. Gospodin Ćubela imenovan je za predsjednika Uprave UniCredit Bank 2016. godine.

Obrazovanje iz oblasti ekonomije stekao je na Ekonomskom fakultetu u Mostaru.

 

Slaven Rukavina

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Maloprodaju UniCredit Bank, Slaven Rukavina,  pridružio se UniCreditu 2001. godine, gdje stječe bogato iskustvo radeći na rukovodećim pozicijama u Maloprodaji u Zagrebačkoj banci. Od 2012. godine preuzima funkciju člana Uprave odgovornog za Maloprodaju u UniCredit Bank Banja Luka. Za člana Uprave odgovornog za Maloprodaju UniCredit Bank imenovan je 2016. godine.

Gospodin Rukavina je obrazovanje iz oblasti ekonomije stekao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.  

 

 

Igor Bilandžija

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Korporativno i investicijsko bankarstvo UniCredit Bank, Igor Bilandžija, profesionalno iskustvo u financijskoj industriji sticao je od 2000. godine, kroz poslovanje sa pravnim licima, te sveobuhvatno iskustvo  unutar direkcije Upravljanja rizicima.  Za člana Uprave Intesa Sanpaolo banke imenovan je 2007. godine. Funkciju člana Uprave UniCredit Bank preuzima 2014. godine.

Gospodin Igor Bilandžija, diplomirani je ekonomista i magistrant poslovne ekonomije.

 

Amina Mahmutović

Članica Uprave

Članica Uprave, odgovorna za Upravljanje rizicima UniCredit Bank, Amina Mahmutović, bankarsku karijeru započinje 2000. godine na poslovima investicijskog analitičara. Grupi UniCredit se pridružuje 2004. godine, te svoje profesionalno iskustvo usavršava na rukovodnim pozicijama unutar sektora poslovanja sa pravnim licima, te Upravljanja rizicima. Za članicu Uprave za UniCredit Bank, Amina Mahmutović imenovana je 2014. godine.

Gospođa Mahmutović je diplomirala ekonomiju na Univerzitetu u Sarajevu.

Matteo Consalvi

Matteo Consalvi

Član Uprave


Član Uprave, odgovoran za Upravljanje financijama UniCredit Bank, Matteo Consalvi, pridružuje se UniCreditu 2003. godine u centrali u Milanu u odjelu Grupnih financija. Bogato međunarodno iskustvo stječe kroz rad u Austriji na poziciji voditelja strategije modela i kamatnih stopa, te u Turskoj kao direktor upravljanja aktivom i pasivom i upravljanja kapitalom. Za člana Uprave UniCredit Bank imenovan je 2019. godine.


Gospodin Consalvi, magistar je ekonomije i međunarodnih financija sveučilišta u Milanu.

 

Miljenko Živaljić

predsjednik

Claudio Cesario

zamjenik predsjednika

Nikolaus Maximilian Linarić

član

Eugen Paić Karega

član

Helmut Franz Haller

član

Danimir Gulin 

neovisan član

Dražena Gašpar 

neovisan član

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo