Korporativna tijela i Uprava

UniCreditov EMC je upravljački odbor na razini Grupe koji osigurava učinkovito upravljanje, koordinaciju i kontrolu poslovanja Grupe, kao i učinkovito usklađivanje holdinga s različitim poslovima i područjima.

 

 

 

 

Amina Mahmutovic

Amina Mahmutović

Predsjednica Uprave

Predsjednica Uprave, Amina Mahmutović, bankarsku karijeru započinje 2000. godine na poslovima investicijskog analitičara. Grupi UniCredit se pridružuje 2004. godine, te svoje profesionalno iskustvo usavršava na rukovodnim pozicijama unutar sektora poslovanja sa pravnim licima, te upravljanja rizicima. Za Predsjednicu Uprave za UniCredit Bank, Amina Mahmutović imenovana je 2019. godine.

Gospođa Mahmutović je diplomirala ekonomiju na Univerzitetu u Sarajevu.

Matteo Consalvi

Matteo Consalvi

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Upravljanje financijama UniCredit Bank, Matteo Consalvi, pridružuje se UniCreditu 2003. godine u centrali u Milanu u odjelu Grupnih financija. Bogato međunarodno iskustvo stječe kroz rad u Austriji na poziciji voditelja strategije modela i kamatnih stopa, te u Turskoj kao direktor upravljanja aktivom i pasivom i upravljanja kapitalom. Za člana Uprave UniCredit Bank imenovan je 2019. godine.

Gospodin Consalvi magistar je ekonomije i međunarodnih financija sveučilišta u Milanu.

Željka Zubčević

Željka Zubčević

Član Uprave

Član Uprave, odgovorna za Upravljanje rizicima UniCredit Bank, Željka Zubčević, pridružuje se UniCreditu 2006. godine i stječe profesionalno iskustvo radeći na pozicijama unutar sektora Upravljanja rizicima. Za člana Uprave odgovornog za Upravljanje rizicima UniCredit Bank imenovana je 2020. godine.

Gospođa Zubčević je obrazovanje iz oblasti ekonomije stekla na Ekonomskom fakultetu u Dubrovniku.  

Dragan Cavar

Dragan Ćavar

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Maloprodaju UniCredit Bank, Dragan Ćavar, pridružio se UniCreditu 2010. godine, gdje stječe bogato iskustvo radeći na rukovodećim pozicijama unutar sektora Upravljanja rizicima. Za člana Uprave odgovornog za Maloprodaju UniCredit Bank imenovan je 2020. godine.

Gospodin Ćavar diplomirani je ekonomista i magistrant financija sveučilišta u Edinburghu.

Ornela Bandic

Ornela Bandić

Član Uprave

Član Uprave, odgovorna za Upravljanje ljudskim resursom i Podršku bankarskom poslovanju UniCredit Bank, Ornela Bandić, pridružuje se UniCreditu 2002. godine i stječe profesionalno iskustvo radeći na rukovodnim pozicijama unutar sektora podrške i upravljanja proizvodima maloprodaje, te Upravljanje ljudskim resursom. Za člana Uprave odgovornog za Upravljanje ljudskim resursom, kao i člana Uprave odgovornog za Podršku bankarskom poslovanju UniCredit Bank imenovana je 2021. godine.

Gospođa Bandić diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu u Mostaru.

Podršku bankarskom poslovanju
Almir Gredic

Almir Gredić

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Korporativno i investicijsko bankarstvo UniCredit Bank, Almir Gredić, pridružuje se UniCreditu 2007. godine i stiče bogato iskustvo radeći na različitim pozicijama. Od 2009. do 2021. godine područje svoje profesionalne ekspertize usmjerava od Segmenta rada sa stanovništvom, pa sve do Segmenta velikih i srednjih preduzeća. Za člana Uprave odgovornog za Korporativno i investicijsko bankarstvo UniCredit Bank imenovan je 2021. godine.

Gospodin Gredić magistar je ekonomije Univerziteta u Sarajevu.

UniCredit ima „tradicionalan“ sistem upravljanja i kontrole na razini Grupe. Upravljački model omogućava učinkovito upravljanje poslovanjem, istovremeno osiguravajući učinkovite kontrole.

 

 

 

 

Spas Blagovestov Vidarkinsky

predsjednik

Helmut Franz Haller

zamjenik predsjednika

Graziano Cameli

član

Pierre-Yves Guegan

član

Laurence Fraissinet-Dubois

član

Danimir Gulin

neovisni član

Dražena Gašpar

neovisni član

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo