Korporativno upravljanje

Dalibor Ćubela

Predsjednik Uprave

Predsjednik Uprave Dalibor Ćubela pridružuje se UniCreditu 2001. godine i stiče bogato iskustvo kroz rad na rukovodećim pozicijama u Marketingu, Korporativnom bankarstvu i Upravljanju rizicima. Za člana Uprave UniCredit Bank, odgovornog za Upravljanje rizicima, imenovan je 2010. godine. Od 2013. godine obavlja funkciju direktora UniCredit Bank Banja Luka. Gospodin Ćubela imenovan je za predsjednika Uprave UniCredit Bank 2016. godine.

Obrazovanje iz oblasti ekonomije stekao je na Ekonomskom fakultetu u Mostaru.

Slaven Rukavina

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Maloprodaju UniCredit Bank, Slaven Rukavina,  pridružio se UniCreditu 2001. godine, gdje stječe bogato iskustvo radeći na rukovodećim pozicijama u Maloprodaji u Zagrebačkoj banci. Od 2012. godine preuzima funkciju člana Uprave odgovornog za Maloprodaju u UniCredit Bank Banja Luka. Za člana Uprave odgovornog za Maloprodaju UniCredit Bank imenovan je 2016. godine.

Gospodin Rukavina je obrazovanje iz oblasti ekonomije stekao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.  

Igor Bilandžija

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Korporativno i investicijsko bankarstvo UniCredit Bank, Igor Bilandžija, profesionalno iskustvo u financijskoj industriji sticao je od 2000. godine, kroz poslovanje sa pravnim licima, te sveobuhvatno iskustvo  unutar direkcije Upravljanja rizicima.  Za člana Uprave Intesa Sanpaolo banke imenovan je 2007. godine. Funkciju člana Uprave UniCredit Bank preuzima 2014. godine.

Igor Bilandžija, diplomirani je ekonomista i magistrant poslovne ekonomije.

Amina Mahmutović

Članica Uprave

Članica Uprave, odgovorna za Upravljanje rizicima UniCredit Bank, Amina Mahmutović, bankarsku karijeru započinje 2000. godine na poslovima investicijskog analitičara. Grupi UniCredit se pridružuje 2004. godine, te svoje profesionalno iskustvo usavršava na rukovodnim pozicijama unutar sektora poslovanja sa pravnim licima, te Upravljanja rizicima. Za članicu Uprave za UniCredit Bank, Amina Mahmutović imenovana je 2014. godine.

Gospođa Mahmutović je diplomirala ekonomiju na Univerzitetu u Sarajevu.

Viliam Pätoprsty

Viliam Pätoprsty

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Upravljanje financijama UniCredit Bank, Viliam Pätoprsty, pridružuje se UniCreditu 2001. godine kao glavni ekonomista – direktor Istraživanja i strategije UniCredit Bank u Republici Češkoj i Slovačkoj. Nakon toga radi kao specijalist za planiranje i kontroling na nivou Grupe UniCredit, te svoju profesionalnu karijeru dodatno usavršava na pozicijama direktora za Upravljanje aktivom i pasivom divizije Centralne i istočne Evrope i direktora Upravljanja aktivom i pasivom Bank Austrije. Za člana Uprave UniCredit Bank imenovan je 2016. godine.

Gospodin Pätoprsty je stekao titulu doktora znanosti iz oblasti ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Bratislavi.

Miljenko Živaljić

predsjednik

Claudio Cesario

zamjenik predsjednika

Marko Remenar

član

Dijana Hrastović

član

Helmut Franz Haller

član

Danimir Gulin 

neovisan član

Dražena Gašpar 

neovisan član

Spinning wheel animation

Loading