Korporativno upravljanje

Amina Mahmutović

Predsjednica Uprave

Predsjednica Uprave, Amina Mahmutović, bankarsku karijeru započinje 2000. godine na poslovima investicijskog analitičara. Grupi UniCredit se pridružuje 2004. godine, te svoje profesionalno iskustvo usavršava na rukovodnim pozicijama unutar sektora poslovanja sa pravnim licima, te upravljanja rizicima. Za Predsjednicu Uprave za UniCredit Bank, Amina Mahmutović imenovana je 2019. godine.

Gospođa Mahmutović je diplomirala ekonomiju na Univerzitetu u Sarajevu.

Slaven Rukavina

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Maloprodaju UniCredit Bank, Slaven Rukavina,  pridružio se UniCreditu 2001. godine, gdje stječe bogato iskustvo radeći na rukovodećim pozicijama u Maloprodaji u Zagrebačkoj banci. Od 2012. godine preuzima funkciju člana Uprave odgovornog za Maloprodaju u UniCredit Bank Banja Luka. Za člana Uprave odgovornog za Maloprodaju UniCredit Bank imenovan je 2016. godine.

Gospodin Rukavina je obrazovanje iz oblasti ekonomije stekao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.  

 

 

Igor Bilandžija

Član Uprave

Član Uprave, odgovoran za Korporativno i investicijsko bankarstvo UniCredit Bank, Igor Bilandžija, profesionalno iskustvo u financijskoj industriji sticao je od 2000. godine, kroz poslovanje sa pravnim licima, te sveobuhvatno iskustvo  unutar direkcije Upravljanja rizicima.  Za člana Uprave Intesa Sanpaolo banke imenovan je 2007. godine. Funkciju člana Uprave UniCredit Bank preuzima 2014. godine.

Gospodin Igor Bilandžija, diplomirani je ekonomista i magistrant poslovne ekonomije.

 

Matteo Consalvi

Matteo Consalvi

Član Uprave


Član Uprave, odgovoran za Upravljanje financijama UniCredit Bank, Matteo Consalvi, pridružuje se UniCreditu 2003. godine u centrali u Milanu u odjelu Grupnih financija. Bogato međunarodno iskustvo stječe kroz rad u Austriji na poziciji voditelja strategije modela i kamatnih stopa, te u Turskoj kao direktor upravljanja aktivom i pasivom i upravljanja kapitalom. Za člana Uprave UniCredit Bank imenovan je 2019. godine.


Gospodin Consalvi, magistar je ekonomije i međunarodnih financija sveučilišta u Milanu.

 

Miljenko Živaljić

predsjednik

Claudio Cesario

zamjenik predsjednika

Nikolaus Maximilian Linarić

član

Eugen Paić Karega

član

Helmut Franz Haller

član

Danimir Gulin 

neovisan član

Dražena Gašpar 

neovisan član

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo