FATCA

Propis u UniCredit bank d.d.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propis predstavlja SAD legislativu koji je donesen i usvojen 18.03.2010. godine, a čija primjena je stupila na snagu 01.07.2014. godine. FATCA propisom se strane financijske institucije obvezuju da će poreznim vlastima SAD (U.S. IRS) dostavljati podatke o SAD poreznim obveznicima.

Klasifikacija klijenata se utvrđuje na osnovu indicija o SAD statusu.

UniCredit Bank d.d.  kao članica  UniCredit Grupe  je prepoznala važnost FATCA propisa i uskladila je svoje poslovanje prema FATCA zahtjevima.

UniCredit Bank d.d. se već registrirala na web stranici U.S. IRS sa FATCA statusom “Participating Financial Institution not covered by an IGA“ i dobila broj 938A8A.00078.ME.070 kao “Global Intermediary Identification Number (GIIN)”.

W-8BEN-E obrazac


U slučaju da imate dodatnih pitanja, molimo Vas da kontaktirate FATCA Officer-a: Zvonimir.Colak@unicreditgroup.ba

 

 


Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo