Podrška

djetinjstvu

 

S ciljem da podrži projekte posvećene edukaciji djece i mladih, kao i unaprjeđenju njihovog života, UniCredit Fondacija i UniCredit Bank d.d. Mostar raspisuju konkurs pod nazivom „Podrška djetinjstvu“.

UniCredit Fondacija će, posredstvom UniCredit Bank d.d. Mostar, izdvojiti ukupan doprinos u iznosu od 20.000 EUR za najviše tri (3) projekta koja u Bosni i Hercegovini sprovode neprofitne organizacije.

 

Za bespovratna sredstva mogu da se prijave:

1. neprofitne organizacije osnovane najkasnije do 31. decembra 2019. godine

2. projekti usmjereni na edukaciju i pružanje podrške djeci i adolescentima do navršene 18. godine

3. organizacije iz entiteta gdje se nalazi sjedište Banke

 

Zainteresovane neprofitne organizacije mogu da podnesu samo jedan projekat za dodjelu bespovratnih sredstava.

 

Rok za podnošenje prijave je: 04.02.2022. godine

Projekti zaprimljeni poslije navedenog datuma neće biti razmatrani.

 

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom na adresu:

UniCredit Bank d.d.

Zelenih beretki 24

71000 Sarajevo

 

Neophodno je prijavu spakovati u jednu zatvorenu kovertu s naznakom “Podrška djetinjstvu”.

Na koverti je neophodno naznačiti:

• Puno ime i adresu podnosioca prijave

• Naziv projekta

• Tekst „Ne otvarati“

 

Svi koji su zainteresovani za prijavu projekata, obrasce mogu preuzeti u nastavku:

Prijavni formular

- Lična izjava neprofitne organizacije

Izjava o borbi protiv korupcije

 

Sva pitanja u vezi s procedurom prijavljivanja na Konkurs, možete postaviti putem elektronske pošte na press@unicreditgroup.ba

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo