BESPOVRATNI KEŠ BONUS ZA KUPOVINU ENERGETSKI EFIKASNOG PROIZVODA

Ugradite nove prozore, termalnu fasadu, krov ili realizujte drugi projekat energetske efikasnosti u domaćinstvu i ostvarite pravo na poticajni bonus – jednokratni iznos bespovratnih sredstava koji vam se odobrava.

Jedinstveni kreditni proizvodi na tržištu uz bespovratnu keš uplatu na Vaš tekući račun kao poticaj za realizirani projekt!

Ugradite nove prozore, termalnu fasadu, krov ili realizujte drugi projekt energetske efikasnosti u domaćinstvu i ostvarite pravo na poticajni bonus – jednokratni iznos bespovratnih sredstava koji Vam se odobrava!

Podatke o energetski efikasnim proizvodima koje je moguće financirati iz ove kreditne linije možete pronaći na Tehnološkom selektoru

Pogodnosti po implementaciji projekta:

• Poticajni bespovratni bonus za ulaganja u rasponu od 15% do 35% od iznosa investicije ili iznosa kredita!

• Ušteda energije i novca

• Smanjenje emisije štetnih gasova

• Povećanje vrijednosti nekretnine

Više informacija i detalja o ovoj ponudi pogledajte OVDJE.


Više informacija i detalja o namjenama i troškovima instalacije pogledajte OVDJE.

Kredit za projekte energetske efikasnosti uz policu osiguranja otplate     

Krediti za projekte energetske efikasnosti uz policu osiguranja otplate

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate do

Kamatna stopa (godišnja)

EKS*

do 50.000

5 godina

4,99% promjenjiva

6,69%

10 godina

4,99% promjenjiva

6,07%

 

Kredit za projekte energetske efikasnosti uz policu osiguranja života

 

 

Krediti za projekte energetske efikasnosti uz policu osiguranja života

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate do

Kamatna stopa (godišnja)

EKS*

do 40.000

5 godina

4,99% promjenjiva

7,22%

7 godina

4,99% promjenjiva

6,69%

 

 

Primjer zaokruženih anuiteta u KM

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

5.000

150

94

71

53

10.000

300

189

141

106

20.000

599

377

283

212

30.000

899

566

424

318

Krediti za projekte energetske efikasnosti uz policu osiguranja otplate i krediti za projekte energetske efikasnosti uz policu osiguranja života se odobravaju u valuti KM ili KM s valutnom klauzulom u EUR obračunato po službenom srednjem tečaju Centralne banke BiH.


Ukupni troškovi, koji padaju na teret klijenta, koji ulaze u izračun EKS za iznos kredita 40.000 KM i na rok otplate 5 godina za gotovinski kredit uz policu osiguranja otplate iznose 6.929,90 KM, dok za gotovinski kredit uz policu osiguranja života iznose 7.373,90 KM.

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice i saglasnosti o zapljeni). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, ovisno o internim aktima.

 

Investirajte u projekt energetske efikasnosti na rate bez kamata i naknada uz poticajni bonus! 

Ugradite nove prozore i vrata, instalirajte peć ili kotao na biomasu i ostvarite poticajni bonus – jednokratni iznos bespovratnih sredstava na Vaš račun!

Za pogodnost mogu aplicirati svi korisnici UniCredit kreditnih kartica koji obave kupovinu energetski efikasnog proizvoda kod posebno označenih trgovaca, uz ispunjavanje potrebnih uvjeta.


Po ispunjavanju svih uvjeta možete ostvariti keš bonus:

1. u visini od 15% od iznosa investicije ili transakcije ako se radi o implementaciji jedne energetski efikasne kategorije u pojedinačnom stambenom objektu

2. u visini od 20% od iznosa investicije ili transakcije ako se radi o implementaciji dvije različite kategorije prihvatljivosti


Uz sve to:

 • Štedite energiju i novac
 • Smanjujete emisiju štetnih gasova
 • Povećavate vrijednost nekretnine.

Trenutno, navedenu pogodnost možete ostvariti kod sljedećih trgovaca:

 • Bakaluk d.o.o. Gradačac
 • Bilo trade d.o.o. Grude
 • Centrum Trade d.o.o. Banja Luka
 • Čavkunović-Trade d.o.o. Bihać
 • ECoS d.o.o. Vitez
 • Magda-Commerc d.o.o. Tolisa
 • Mepromex d.o.o. Tešanj
 • Penny Plus d.o.o. Sarajevo
 • PERO Zenica d.o.o. Zenica
 • Piro-Promet d.o.o. Tešanj
 • Violeta d.o.o. Grude
 • Vokel d.o.o. Posušje
 • Yavuz Company d.o.o. Srebrenik
 • Westal d.o.o. Bihać

Lista trgovaca sa kojima Banka ima zaključen Ugovor o suradnji će se dalje proširivati ovisno o dogovorima sa trgovcima i bit će pravovremeno komunicirana.

Više informacija i detalja o ovoj ponudi pogledajte na letku.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo