Finansiranje trgovine

Ograničite rizik trgovinskog poslovanja i zajedno s UniCredit Bank pronađite najbolje rješenje za Vaše poslovne transakcije.

UniCredit  Bank, kao siguran i svjetski priznat partner, sa zadovoljstvom može ponuditi svojim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima korištenje nove usluge koja zadovoljava njihove potrebe i očekivanja. Finansiranje potraživanja predstavlja specifičan oblik finansiranja dobavljača od strane UniCredit Bank temeljem kvalitetnih i nedospjelih potraživanja koja taj dobavljač ima prema kupcu na osnovu  isporučene robe i/ili pružene usluge. Na ovaj način UniCredit Bank omogućuje kompanijama da njihov fokus ostane osnovna djelatnost, a ne naplata potraživanja.

Želja nam je s Vama uspostaviti dugoročnu poslovnu suradnju koja se temelji na međusobnom povjerenju.

Šta je to finansiranje potraživanja?

UniCredit Bank će finansirati potraživanja koja dobavljač ima prema kupcu te na račun dobavljača prebaciti sredstva u visini potraživanja umanjenih za naknadu Banke. Dobavljač svoja potraživanja od kupca Ugovorom o finansiranju potraživanja prenosi na Banku. To mu omogućava da prije ugovorenog roka plaćanja naplati iznos na fakturi / kupoprodajnom ugovoru, umanjen za naknadu Banke.

Banka finansira direktna nedospjela potraživanja, koja su dokumentirana, potvrđena i neosporiva od strane kupca te imaju jasno utvrđen rok dospijeća. Finansiraju se potraživanja koja su nastala iz poslovnog kupoprodajnog odnosa.

Ključne prednosti
 • poboljšanje likvidnosti - brzim dolaskom do novca znatno možete poboljšati likvidnost svog preduzeća
 • povećanje kreditne sposobnosti i boniteta
 • transfer rizika naplate na UniCredit Bank te smanjenje rizika poslovanja preduzeća
 • jačanje dugoročnog poslovnog odnosa s kupcem
 • mogućnost ekspanzije poslovanja, povećanje prodaje i veća konkurentnost
Ključni pojmovi
 • Finansiranje potraživanja predstavlja specifičan oblik finansiranja dobavljača od strane UniCredit Bank temeljem kvalitetnih i nedospjelih potraživanja koja taj dobavljač ima prema kupcu na osnovu isporučene robe i/ili pružene usluge.
 • Banka finansira direktna nedospjela potraživanja, koja su dokumentirana, potvrđena i neosporiva od strane kupca te imaju jasno utvrđen rok dospijeća.
 • Finansiraju se potraživanja koja su nastala iz poslovnog kupoprodajnog odnosa.

Za detaljnije informacije obratite se Odjelu finansiranja trgovine i izvoza UniCredit Bank, kontakt adresa: ReceivableFinance@unicreditgroup.ba

Poboljšajte svoju likvidnost i ograničite rizik poslovanja te zajedno s UniCredit Bank pronađite najbolje rješenje za Vaše poslovne transakcije.

Akreditiv je instrument plaćanja koji predstavlja pismenu obvezu banke, danu po nalogu njenog komitenta, kojom se banka obvezuje da će iskazani iznos u utvrđenoj valuti platiti korisniku akreditiva, uz uvjet da korisnik banci podnese točno zahtijevane dokumente iz kojih je vidljivo da je isporuka robe uslijedila ili da je odgovarajuća usluga obavljena unutar određenog vremena.


Akreditivi podliježu pravilima koja su propisana od Međunarodne trgovinske komore u Parizu.

UniCredit Bank je vodeća institucija koja ima međunarodno certificirane specijaliste koji će vam pružiti najbolju kvalitetu servisa u poslovanju s akreditivima (dokumentarnim i standby). Osim procesiranja akreditiva prema međunarodnim pravilima, pružamo stručnu pomoć pri popunjavanju Naloga za otvaranje akreditiva, izradi teksta akreditiva, pregledu dokumenata po izvoznom i uvoznom akreditivu, organiziramo prezentacije za klijente i njihove partnere.

Kada koristiti dokumentarni akreditiv?

Transakcija koja nastaje uslijed kupnje odnosno prodaje robe postaje mnogo složenija iz više razloga:

 • kupac i prodavatelj nisu u osobnom kontaktu prilikom plaćanja i isporuke robe jer su razdvojeni prirodnim i zakonskim granicama
 • vremensko razdoblje potrebno za prijevoz robe produžuje transakciju kupoprodaje
 • zahtijeva se ispunjavanje carinskih formalnosti 
 • mogućnosti pojave raznih vrsta rizika (političkih,valutnih i slično)

Šta je to otkup loro akreditiva – forfaiting?

Otkup potraživanja po konfirmiranim/nekonfirmiranim izvoznim (loro) akreditivima s odgođenim plaćanjem (by deffered payment) predstavlja model financiranja izvoznika.

Otkupom potraživanja po izvoznom akreditivu pretvorite potraživanje u gotovinu te pospješite svoju likvidnost! 

Više informacija

Naplata (čista i dokumentarna) ili Inkaso prodavateljev je nalog kojim on nalaže svojoj banci da podnesene joj dokumente izruči njegovu kupcu putem bankovne veze u zemlji tog kupca, uz uvjet da ih ovaj odmah plati ili da akceptira na njega vučenu mjenicu.

Više informacija

Za detaljnije informacije obratite se Odjelu finansiranja trgovine i izvoza UniCredit Bank na Tradefinance@unicreditgroup.ba

Bankarska garancija na prvi poziv neopoziva je obveza banke-garanta da korisniku plati o dospijeću i u suglasnosti s ostalim uvjetima garancije odgovarajuću svotu unutar utvrđenog maksimalnog iznosa, na njegov prvi pismeni zahtjev i uz podnošenje drugih dokumenata (ukoliko su predviđeni) točno specificiranih u garanciji, u slučaju da je treća osoba propustila izvršiti preuzetu obvezu iz temeljnog ugovora.

UniCredit Bank kao siguran i svjetski priznat garant, odobrava i izdaje garancije u zemlji i prema inozemstvu, kao osiguranje u raznim vrstama poslovnih transakcija – od ugovora o građenju i kupoprodaje, pa sve do izvršenja financijskih obveza, kao što su zajmovi i njihova otplata.

UniCredit Bank je vodeća institucija koja ima međunarodno certificirane specijaliste koji  će vam pružiti najbolju kvalitetu servisa u poslovanju s garancijama u zemlji i prema inozemstvu.

Bankovna  garancija je pouzdan instrument osiguranja za domaću i vanjsku trgovinu.  Ona osigurava od raznih vrsta rizika:

 • Ograničavanje rizika vezanog za potencijalnu nesolventnost poslovnog partnera ili njegovo neizvršenje plaćanja
 • Ograničavanje rizika koji se odnosi na kršenje ugovornih obaveza
 • Osiguranje od rizika izvan same trgovine i usluga
 • Smanjenje troškova

Više informacija

Za detaljnije informacije obratite se Odjelu finansiranja trgovine i izvoza UniCredit Bank, kontakt adresa: Tradefinance@unicreditgroup.ba

Naši proizvodi za financijske institucije namijenjeni su osiguravajućim i leasing društvima, te mikrokreditnim organizacijama, ali ne i bankama.

Ukoliko ste bankarska institucija Vaš upit možete poslati na kontakt adresu za korespodentno bankarstvo: correspondentbanking@unicreditgroup.ba


Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo