Spajanja i preuzimanja

Mergers & acquisitions (M&A)

Spajanja se odnose na savjetovanja strateških partnera i menadžmenta u situaciji kada žele da se spoje sa određenom kompanijom kako bi dobili dodatnu vrijednost.

Korist je od spajanja dva preduzeća u dobivanju dodatne vrijednosti i jačanju konkurentnosti. Nova kompanija mora vrijediti više od zbrojene vrijednosti prošlih kompanija.

Spajanja su jako kompleksan proces koji u prosjeku traje između dva do šest mjeseci, zavisno od kompleksnosti samog procesa.

Preuzimanja se odnose na savjetovanja na kupovnoj strani regionalnih i globalnih strateških investitora, prilikom kupovine kompanija.

Dodatna vrijednost za klijenta je što cjelokupan proces od kontaktiranja potencijalnih kompanija za preuzimanje, preko due deligence-a  pa do samog zaključenja transakcije, vodi banka koja je angažovana kao finansijski sasvjetnik.

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

Prodaja podrazumijeva zastupanja prilikom prodaje vlasništva, uključujući vlade, agencije i velike korporacije.

Banka, kao finansijski savjetnik, vodi cjelokupan proces prodaje za klijenta, od samog traženja potencijalnih kupaca pa sve do realizacije transakcije.

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

Privatizacija predstavlja proces transfera imovine, odnosno kapitala iz javne (državne) u privatnu svojinu. U širem smislu može označavati i privatno upravljanje državnom imovinom.

Privatizacija sa sobom donosi nove investicije, novu opremu i tehnologiju, nova tražišta, porast efikasnosti privatizovanog preduzeća, porast proizvodnje, zaposlenosti, porast ukupnog životnog standarda.

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo