Depozitarne usluge za brokerske kuće

UniCredit Bank d.d. kao vodeća banka na domaćem tržištu kapitala klijentima nudi usluge banke depozitara u prometu vrijednosnim papirima na primarnom i sekundarnom tržištu.

Naši klijenti su naši partneri, stoga težimo da kroz njihov daljni razvoj potpomognemo razvoj cjelokupnog tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini.

Više informacija

Depozitarne usluge za brokerske kuće podrazumijevaju:

 • otvaranje namjenskih računa za brokerske kuće
 • isplate sa namjenskog računa u skladu sa instrukcijama brokerske kuće
 • kontrolu naloga brokerske kuće prilikom isplata

Korisnici usluga su profesionalni posrednici – brokerske kuće koje posjeduju dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova.

Depozitarne usluge za emitente (emisije vrijednosnih papira)

UniCredit Bank d.d. kao vodeća banka na tržištu Bosne i Hercegovine, pored depozitarnih usluga za brokerske kuće, također nudi i depozitarne usluge u emisiji vrijednosnih papira.

Širokim spektrom usluga svojim klijentima želimo pružiti podršku u svim segmentima njihovog poslovanja na tržištu kapitala u Bosni i Hercegovini.

Mi svojim klijentima osiguravamo najlakši put do maksimalnih rezultata.

Više informacija

Usluge banke depozitara u emisiji vrijednosnih papira obuhvataju:

 • otvaranje privremenog računa za deponovanje uplata po osnovu upisa vrijednosnih papira i/ili osiguranje dokaza kod uplata u stvarima i/ili pravima
 • osiguranje uslova za upis vrijednosnih papira
 • sačinjavanje i dostavljanje izvještaja o broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira

Korisnici usluga su pravna lica - emitenti vrijednosnih papira.

Za detaljnije informacije obratite se na e-mail: custody@unicreditgroup.ba

Budite sigurni da ste povjerenje poklonili najboljima.

UniCredit Bank d.d. nudi klijentima uslugu platnog agenta kod isplata glavnice i kamate vlasnicima vrijednosnih papira.

Usluge platnog agenta obuhvataju:  

 • Isplata glavnice i kamate vlasnicima vrijednosnog papira na osnovu dostavljene instrukcije klijenta i spiska vlasnika vrijednosnih papira sa brojevima bankovnih računa
 • Otvaranje namjenskog računa od strane banke depozitara sa kojeg će se vršiti isplata vlasnicima vrijednosnih papira

Za detaljnije informacije obratite se na e-mail: custody@unicreditgroup.ba

Za uspješno poslovanje neophodno je imati uspješne partnere.

UniCredit Bank d.d. nudi klijentima skrbničke/kastodi usluge, a pod kojim se  podrazumijevaju poslovi čuvanja vrijednosnih papira, namire transakcija kupovine odnosno prodaje vrijednosnih papira, naplate prihoda (dividende i kamate), praćenje i izvještavanje o korporativnim akcijama te drugi poslovi u skladu sa zakonom i propisima.

UniCredit Bank d.d. je vodeća skrbnička banka na domaćem tržištu kapitala. Odjel Poslovi skrbnika i depozitara pruža visoko kvalitetne usluge, koje se mogu prilagoditi potrebama i zahtjevima klijenata.

Koje usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima nudi UniCredit Bank ?
 • Safekeeping Services – Čuvanje imovine domaćih i stranih pravnih/fizičkih lica
 • Settlement Services – Namira skrbničkih transakcija
 • Corporate Actions & Proxy Voting – Praćenje i izvještavanje o korporativnim akcijama dioničkih društava kao i glasanje na skupštinama dioničkih društava prema instrukcijama klijenta
 • Income Collection – Prikupljanje prihoda od vrijednosnih papira (dividende, kamate)
 • Outbound Services – Podrška domaćim fondovima i institucionalnim investitorima prilikom ulaganja na inostrana tržišta putem skrbničke mreže UniCredit Grupe
 • Cash Management – Aktivno upravljanje novčanim sredstvima klijenata prema instrukciji klijenta
 • Reporting Services – Izvještavanje o stanju, promjenama i rezultatima imovine
 • Market Information – Pružanje informacija o aktuelnim dešavanjima i razvoju na domaćem tržištu

Korisnici skrbničkih usluga
 • Globalne i regionalne skrbničke banke
 • Osiguravajuća društva
 • Investicioni fondov
 • Penzioni fondovi
 • Brokerske kuće
 • Ostala pravna lica koja ulažu u vrijednosne papire
 • Ostale banke ili institucionalni investitori

Za detaljnije informacije obratite se na e-mail: custody@unicreditgroup.ba

Banka depozitar je banka koja za potrebe fonda obavlja poslove čuvanja zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda, te druge poslove u skladu sa odredbama zakona i propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Korisnici usluga su društva za upravljanje fondom - dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću koje ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima.

UniCredit Bank d.d. je pokretač razvoja usluga i proizvoda za investicione fondove te time pridonosi rastu i razvoju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini.

Koje depozitarne usluge za fondove UniCredit Bank d.d. nudi ?
 • Čuvanje imovine fonda i vođenje posebnih računa fonda
 • Osiguravanje da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa važećim propisima
 • Otkup i isplata udjela, te vršenje isplata vlasnicima udjela otvorenog investicijskog fonda iz dobiti fonda
 • Utvrđivanje izračuna netovrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu u skladu sa važećim propisima (NVI obračun)
 • Izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfolio fonda u skladu sa propisima te osiguravanje da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima
 • Naplaćivanje svih prihoda i drugih prava u korist fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine
 • Osiguravanje da se prihodi fonda koriste u skladu propisima, te da su troškovi koje plaća fond u skladu sa uvjetima iz važećih propisa
 • Obavljanje drugih poslova predviđenih ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje fondom u skladu sa zakonom i propisima

Za detaljnije informacije obratite se na e-mail: custody@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo