Dugoročni krediti

Dugoročnim financiranjem investicijskih projekata, UniCredit Bank pruža mogućnost ulaganja u osnovna sredstva kao što su kupovina, izgradnja, proširenje ili modernizacija proizvodnih i uslužnih kapaciteta. U svrhu poslovnog financiranja, dugoročni krediti se mogu iskoristiti za različite namjene, kao što su nabava trajnih obrtnih sredstava, opreme, prijevoznih sredstava i drugih trajnih dobara ili financiranje investicijskih radova. Dugoročni krediti se odobravaju uz različite rokove otplate, u zavisnosti od prirode posla ili projekta.

Dugoročni kredit za financiranje ulaganja u osnovna sredstva

Ako vam je potrebna podrška pri ulaganju i razvoju poslovanja, proširenju djelatnosti, izgradnji novih postrojenja, tehnološkom unaprijeđeniju djelatnosti ili povećanju konkurentnosti, nudimo vam dugoročni kredit za financiranje ulaganja u osnovna sredstva. Ovisno o vrsti projekta ili namjeni financiranja, definiramo različite iznose i rokove otplate i ostale uvjete plasmana.

Dugoročni kredit za poslovno financiranje – ulaganje u trajna obrtna sredstva

UniCredit Bank nudi vam dugoročni kredit za poslovno finansiranje – ulaganje u trajna obrtna sredstva kao podršku u finansiranju potreba za trajnim obrtnim sredstvima kao finansijskom osnovom za namjensko obavljanje poslovnih aktivnosti. Ovaj kredit moguće je koristiti u okviru investicijskog ulaganja za značajno povećanje proizvodnih ili prodajnih kapaciteta, za poboljšanje strukture bilance, te za financiranje trajnih zaliha, a ovisno o vrsti djelatnosti i trajanju proizvodnog ciklusa. Iznos kredita, način i rokovi otplate ovise o potrebama klijenta i namjeni financiranja.

Naši proizvodi za financijske institucije namijenjeni su osiguravajućim i leasing društvima, te mikrokreditnim organizacijama, ali ne i bankama.

Ukoliko ste bankarska institucija Vaš upit možete poslati na kontakt adresu za korespodentno bankarstvo: correspondentbanking@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo