Devizna tržišta

Instrumenti zaštite od tržišnih rizika

FX Spot

FX Spot (Promptna kupoprodaja deviza) predstavlja klasičnu kupoprodaju deviza po povlaštenom tečaju/kursu s valutom izvršenja unutar dva radna dana od dana ugovaranja transakcije.

Više informacija

FX spot tečaj/kurs se formira prema trenutnom stanju na međunarodnom i domaćem deviznom tržištu.

Spot poslovi su poslovi kupoprodaje valuta koji se mogu zaključiti sa valutom T+0, T+1 i T+2 dana.

FX Forward Outright

FX Forward Outright (Terminska kupoprodaja deviza) predstavlja kupoprodaju deviza po tečaju/kursu ugovorenom i fiksiranom na dan zaključenja posla, a sa datumom izvršenja na ugovoreni datum u budućnosti.

Proizvod je namijenjen klijentima  koji znaju tačan datum plaćanja odnosno tačan datum očekivanog priliva.

Više informacija

Terminska kupoprodaja deviza služi za zaštitu od izloženosti deviznom riziku odnosno za definiranje protuvrijednosti budućeg priliva ili odliva deviza.

Devizni rizik predstavlja izloženost mogućem uticaju promjena deviznih tečajeva/kurseva.

Terminski poslovi su poslovi kupoprodaje valuta čija se izvršenje realizuje u budućnosti po unaprijed zaključenim uslovima.

FX Forward Outright with floating maturity

FX Forward Outright with floating maturity (FX Forward vremenska opcija) predstavlja kupoprodaju deviza po tečaju/kursu ugovorenom i fiksiranom na dan zaključenja posla, a sa datumom izvršenja na bilo koji dan u unaprijed definisanom vremenskom razdoblju.

Proizvod je namijenjen klijentima  koji znaju vremensko razdoblje, ali ne i tačan datum plaćanja odnosno tačan datum očekivanog priliva.

Više informacija

FX Forward vremenska opcija služi za zaštitu od izloženosti deviznom riziku odnosno za definiranje protuvrijednosti budućeg priliva ili odliva deviza.

Devizni rizik predstavlja izloženost mogućem uticaju promjena deviznih tečajeva/kurseva.

FX Swap

FX Swap (Valutna zamjena) predstavlja istovremenu promptnu (spot) kupovinu /prodaju jedne valute i terminsku (forward) prodaju /kupovinu druge valute po unaprijed utvrđenom kursu/tečaju.

Valutni Swap je instrument uz pomoć kojeg je moguće premostiti  nedovoljnu likvidnost u jednoj valuti na osnovu postojeće likvidnosti u drugoj valuti.

Više informacija

Valutni Swap je proizvod koji se sastoji od dvije međusobno povezane transakcije; promptna kupovina/prodaja jedne valute i buduća kupovina/prodaja iste valute po unaprijed utvrđenom tečaju/kursu, pri čemu je iznos osnovne valute isti u oba slučaja. Dakle, Valutni Swap je kratkoročna pozajmica jedne valute uz zalog druge valute.

Spot poslovi su poslovi kupoprodaje valuta koji se mogu zaključiti sa valutom T+0, T+1 i T+2 dana.

Terminski poslovi su poslovi kupoprodaje valuta čije se izvršenje realizuje u budućnosti po unaprijed zaključenim uslovima.

Interest Rate Swap (IRS)

Interest Rate Swap (Zamjena kamatnih stopa) predstavlja ugovor između dvije strane o zamjeni kamatnih stopa, na način da se jedna strana obavezuje platiti drugoj kamatu dobivenu obračunom dogovorene varijabilne ili fiksne kamatne stope na određenu glavnicu, dok se druga strana obvezuje platiti prvoj kamatu dobivenu obračunom fiksne ili varijabilne kamatne stope na određenu glavnicu koja se ne razmjenjuje.

Više informacija

Proizvod služi za zaštitu od negativnog kretanja kamatnih stopa na finansijskom tržištu, kao i za lakše planiranje toka gotovine kroz poznate troškove kamata.

Razmjenjuju se samo kamate, a ne i glavnica.

FX Order

FX Order (FX Narudžba) je proizvod koji daje mogućnost kupoprodaje deviza po tačno određenom tečaju/kursu kojeg postavi klijent, a transakcija se izvršava kada i ako se klijentov željeni tečaj/kurs dostigne na tržištu.

Ukoliko klijent očekuje da će tečaj/kurs dostići određeni (željeni) nivo, FX Narudžba mu pruža mogućnost da  plasira nalog na devizno tržište uz mogućnost da se realizuje u bilo kojem trenutku u toku radnog dana ili noći.

Više informacija

FX Narudžba se izvršava čim se na tržištu dostigne određeni tečaj/kurs, s tim da je realizacija moguća u bilo kojem trenutku u toku radnog dana ili noći sve do poništenja i/ili isticanja naloga. Poništenje FX Narudžbe je moguće u svakom trenutku do izvršenja naloga.

FX Daily reports

FX Daily reports (FX Dnevni izvještaj) sadrži informacije o aktuelnim stanjima i kretanjima na međunarodnim deviznim tržištima, a klijentima se dostavlja putem e-maila.

Kontinuirano informisanje klijenata o dešavanjima na međunarodnim deviznim tržištima pruža uvid u informacije koje mogu igrati značajnu ulogu kod donošenja poslovnih odluka vezanih za zaštitu od deviznog i/ili kamatnog rizika.

Za sve dalje informacije i objašnjenja rado Vam stojimo na raspolaganju svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:30. Možete nas kontaktirati na e-mail FXSales@unicreditgroup.ba, a ukoliko ste bankarska institucija na e-mail Trading@unicreditgroup.ba (Reuters code: HVBA, Bloomberg code: HVBA).

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo