Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti se mogu koristiti za financiranje različitih potreba tokom trajanja proizvodnog ili prometnog ciklusa, odnosno do isporuke ili naplate robe po trgovačkom poslu, kao i za ostale kratkoročne potrebe za obrtnim sredstvima ili za premošćivanje kratkoročnih neusklađenosti u prilivu i odlivu sredstava. Kratkoročni krediti se odobravaju na rok otplate do 12 mjeseci.

Kredit za poslovno finansiranje

UniCredit Bank nudi kredit za poslovno finansiranje, kao odgovor na povremene i privremene prepreke uspješnom obavljanju poslovnih aktivnosti. Kredit za poslovno financiranje možete koristiti za finansiranje obrtnih sredstava uslijed pojedinačnog posla ili nedostatka obrtnog kapitala uslijed povećanja proizvodnje/prometa, odobravanja dužih rokova plaćanja kupcima, sezonskog povećanja zaliha te neusklađenosti između priljeva ili odljeva sredstava. Ovisno o potrebama klijenta i specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja, nudimo različite iznose, rokove i načine otplate.

Overdraft - okvirni kredit po transakcijskom računu

Overdraft ili okvirni kredit po transakcijskom računu koristi se kod potrebe za tekućom likvidnošću - za premoštavanje kratkoročnih vremenskih neusklađenosti priljeva i odljeva sredstava na transakcijskom računu preduzeća (npr. povremena vremenska neusklađenost naplate od kupaca i potreba klijenta za podmirenje obaveza prema dobavljačima, poreza, plaća i sl.), kao i financiranje ostalih potreba za obrtnim sredstvima. Klijenti kojima je namijenjen ovaj proizvod su ona poduzeća koja uglavnom nemaju stalni nedostatak obrtnog kapitala, već u njihovom poslovanju, zbog različitih razloga, dolazi do povremene vremenske neusklađenosti naplata od kupaca i potreba za podmirenje pojedinih obveza (dobavljači, porezi, plaće i sl.). Upotreba odobrenih sredstava moguća je u svakom trenutku kad su potrebna sredstva, a kredit se otplaćuje i zatvara automatski priljevom sredstava na transakcijski račun preduzeća. Iznos kredita se utvrđuje se na bazi prosječnog prometa po transakcijskom računu, a odobrava se na rok od  12 mjeseci.

Krediti za finansiranje potraživanja u zemlji od prvoklasnih kupaca

Kroz paletu svojih proizvoda, UniCredit Bank vam nudi  kredit za finansiranje potraživanja u zemlji od prvoklasnih kupaca kako biste bili u mogućnosti ubrzati novčani tok preduzeća, tj. da potraživanja prema kupcima pretvorite u novac (gotovinu). Za realizaciju financiranja potraživanja prvoklasnih kupaca temelj su dokumentirana potraživanja koja klijent ima od prvoklasnih kupaca s definiranim rokom dospijeća, a iznos kredita predstavlja procentualni iznos pojedinačnog računa ili fakture (do 80%). Način otplate može biti odjednom ili na revolving principu - ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja, a rok otplate od 45 dana a maksimalno 12 mjeseci.

Naši proizvodi za financijske institucije namijenjeni su osiguravajućim i leasing društvima, te mikrokreditnim organizacijama, ali ne i bankama.

Ukoliko ste bankarska institucija Vaš upit možete poslati na kontakt adresu za korespodentno bankarstvo: correspondentbanking@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo