Upravljanje gotovinom


Cijeneći vrijeme naših klijenata, nudimo brzo i kvalitetno realiziranje naloga platnog prometa, uz primjenu suvremenih tehnologija u realizaciji platno-prometnih transakcija.

Šta Vam nudimo?
 • Naloge unutrašnjeg platnog prometa primamo svakim radnim danom u okviru radnog vremena poslovnice.
 • U toku bankovnog dana izvršavamo sve primljene naloge do visine pokrića na računima, bez obzira na iznos primljenih naloga.
 • Evidentiramo uplate na račun odmah po prijemu.
 • Omogućavamo raspolaganje prilivom isti bankovni dan u kojem je priljev realiziran.
 • U svim našim organizacijskim dijelovima, a na osnovu odobrenog zahtjeva klijenta, omogućavamo prihvat pologa pazara u korist transakcijskih računa, otvorenih u drugim organizacijskim dijelovima Banke.
 • Dostavljamo izvode sa podacima o prethodnom stanju računa, detaljnim pregledom pojedinačnih dnevnih priljeva i odljeva sa računa i konačnim stanjem za taj dan.
Izvršavamo naloge (ispostavljene u Poslovnici) isti dan prema sljedećim uputama

Nalozi prema drugim domaćim bankama (žiro kliring i RTGS)

 • Krajnje vrijeme za prijem naloga (u bilo kojoj formi) je 12:00 u periodu ponedjeljak-petak.
 • Ukoliko su nalozi primljeni do 12:00 biti će obrađeni sa datumom valute taj dan, što znači da moraju biti obrađeni najkasnije do 13:30 tog dana ako su nalozi prema sistemu žiro kliringa (GC), odnosno do 15,00 ako su nalozi prema sistemu RTGS-a.
 • Nalozi primljeni iza 12:00 sati biti će obrađeni sa datumom valute narednog radnog dana u sistemu i trebaju biti obrađeni najkasnije do navedenih termina.

Nalozi u korist klijenta Banke

 • Krajnje vrijeme za prijem je 15:00 sati u periodu ponedjeljak - subota sa datumom valute isti dan što znači da moraju biti obrađeni (izvršen unos u aplikaciju) do 19:00.sati.

Naloge ispostavljene putem internet bankarstva izvršavamo isti dan prema sljedećim uputama
 • Nalozi ispostavljeni prema drugim domaćim Bankama do 14:00 sati žiro kliring (GC) odnosno 15:30 h RTGS. Naloge ove vrste moguće je ispostavljati u periodu ponedjeljak-petak. Nalozi sa oznakom urgent valute provode se putem RTGS sustava.
 • Nalozi ispostavljeni u korist klijenta Banke (unutar-bankovni nalozi) krajnje vrijeme za zaprimanje naloge je 18:00 h u periodu ponedjeljak – subota.


Našim klijentima nudimo usluge međunarodnog platnog prometa po najvišim svjetskim standardima.

Plaćanja u inozemstvo

Svaki nalog za plaćanje u inozemstvo (ukoliko zadovoljava zakonske uvjete i ima osigurano pokriće) koji se dostavi u bilo koju našu poslovnicu do 13 sati, izvršava se isti dan, izuzev subotom kad se primljeni nalozi obrađuju naredni radni dan.

Za plaćanje u inozemstvo ili na račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

 • dostaviti ispravan nalog za plaćanje (Nalog za plaćanje u inozemstvo - Nalog 1450 )
 • račun, predračun ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje
 • osigurati pokriće za izvršenje naloga.

Platni nalog možete predati:

Kod ispunjavanja Naloga 1450, navedite IBAN korisnika i SWIFT adresu banke korisnika kako bi izbjegli dodatne troškove inozemnih banaka. Po obavljenom plaćanju Banka Vam na Vaš zahtjev dostavlja kopiju SWIFT-a (potvrdu o izvršenom plaćanju) faksom ili e-mailom.

Vrijeme izvršenja naloga:

Nalozi primljeni u Međunarodni platni promet se obrađuju isti dan i to:

Ukoliko se radi o standardnoj obradi sa datumom valute +2 radna dana (T+2):

 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi u papirnoj formi do 14:00 sati
 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi elektronskim putem do 15:00 sati

Ukoliko se radi o obradi sa datumom valute +1 radni dan (T+1) (a koji ne podliježu Flash Payments Sistemu):

 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi u papirnoj formi do 12:00 sati
 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi elektronskim putem do 13:00 sati

Ukoliko se radi o obradi sa datumom valute isti dan (T+0):

 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi u papirnoj formi do 11:00 sati
 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi elektronskim putem do 12:00 sati

Naplate iz inozemstva

Naplate iz inozemstva u korist naših klijenata Banka izvršava prema datumu valute prijema istih ukoliko su svi podaci na nalogu ispravni.

Za devizne naplate iz inozemstva obavezno dostavite svojim partnerima sljedeće podatke:

 • puni naziv i adresu korisnika naplate
 • IBAN ili broj računa
 • BIC (SWIFT adresu) UniCredit Bank dd (UNCRBA22)

Za obavljanje platnog prometa s inozemstvom (plaćanja i naplate) primjenjuju se Uvjeti UniCredit banke za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom.

Flash Payment

Flash Payment osigurava odobrenje računa primatelja isti radni dan ukoliko je:

 • račun primatelja u jednoj od banaka UniCredit grupe
 • upisan IBAN primatelja sredstava i BIC
 • valuta plaćanja EUR ili HRK (u korist Zagrebačka banka)
 • nalog za plaćanje ispostavljen putem Internet bankarstva do 13 h
Naknada za obavljanje deviznog platnog prometa

Naknada za plaćanja i naplate obračunava se u trenutku izvršenja naloga te se za obračunati iznos naknade tereti Vaš platno-prometni račun. Iznos obračunate naknade iskazan je na izvodu gdje je u opisu prometa naveden broj naloga na osnovu kojeg je naknada obračunata.

Banka obračunava i naplaćuje naknade i ostale troškove u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge u poslovima koje obavlja UniCredit Banka važećoj u trenutku provođenja naloga naplate i/ili plaćanja/ prijenosa ili u skladu s ugovornim odnosom.

Čekovi

Banka otkupljuje čekove ino banaka na svim šalterima UniCreditBank d.d.

Korisni pojmovi

BIC – Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka/adresa banke.

IBAN - International Bank Account Number je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci. IBAN predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za automatsku obradu platnih naloga u bankama Europske unije. Ukoliko IBAN nije naveden na nalogu za plaćanje inozemne banke naknadno naplaćuju troškove obrade. Dostavljate li platni nalog elektronski, IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka, a na platnom nalogu u papiru, svaka četiri znaka moraju biti odijeljena jednim praznim poljem.


FlashPayment omogućuje brzo, efikasno i povoljno obavljanje transakcija međunarodnog platnog prometa sa zemljama/bankama članicama UniCredit Group.

Prednosti FlashPaymenta
 • brži transfer sredstava između pošiljatelja i primatelja s poslovnim računom u jednoj od banaka članica UniCredit Grupe
 • zajamčeno / garantirano odobrenje računa primatelja s valutom istog radnog dana ili najkasnije sljedećeg radnog dana zavisno od vremena kada ste ispostavili nalog
  • nalozi zaprimljeni do 13:00 h biti će izvršeni uz valutu plaćanja T+0
  • nalozi zaprimljeni nakon 13:00 h biti će izvršeni narednog radnog dana uz valutu plaćanja T+0
 • priljevi iz inozemstva (ovisno iz koje zemlje dolazi pošiljatelj sredstava) se obrađuju uz valutu istog radnog dana ili najkasnije sljedećeg radnog dana*
 • nalog koji ispunjava navedene preduvjete izvršava se kao FlashPayment bez Vašeg posebnog zahtjeva i bez naplate dodatne naknade za valutu T+0

* Banke članice UniCredit Group-e iz Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Slovenije, Češke i Bugarske usmjeravaju priljeve prema BiH uz valutu istog radnog dana. Ostale zemlje članice UniCredit Group priljeve prema BiH usmjeravaju sa valutom narednog radnog dana

Preduvjeti za plaćanje/naplatu u/iz inozemstva
 • račun primatelja /pošiljatelja otvoren u jednoj od banaka članica UniCredit Grupe
 • valuta plaćanja EUR ili HRK*
 • upisan IBAN (International Bank Account Number) i BIC (SWIFT adresa)
 • nalog za plaćanje u inozemstvo ispostavljen putem internet bankarstva za pravne osobe

*Isključivo u korist računa otvorenih kod Zagrebačke Banke d.d. (ZABAHR2X)


European Gate – Vaša vrata prema Europi!


European Gate vrsta internet bankarstva odnosno sustava koji omogućuje velikim prekograničnim kompanijama obavljanje platnog prometa u ime i za račun podružnica koje posluju u 17 europskih zemalja gdje UniCredit grupa ima svoje Banke članice.

Izazov
Rješenje
EuropeanGate podržava
Širenjem na inozemna tržišta  pojavljuje se potreba kontroliranja/upravljanja sa podružnicama u inozemstvu  Centralizirano upravljanje transakcijama (payment factory) DA
 Centralizirano upravljanje transakcijama zahtijeva više posebnih kanala povezivanja s Bankom/zemljom  Jedan kanal povezivanja s Bankom za sve  zemlje DA
  Svaka zemlja ima svoj vlastiti format platnog naloga  Banka je u mogućnosti konvertirati i procesuirati  svaki format platnog naloga DA
   Različiti bankovni računi zahtijevaju pojedinačni proces autorizacije na strani klijenta   Samo jedan proces autorizacije, jednostavne procedure i podrška korisnicima za sve zemlje DA

E-commerce* usluga UniCredit Bank ‘pay@web’ omogućuje trgovcima, koji imaju svoje online trgovine, prihvat i autorizaciju kartičnih transakcija kupaca u zaštićenom internetskom okružju, a kupcima sigurno korištenje kartica prilikom plaćanja roba i usluga putem interneta.

Sustav je zasnovan na 3-D Secure** standardu koji trenutačno nudi najsigurnije rješenje plaćanja kreditnim i debitnim karticama u internetskom okruženju, gdje se prilikom plaćanja od kupca traži dodatna provjera identiteta, kao potvrda da upravo on upotrebljava karticu.


Prednosti pay@web usluge za vlasnike online trgovina
 • Vaša roba i usluge su dostupne 24 sata na dan, 365 dana u godini svim kupcima
 • Na vrijeme možete odlučiti da li ćete isporučiti uslugu kupcu ili ne
 • Kupac može Vašu robu i usluge plaćati na rate
 • Vaša roba i usluge su dostupne kupcima iz cijelog Svijeta
 • Pregled prometa po internet prodajnom mjestu i vrstama kartica

Iskoristite 'pay@web' uslugu UniCredit Banke i povećajte Vaš profit novim kanalom prodaje.

*e-commerce – internet trgovina koja trgovcima omogućava prodaju roba i usluga elektronski, najčešće putem interneta.

**3-D secure program - je globalni standard za provjeru autentičnosti kupaca u sustavu sigurnih internetskih transakcija. Globalni platni sustavi MasterCard i Visa razvili su vlastite programe sigurnosne kupovine na internetu, bazirane na 3-D Secure modelu, MasterCard Secure Code i Verified by Visa.

Naši proizvodi za financijske institucije namijenjeni su osiguravajućim i leasing društvima, te mikrokreditnim organizacijama, ali ne i bankama.

Ukoliko ste bankarska institucija Vaš upit možete poslati na kontakt adresu za korespodentno bankarstvo: correspondentbanking@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo