Korespodentno bankarstvo

Loro računi: UniCredit Bank d.d. za svoje klijente - banke vodi korespondentne račune u BAM i EUR.

Nostro i Korespondentni odnosi: UniCredit Bank d.d. ima dugogodišnje iskustvo u poslovima korespodentnog bankarstva, sa mrežom korespondentnih banaka koja uključuje vodeće banke širom svijeta. U međubankarskom poslovanju Banka koristi i vrlo snažnu infrastrukturu Grupe UniCredit. 

STP_CRITERIA_UCB PDF 14 kB Preuzmite
UCB - KORESPONDENTNE BANKE 7-21 PDF 512 kB Preuzmite

Naši proizvodi za financijske institucije namijenjeni su osiguravajućim i leasing društvima, te mikrokreditnim organizacijama, ali ne i bankama.

Ukoliko ste bankarska institucija Vaš upit možete poslati na kontakt adresu za korespodentno bankarstvo: correspondentbanking@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo