Platni promet i kolekcioniranje gotovine

Zašto odabrati UniCredit Bank? Prepoznajući potrebe poduzetništva UniCredit Bank osigurala je kvalitetnu ponudu bankovnih proizvoda i usluga potrebnih u svakodnevnom poslovanju obrta, slobodnih zanimanja i malih poduzeća.


Platni promet u zemlji

Cijeneći vrijeme naših klijenata, nudimo brzo i kvalitetno realiziranje naloga platnog prometa, uz primjenu suvremenih tehnologija u realizaciji platno-prometnih transakcija.

Što Vam nudimo?

 • Naloge unutrašnjeg platnog prometa primamo svakim radnim danom u okviru radnog vremena poslovnice.
 • U toku bankovnog dana izvršavamo sve primljene naloge do visine pokrića na računima, bez obzira na iznos primljenih naloga.
 • Evidentiramo uplate na račun odmah po prijemu.
 • Omogućavamo raspolaganje prilivom isti bankovni dan u kojem je priljev realiziran.
 • U svim našim organizacijskim dijelovima, a na osnovu odobrenog zahtjeva klijenta, omogućavamo prihvat pologa pazara u korist transakcijskih računa, otvorenih u drugim organizacijskim dijelovima Banke.
 • Dostavljamo izvode sa podacima o prethodnom stanju računa, detaljnim pregledom pojedinačnih dnevnih priljeva i odljeva sa računa i konačnim stanjem za taj dan.

Izvršavamo naloge (ispostavljene u Poslovnici) isti dan prema uputama

Nalozi prema drugim domaćim bankama (žiro kliring i RTGS)

 • Krajnje vrijeme za prijem naloga (u bilo kojoj formi) je 12:00 u periodu ponedjeljak-petak.
 • Ukoliko su nalozi primljeni do 12:00 biti će obrađeni sa datumom valute taj dan, što znači da moraju biti obrađeni najkasnije do 13:30 tog dana ako su nalozi prema sistemu žiro kliringa (GC), odnosno do 15,00 ako su nalozi prema sistemu RTGS-a.
 • Nalozi primljeni iza 12:00 sati biti će obrađeni sa datumom valute narednog radnog dana u sistemu i trebaju biti obrađeni najkasnije do navedenih termina.

Nalozi u korist klijenta Banke

 • Krajnje vrijeme za prijem je 15:00 sati u periodu ponedjeljak - subota sa datumom valute isti dan što znači da moraju biti obrađeni (izvršen unos u aplikaciju) do 19:00.sati.

Naloge ispostavljene putem internet bankarstva izvršavamo isti dan prema uputama

 • Nalozi ispostavljeni prema drugim domaćim Bankama do 14:00 sati žiro kliring (GC) odnosno 15:30 h RTGS. Naloge ove vrste moguće je ispostavljati u periodu ponedjeljak-petak. Nalozi sa oznakom urgent valute provode se putem RTGS sustava.
 •  Nalozi ispostavljeni u korist klijenta Banke (unutar-bankovni nalozi) krajnje vrijeme za zaprimanje naloge je 18:00 h u periodu ponedjeljak – subota.

Važna obavijest za pravne osobe o obvezi usklađivanja sa novim Zakonom o unutarnjem platnom prometu FBiH


Zakon o UPP u FBiH - VAŽNO!

Obrazac zahtjeva za određivanje vrste računa


U nastavku preuzmite dokumentaciju o postupanju UniCredit Bank sa neaktivnim računima.

Međunarodni platni promet

Našim klijentima nudimo usluge međunarodnog platnog prometa po najvišim svjetskim standardima

Plaćanje u inozemstvu

Svaki nalog za plaćanje u inozemstvo (ukoliko zadovoljava zakonske uvjete i ima osigurano pokriće) koji se dostavi u bilo koju našu poslovnicu do 13 sati, izvršava se isti dan, izuzev subotom kad se primljeni nalozi obrađuju naredni radni dan.

Za plaćanje u inozemstvo ili na račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

 • dostaviti ispravan nalog za plaćanje (Nalog za plaćanje u inozemstvo - Nalog 1450 )
 • račun, predračun ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje
 • osigurati pokriće za izvršenje naloga

Platni nalog možete predati:

 • putem internet bankarstva
 • u poslovnicama UniCredit Bank;

Korisno je znati:

Kod ispunjavanja Naloga 1450, navedite IBAN korisnika i SWIFT adresu banke korisnika kako bi izbjegli dodatne troškove inozemnih banaka. Po obavljenom plaćanju Banka Vam na Vaš zahtjev dostavlja kopiju SWIFT-a (potvrdu o izvršenom plaćanju) faksom ili e-mailom.

Vrijeme izvršenja naloga

Nalozi primljeni u Međunarodni platni promet se obrađuju isti dan i to:

Ukoliko se radi o standardnoj obradi sa datumom valute +2 radna dana (T+2):

 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi u papirnoj formi do 15:00 sati.
 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi elektronskim putem do 15:00 sati.

Ukoliko se radi o obradi sa datumom valute +1 radni dan (T+1) (a koji ne podliježu Flash Payments Sistemu):

 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi u papirnoj formi do 12:00 sati.
 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi elektronskim putem do 13:00 sati.

Ukoliko se radi o obradi sa datumom valute isti dan (T+0):

 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi u papirnoj formi do 11:00 sati.
 • za naloge koje Međunarodni platni promet primi elektronskim putem do 12:00 sati.

Naplate iz inozemstva

Naplate iz inozemstva u korist naših klijenata Banka izvršava prema datumu valute prijema istih ukoliko su svi podaci na nalogu ispravni.

Za devizne naplate iz inozemstva obavezno dostavite svojim partnerima sljedeće podatke:

 • puni naziv i adresu korisnika naplate
 • IBAN ili broj računa
 • BIC (SWIFT adresu) UniCredit Bank dd (UNCRBA22)


Za obavljanje platnog prometa s inozemstvom (plaćanja i naplate) primjenjuju se Uvjeti UniCredit banke za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom.

Flash Payment

Flash Payment osigurava odobrenje računa primatelja sljedeći radni dan ukoliko je:

 • račun primatelja u jednoj od banaka UniCredit grupe
 • upisan IBAN primatelja sredstava i BIC
 • valuta plaćanja EUR

Naknada za obavljanje deviznog platnog prometa

 • Naknada za plaćanja i naplate obračunava se u trenutku izvršenja naloga te se za obračunati iznos naknade tereti Vaš platno-prometni račun. Iznos obračunate naknade iskazan je na izvodu gdje je u opisu prometa naveden broj naloga na osnovu kojeg je naknada obračunata.
 • Banka obračunava i naplaćuje naknade i ostale troškove u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge u poslovima koje obavlja UniCredit Banka važećoj u trenutku provođenja naloga naplate i/ili plaćanja/ prijenosa ili u skladu s ugovornim odnosom. 

Čekovi

 • Banka otkupljuje čekove ino banaka na svim šalterima UniCreditBank d.d.

Korisni pojmovi

BIC– Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka/adresa banke.

IBAN- International Bank Account Number je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci. IBAN predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za automatsku obradu platnih naloga u bankama Europske unije. Ukoliko IBAN nije naveden na nalogu za plaćanje inozemne banke naknadno naplaćuju troškove obrade. Dostavljate li platni nalog elektronski, IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka, a na platnom nalogu u papiru, svaka četiri znaka moraju biti odijeljena jednim praznim poljem.

FlashPayment omogućuje brzo, efikasno i povoljno obavljanje transakcija međunarodnog platnog prometa sa zemljama/bankama članicama UniCredit Group.

Prednosti FlashPaymenta

 • brži transfer sredstava između pošiljatelja i primatelja s poslovnim računom u jednoj od banaka članica UniCredit Grupe
 • zajamčeno / garantirano odobrenje računa primatelja s valutom istog radnog dana ili najkasnije sljedećeg radnog dana zavisno od vremena kada ste ispostavili nalog:
  • nalozi zaprimljeni do 13:00 h biti će izvršeni uz valutu plaćanja T+0
  • nalozi zaprimljeni nakon 13:00 h biti će izvršeni narednog radnog dana uz valutu plaćanja T+0
 • priljevi iz inozemstva (ovisno iz koje zemlje dolazi pošiljatelj sredstava) se obrađuju uz valutu istog radnog dana ili najkasnije sljedećeg radnog dana*
 • nalog koji ispunjava navedene preduvjete izvršava se kao FlashPayment bez Vašeg posebnog zahtjeva i bez naplate dodatne naknade za valutu T+0

* Banke članice UniCredit Group-e iz Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Slovenije, Češke i Bugarske usmjeravaju priljeve prema BiH uz valutu istog radnog dana. Ostale zemlje članice UniCredit Group priljeve prema BiH usmjeravaju sa valutom narednog radnog dana

Preduvjeti za plaćanje/naplatu u/iz inozemstva

 • račun primatelja /pošiljatelja otvoren u jednoj od banaka članica UniCredit Grupe
 • valuta plaćanja EUR ili HRK*
 • upisan IBAN (International Bank Account Number) i BIC (SWIFT adresa)
 • nalog za plaćanje u inozemstvo ispostavljen putem internet bankarstva za pravne osobe

*Isključivo u korist računa otvorenih kod Zagrebačke Banke d.d. (ZABAHR2X)

Dnevno-noćni trezor UniCredit Banke je samouslužni uređaj koji se koristi za polaganje gotovine u domaćoj valuti radi daljnje obrade i knjiženja na dogovoreni račun. Usluga dnevno-noćnog trezora UniCredit Banke dostupna Vam je 24 sata na dan 7 dana u tjednu i omogućuje poslovanje izvan  radnog vremena poslovnica.

Korištenje dnevno-noćnih trezora sigurno je i jednostavno.


Vaše vrijeme je dragocjeno. Uz uslugu Dnevno-noćnog trezora UniCredit Banke uvijek ste prvi u redu, nema čekanja.

Karakteristike dnevno-noćnog trezor

 • Korisnik gotovinu, zajedno sa specifikacijom i uplatnim nalogom, pakira u jednokratnu sigurnosnu PVC vrećicu;
 • Kovanice nije dozvoljeno pakirati u sigurnosne PVC vrećice – samo papirni novac;
 • Korisnici će se identificirati pomoću DNT kartice;
 • Gotovina deponirana kroz DNT do 13h evidentira se na transakcijski račun isti dan;
 • Vrata za umetanje pologa u dnevno-noćni trezor otvorit će se nakon Vaše identifikacije DNT karticom. Nakon umetanja pologa u sigurnosni mehanizam vrata dnevno-noćnog trezora se automatski zatvaraju, a polog se deponira u spremnik / sef.

Lokacije dnevno noćnih trezora

 • Mostar, Dubrovačka 4 (zgrada Mostarka)
 • Mostar, Mepas Mall (24satna zona)
 • Sarajevo, Zelenih beretki 24 (24satna zona)
 • Sarajevo (Ilidža), Mala Aleja 10 (24satna zona)
 • Sarajevo (Otoka), Dr.Fetaha Bećirbegovića 23A (24satna zona)
 • Bihać, V Korpusa bb (24satna zona)
 • Banja Luka, Prvog Krajiškog Korpusa 39 (24satna zona)
 • Tuzla, Džafer Mahala 53 – 55 (24satna zona)
 • Široki Brijeg, fra Didaka Buntića bb (24satna zona – sportska dvorana)
 • Ljubuški, Kralja Zvonimira bb (24satna zona)
 • Grude, Dr.Franje Tuđmana 124 (24satna zona)
 • Vitez, Petra Krešimira IV (24satna zona)
 • Čitluk, Kralja Tvrtka 1
 • Posušje, Fra Grge Martića 28 (24satna zona)

Bankomatske usluge (ATM) su dostupne 24 sata dnevno / 7 dana u tjednu. Nakon jednostavnog postupka od par koraka možete podignuti gotovinu ili jednostavno bez čekanja u redi izvršiti polog novca.

POPIS BANKOMATA PDF 300kB PREUZMI

Cash Collection je usluga koju Banka pruža u suradnji sa Zaštitarskim agencijama, a podrazumijeva preuzimanje vrijednosnih pošiljki na lokacijama trgovca i prijevoz do prostorija Banke.

Od trenutka preuzimanja vrijednosne pošiljke na Vašoj lokaciji, odgovornost za vrijednosnu pošiljku preuzima UniCredit Bank i to sve do trenutka evidentiranja gotovine na transakcijski račun otvoren kod UniCredit Bank.

Karakteristike Cash Collection usluge

 • Usluga je pogodna za trgovce koji imaju veći broj prodajnih mjesta i/ili rade sa velikim iznosima gotovine;
 • Cijeli proces Cash Collection-a definira se sa klijentom kroz Protokol o uslugama preuzimanja vrijednosnih pošiljki;
 • Cijeli rizik prijevoza gotovine je na Banci što klijentu uvelike olakšava upravljanje gotovinom;
 • Banka osigurava potrošni materijal za uslugu Cash Collection – bez naknade;
 • Cash Collection usluga se obavlja radnim danim (ponedjeljak – petak);
 • Ukoliko trgovac ne želi da se preuzimanje vrijednosnih pošiljki vrši na svim prodajnim mjestima, moguće je ugovoriti uslugu Cash Collection samo za jednu ili samo za određena prodajna mjesta;
 • Pored preuzimanja vrijednosnih pošiljki moguće je da se trgovcu vrši i dostavljanje potrebnih količina novca;
 • Gotovina se pakira, zajedno sa specifikacijom i uplatnim nalogom, u jednokratnu sigurnosnu PVC vrećicu.

Cash Collection usluga dostupna je na području cijele Bosne i Hercegovine.

Mobile Phones
Banka na dlanu

ili
Spinning wheel animation

Loading