Dugoročni kredit za financiranje ulaganja u osnovna sredstva

UniCredit Bank d.d. Vam nudi dugoročni kredit za financiranje ulaganja u osnovna sredstva ako želite ostvariti razvojne planove, proširiti djelatnost, izgraditi nova postrojenja ili tehnološki unaprijediti djelatnost. Kredit se odobrava pod povoljnim uvjetima s ciljem potpore ulaganju i razvoju poslovanja i konkurentnosti.


Korisnik kredita
 • Domaća poduzeća registrirana prema BiH zakonima i strana poduzeća koja posluju prema zakonima BiH, obrtnici, profesionalna zanimanja (liječnici, stomatolozi, biokemičari, veterinari, farmaceuti, odvjetnici, notari, ovlašteni revizori, knjigovodstveni servisi) i svi ostali klijenti pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i odredbe proizvoda mogu aplicirati za ovaj kredit koristeći ga za:
  • financiranje osnovnih sredstava kod izgradnje poslovnih prostora, nabavke vozila, refinanciranja ranije uzetih kredita i započetih investicija;
  • financiranje sticanja dionica i vlasničkih udjela u drugim poduzećima

Rok korištenja i povrata
 • preko 1 do 10 godina, ovisno o investiciji koja je predmet financiranja.
Iznos kredita
 • minimalni iznos kredita je 2.000,00 KM, a maksimalan iznos ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta.
Grace period
 • za kredite namjene a) do 12 mjeseci;
 • za kredite namjene b) do 6 mjeseci. (Grace period je uključen u rok povrata kredita).

Način korištenja
 • odjednom ili sukcesivno (u tranšama).
Način povrata
 • u jednakim mjesečnim ratama ili sukcesivno (kvartalno, polugodišnje) ovisno o potrebama klijenta.

Zahvaljujući posebnom segmentu namijenjenom poduzetnicima koji je razvijen kroz 44 poduzetnička centra, UniCredit Bank je u mogućnosti pružiti koristan savjet i financijsku analizu za odabir programa prilagođenog vašim potrebama i mogućnostima, od prevladavanja kratkoročnih potreba do najvećih investicijskih ulaganja.

Za sve ostale informacije o ostalim uslovima kreditiranja dostupne su kod naših Bankara za poduzetničko bankarstvo, koji će individualnim pristupom definirati optimalnu strukturu financiranja prema Vašim potrebama.

Dugoročni kredit za financiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva

UniCredit Bank d.d. pruža Vam maksimalnu kvalitetu i podršku u finansiranju Vaših potreba za trajnim obrtnim sredstvima kao finansijskom osnovom za namjensko obavljanje Vaših dnevnih aktivnosti. Uz pomoć dugoročnog kredita za poslovno finansiranje – ulaganje u trajna obrtna sredstva, konačno ćete u svakom trenutku biti spremni da napravite sljedeći krupan korak u Vašem poslu.


Korisnik kredita
 • Domaća poduzeća registrirana prema BiH zakonima i strana poduzeća koja posluju prema zakonima BiH, obrtnici, profesionalna zanimanja (liječnici, stomatolozi, biokemičari, veterinari, farmaceuti, odvjetnici, notari, ovlašteni revizori, knjigovodstveni servisi) i svi ostali klijenti pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i odredbe proizvoda mogu aplicirati za ovaj kredit koristeći ga za:
  • financiranje potreba za trajnim obrtnim sredstvima u okviru investicijskog ulaganja za značajno povećanje proizvodnih ili prodajnih kapaciteta,
  • poboljšanje strukture bilance,
  • financiranje trajnih zaliha, a ovisno o vrsti djelatnosti i trajanju proizvodnog ciklusa.

Rok korištenja i povrata
 • od 12 do maksimalno 36 mjeseci.
Iznos kredita
 • minimalni iznos kredita je 2.000,00 KM, a maksimalan iznos ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta.
Način korištenja
 • odjednom ili sukcesivno (u tranšama).
Način povrata
 • u jednakim mjesečnim ratama ili sukcesivno (kvartalno, polugodišnje) ovisno o potrebama klijenta.

Zahvaljujući posebnom segmentu namijenjenom poduzetnicima koji je razvijen kroz 44 poduzetnička centra, UniCredit Bank je u mogućnosti pružiti koristan savjet i financijsku analizu za odabir programa prilagođenog vašim potrebama i mogućnostima, od prevladavanja kratkoročnih potreba do najvećih investicijskih ulaganja.

Za sve ostale informacije o ostalim uslovima kreditiranja dostupne su kod naših Bankara za poduzetničko bankarstvo, koji će individualnim pristupom definirati optimalnu strukturu financiranja prema Vašim potrebama.


Dugoročni kredit iz programa START

Sa našim kreditima dobar START vam je zagarantovan!

START kreditni program omogućava povoljan pristup finansijskim sredstvima, pružajući Vam punu podršku u daljem razvoju vašeg poslovanja. Dugoročni krediti iz programa START su prilagođeni Vašim specifičnim potrebama i pravo su rješenje za Vas ako nemjeravate da realizujete investicione projekte.


Korisnici kredita
 • Liječnici, stomatolozi, biohemičari, veterimari, farmaceuti, odvjetnici, notari, ovlašteni revizori, knjigovodstveni servisi i sva ostala profesionalna zanimanja, koja posluju manje od 1 godine a prema zakonu mogu poslovati preko transakcijskog računa mogu aplicirati za ovaj kredit koristeći ga za:
  • kupovinu zemljišta i uređenje infrastrukture u svrhu proširenja djelatnosti ili izgradnje objekata;
  • za obavljanje djelatnosti;
  • kupovinu, izgradnju, rekonstrukciju, uređenje ili proširenje poslovnih objekata;
  • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme;
  • nabavu prijevoznih sredstava, osobnih vozila za poslovne potrebe;
  • refinansiranje kredita u drugim bankama i refundacija ulaganja izvršenih u prethodnih 12 mjeseci za prethodne namjene.

Rok povrata
 • do 15 godina za kredite namjena a) i b);
 • do 10 godina za kredite namjene c);
 • do 5 godina za kredite namjene d);
 • za kredite namjene e) prema rokovima za istovjetne namjene;
 • za kredite namjenjene za refundaciju ulaganja vlastitih sredstava korisnika u dugotrajnu imovinu izvršenih u prethodnih 12 mjeseci, prema rokovima za istovjetne namjene.
Iznos kredita
 • minimalni iznos kredita je 10.000,00 KM, a maksimalan iznos KM 250.000,000 ovisno o kreditnoj sposobnosti klijenta.
Grace period
 • do 12 mjeseci (Grace period je uključen u rok povrata kredita).

Način korištenja
 • odjednom ili sukcesivno (u tranšama).
Način povrata
 • u jednakim mjesečnim ratama ili sukcesivno (kvartalno, polugodišnje) ovisno o potrebama klijenta.

Zahvaljujući posebnom segmentu namijenjenom poduzetnicima koji je razvijen kroz 44 poduzetnička centra, UniCredit Bank je u mogućnosti pružiti koristan savjet i financijsku analizu za odabir programa prilagođenog vašim potrebama i mogućnostima, od prevladavanja kratkoročnih potreba do najvećih investicijskih ulaganja.

Za sve ostale informacije o ostalim uslovima kreditiranja dostupne su kod naših Bankara za poduzetničko bankarstvo, koji će individualnim pristupom definirati optimalnu strukturu financiranja prema Vašim potrebama.


Dugoročni kredit iz programa GOLD

Da biste ostvarili konkurentsku prednost na tržištu, neophodno je da stalno ulažete u razvoj.

GOLD kreditnim programom pružamo finansijsku podršku Vašem razvoju, dugoročnim ulaganjima i investicionim projektima. Kako bi Vaši planovi i projekti doveli do željenih rezultata, odaberite kredit iz GOLD kreditnog programa.


Korisnik kredita
 • Liječnici, stomatolozi, biohemičari, veterimari, farmaceuti, odvjetnici, notari, ovlašteni revizori, knjigovodstveni servisi i sva ostala profesionalna zanimanja, koja posluju duže od 1 godine a prema zakonu mogu poslovati preko transakcijskog računa mogu aplicirati za ovaj kredit koristeći ga za:
  •  kupovina zemljišta i uređenje infrastrukture u svrhu proširenja djelatnosti ili izgradnje objekata za obavljanje djelatnosti;
  • kupovina, izgradnja, rekonstrukcije, uređenje ili proširenje poslovnih objekata;
  • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme;
  • nabava prijevoznih sredstava, osobnih vozila za poslovne potrebe;
  • refinansiranje kredita u drugim bankama i refundacija ulaganja izvršenih u prethodnih 12 mjeseci za prethodne namjene.

Rok povrata
 • do 15 godina za kredite namjena a) i b);
 • do 10 godina za kredite namjene c);
 • do 5 godina za kredite namjene d);
 • za kredite namjene e) prema rokovima za istovjetne namjene;
 • za kredite namjenjene za refundaciju ulaganja vlastitih sredstava korisnika u dugotrajnu imovinu izvršenih u prethodnih 12 mjeseci, prema rokovima za istovjetne namjene.
Iznos kredita
 • minimalni iznos kredita je 10.000,00 KM, a maksimalan iznos ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta.
Grace period
 • do 12 mjeseci ovisno o namjeni kredita (Grace period je uključen u rok povrata kredita).

Način korištenja
 • odjednom ili sukcesivno (u tranšama).
Način povrata
 • u jednakim mjesečnim ratama ili sukcesivno (kvartalno, polugodišnje).

Zahvaljujući posebnom segmentu namijenjenom poduzetnicima koji je razvijen kroz 44 poduzetnička centra, UniCredit Bank je u mogućnosti pružiti koristan savjet i financijsku analizu za odabir programa prilagođenog vašim potrebama i mogućnostima, od prevladavanja kratkoročnih potreba do najvećih investicijskih ulaganja.

Za sve ostale informacije o ostalim uslovima kreditiranja dostupne su kod naših Bankara za poduzetničko bankarstvo, koji će individualnim pristupom definirati optimalnu strukturu financiranja prema Vašim potrebama.


Dugoročni lombardni kredit

Ako Vam je potrebna gotovina, a istovremeno želite sačuvati svoju štednju i/ili osiguranje, koristite lombardni kredit UniCredit Bank. UniCredit Bank je za Vas omogućila realizaciju kredita s pokrićem u depozitu (štednji) – dugoročni lombardni kredit, ako želite da brzo i jednostavno, uz povoljne uslove ostvarite Vaše ciljeve, a pritom sačuvate novac.


Korisnik kredita
 • Domaća poduzeća registrirana prema BiH zakonima i strana poduzeća koja posluju prema zakonima BiH, obrtnici, profesionalna zanimanja (liječnici, stomatolozi, biokemičari, veterinari, farmaceuti, odvjetnici, notari, ovlašteni revizori, knjigovodstveni servisi) i svi ostali klijenti pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i odredbe proizvoda mogu aplicirati za ovaj kredit.
Namjena kredita
 • bilo koja namjena financiranja predviđena proizvodima dugoročnog finansiranja kao i nenamjensko korištenje, s tim da se način, rok i izvor povrata kredita mogu definirati za svaki kredit posebno, ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet financiranja.

Rok povrata
 • preko 1 do 7 godina, ovisno o roku oročenju depozita.
Iznos kredita
 • maksimalni iznos kredita 90% iznosa oročenog depozita, ako je plasman u istoj valuti kao i depozit;
 • maksimalni iznos kredita 80% iznosa oročenog depozita, ako je plasman u valuti različitoj od valute depozita.

Način korištenja
 • odjednom ili sukcesivno (u tranšama) - ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja).
Način povrata
 • u jednakim mjesečnim ratama ili sukcesivno (kvartalno, polugodišnje) - ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja.

Zahvaljujući posebnom segmentu namijenjenom poduzetnicima koji je razvijen kroz 44 poduzetnička centra, UniCredit Bank je u mogućnosti pružiti koristan savjet i financijsku analizu za odabir programa prilagođenog vašim potrebama i mogućnostima, od prevladavanja kratkoročnih potreba do najvećih investicijskih ulaganja.

Za sve ostale informacije o ostalim uslovima kreditiranja dostupne su kod naših Bankara za poduzetničko bankarstvo, koji će individualnim pristupom definirati optimalnu strukturu financiranja prema Vašim potrebama.


Spinning wheel animation

Loading