Unicredit Bank u saradnji sa Evropskim Investicijskim fondom (EIF) pruža mogućnost kreditiranja uz finansijsku potporu Evropske Komisije  u okviru projekta Horizon 2020- Finansijski instrumenti, koja se ogleda u pokriću rizika InnovFin garancijom.InnovFin garancija pokriva 50% iznosa dospjele glavnice i/ili redovne kamate po kreditu. Namijenjeno je malim i srednjim preduzećima koji su fokusirani na istraživanje, razvoj i inovacije te imaju potencijal za inovacije.

Korisnici kredita
  • Mikro, mala i srednja preduzeća (SME) u skladu s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC koji zapošljavaju manje od 250 zaposlenika, te ostvaruju godišnji promet ≤ 50 miliona EUR ili bilans stanja sa aktivom ≤ 43 miliona EUR;
  • Poslovni subjekti s maksimalno 499 zaposlenih a koji nisu preduzeća iz prethodne točke (Small Mid-caps);

Namjena
  • Investicije u osnovna sredstva, obrtna sredstva i poslovne transfere;
Iznos kredita
  • Od 25.000,00 EUR do 1.125.000,00 EUR;
Rok vraćanja
  • Kratkoročni krediti s rokom otplate 12 mjeseci;
  • Dugoročni krediti sa rokom vraćanja maksimalno 120 mjeseci, uključujući grace period do 12 mjeseci;

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo