Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti se odobravaju na rok otplate do 12 mjeseci. Mogu se koristiti za financiranje različitih potreba tokom trajanja proizvodnog ili prometnog ciklusa, odnosno do isporuke ili naplate robe po trgovačkom poslu, kao i za ostale kratkoročne potrebe za obrtnim sredstvima ili za premošćivanje kratkoročnih neusklađenosti u prilivu i odlivu sredstava.

Kredit za poslovno financiranje

Naši su kreditni proizvodi svojim uvjetima prilagodljivi različiti poslovnim potrebama, a naša dugogodišnja tradicija, znanje i iskustvo garantiraju Vam mogućnost zadovoljenja svih potreba. Kredit za poslovno finansiranje je Vaš odgovor na povremene i privremene prepreke uspješnom obavljanju Vaših poslovnih aktivnosti.


Korisnik kredita
 • Domaća poduzeća registrirana prema BiH zakonima i strana poduzeća koja posluju prema zakonima BiH, obrtnici, profesionalna zanimanja (liječnici, stomatolozi, biokemičari, veterinari, farmaceuti, odvjetnici, notari, ovlašteni revizori, knjigovodstveni servisi) i svi ostali klijenti pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i odredbe proizvoda mogu aplicirati za ovaj kredit koristeći ga za:
  • finansiranje obrtnih sredstava uslijed pojedinačnog posla/transakcije ili
  • nedostatka obrtnog kapitala uslijed povećanja proizvodnje/prometa,
  • odobravanja dužih rokova plaćanja kupcima,
  • sezonskog povećanja zaliha te 
  • neusklađenosti između priliva ili odliva.

Rok korištenja i povrata
 • minimalno 45 dana a maksimalno 12 mjeseci.
Iznos kredita
 • minimalni iznos kredita je 2.000,00 KM, a maksimalan iznos ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta.

Način korištenja
 • odjednom, sukcesivno (u tranšama) ili na revolving principu - ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja).
Način povrata
 • odjednom, sukcesivno (kvartalno, polugodišnje) ili na revolving principu- ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja.

Zahvaljujući posebnom segmentu namijenjenom poduzetnicima koji je razvijen kroz 44 poduzetnička centra, UniCredit Bank je u mogućnosti pružiti koristan savjet i financijsku analizu za odabir programa prilagođenog vašim potrebama i mogućnostima, od prevladavanja kratkoročnih potreba do najvećih investicijskih ulaganja.

Za sve ostale informacije o ostalim uslovima kreditiranja dostupne su kod naših Bankara za poduzetničko bankarstvo, koji će individualnim pristupom definirati optimalnu strukturu financiranja prema Vašim potrebama.

Overdraft po transakcijskom računu - Ovedraft

Da Vam se ne bi dogodila situacija da zbog kašnjenja uplate na Vaš račun ne možete da ostvarite zacrtane planove UniCredit Bank je za Vas omogućila ugovaranje okvirnog kredita po transakcijskom računu – overdrafta. Okvirni kredit po transakcijskom računu – overdraft je Vaše rješenje za svaku vanrednu situaciju.


Korisnik kredita
 • Domaća poduzeća registrirana prema BiH zakonima i strana poduzeća koja posluju prema zakonima BiH, obrtnici, profesionalna zanimanja (liječnici, stomatolozi, biokemičari, veterinari, farmaceuti, odvjetnici, notari, ovlašteni revizori, knjigovodstveni servisi) i svi ostali klijenti pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i odredbe proizvoda mogu aplicirati za ovaj kredit koristeći ga za:
  • premoštavanje kratkoročnih vremenskih neusklađenosti priliva i odliva na transakcijskom računu preduzeća (npr. povremena vremenska neusklađenost naplate od kupaca i potreba klijenta za podmirenje obaveza prema dobavljačima, poreza, plaća i sl.);
  • finansiranje ostalih potreba za obrtnim sredstvima.

Rok korištenja i povrata:
 • maksimalno 12 mjeseci.

Iznos kredita:
 • utvrđuje se u visini do maksimalno prosječnog mjesečnog iznosa prihoda/primitka ostvarenog iz redovnog poslovanja (prihod od prodaje) prema posljednjem službenom dostupnom financijskom izvještaju (polugodišnjem, godišnjem) uz primjenu prosječnog mjesečnog priliva po računu u zadnjih 6 mjeseci kao korektivnog faktora za utvrdivanje maksimalnog iznosa overdrafta.
Način korištenja
 • na revolving principu
Način povrata
 • na revolving principu - kredit se automatski zatvara priljevom sredstava na transakcijski račun preduzeća, u cijelom vremenu trajanja kredita.

Zahvaljujući posebnom segmentu namijenjenom poduzetnicima koji je razvijen kroz 44 poduzetnička centra, UniCredit Bank je u mogućnosti pružiti koristan savjet i financijsku analizu za odabir programa prilagođenog vašim potrebama i mogućnostima, od prevladavanja kratkoročnih potreba do najvećih investicijskih ulaganja.

Za sve ostale informacije o ostalim uslovima kreditiranja dostupne su kod naših Bankara za poduzetničko bankarstvo, koji će individualnim pristupom definirati optimalnu strukturu financiranja prema Vašim potrebama.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo