INSTRUKCIJA ZA ISPLATU MJESEČNIH PRIMANJA ZAPOSLENICIMA

Usluga isplate mjesečnih primanja krajnjim korisnicima fizičkim osobama, namijenjena je poslovnim subjektima čiji zaposlenici imaju otvorene transakcijske račune u UniCredit Bank d.d.

U cilju optimizacije procesa i poboljšanja kvaliteta usluge te pojednostavljenja i povećanja sigurnosti razmjene podataka, UniCredit Bank d.d. nudi jedinstvenu formu spiska za isplate mjesečnih primanja u elektronskoj formi, koja će Vam osigurati brže, jednostavnije i sigurnije evidentiranje mjesečnih primanja Vaših zaposlenika.

Elektronski spisak je spisak plata i drugih mjesečnih/ličnih primanja Vaših zaposlenika kreiran u Microsoft Excel formatu (*.xls), strukture kako slijedi:

JIB pravne osobe isplatitelja mjesečnih primanja

Ime i prezime zaposlenika:

Broj računa zaposlenika:

Iznos u KM:

Svrha doznake:

Vrsta uplate:

(izabrati jednu od opcija)

42…..

Ime i prezime

 xxx.....

100,00

Plaća za 10/2018

Redovno; Povremeno; Ostalo

42…..

Ime i prezime

 xxx.....

100,00

Prijevoz za 10/2018

Redovno; Povremeno; Ostalo

42……

Ime i prezime

xxx...

200,00

Topli obrok 10/2018

Redovno; Povremeno; Ostalo


Instrukcija za dostavu elektronskog spiska i uplatu sredstava za isplatu mjesečnih primanja:

ISPLATE MJESEČNIH PRIMANJA

E-MAIL ADRESA (na koju se dostavljaju elektronski spiskovi)

internet.place@unicreditgroup.ba

TRANSAKCIJSKI BROJ RAČUNA na koji se uplaćuju sredstva za isplatu

3389102546519374


U nastavku donosimo opća pravila postupanja i neophodne podatke za proces isplate mjesečnih primanja:

  • Elektronski spisak se dostavlja na dan uplate pokrića. Za jedan spisak dostavlja se jedan nalog pokrića.
  • Kod slanja elektronskog spiska u predmet (subjekt) e-maila obvezno navesti JIB pravne osobe isplatitelja mjesečnih primanja i naziv firme.
  • Nalog pokrića mora odgovarati iznosu dostavljenog elektronskog spiska. Potrebno je da se u svrhu naloga navede razdoblje za koje se vrši isplata (mm/gggg). Ako je nalog pokrića veći od dostavljenog elektronskog spiska Banka će postupiti prema elektronskom spisku te izvršiti povrat više doznačenih sredstava. Ako je nalog pokrića manji od dostavljenog elektronskog spiska Banka neće postupiti prema elektronskom spisku već će izvršiti povrat doznačenih  sredstava.
  • Banka vrši automatsko evidentiranje knjiženja na osnovu elektronskih spiskova koje je dostavio klijent. Za ispravnost podataka odgovoran je isključivo klijent. Ako broj računa nije usklađen s imenom i prezimenom korisnika sredstava u elektronskom spisku, Banka će uplatu izvršiti prema podacima broja računa i ne odgovara za ispravnost imena i prezimena navedenih u elektronskom spisku.
  • Banka će kontaktirati isplatitelja u najkraćem mogućem roku ili najkasnije sljedeći radni dan u slučaju kada nije dostavljen elektronski spisak za uplaćeni iznos pokrića ili je račun korisnika sredstava (zaposlenika) neispravan. Ukoliko se elektronski spisak ili ispravan račun ne dostavi u roku od 3 radna dana banka će izvršiti povrat sredstava na račun isplatitelja.

Napomena:

Ukoliko je uplaćeno pokriće a neki od računa korisnika je neispravan, Banka će izvršiti isplatu sredstava preostalim korisnicima čiji su podaci o računima ispravni.

INSTRUKCIJA ZA ISPLATU MJESEČNIH PRIMANJA ZAPOSLENICIMA PDF 112 kB Download
TEMPLATE ZA UNOS PODATAKA.XLS XLS 9 kB Download
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo