Krediti iz kreditnih linija i garantnih fondova

Kredit iz sredstava Svjetske banke

Ministarstvo financija FBIH i UniCredit Bank su potpisali ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg malim i srednjim poduzećima nudi pristup financijskim sredstvima odobrenim od strane Svjetske banke (World bank). Namjena može biti financiranje obrtnih sredstava, investicijskih ulaganja ili refinansiranje kredita pri cemu faktura ne smije biti starija od 360 dana od podnošenja zahtjeva za kredit u OdRaz. Iz povrata sredstava obezbjeđen je Revolving fond koji uz gore navedene namjene podržava i finansiranje projekata klijenata pogođenim elementarnim nepogodama s rokom podnošenja zahtjeva sa 30.09.2015 godine. Svi projekti trebaju biti u skladu sa ekološkim standardima Svjetske banke

Kredit iz sredstava banke uz pokriće Garancijom GF USAID

Unicredit Bank u saradnji sa USAID garantnim fondom nudi mogućnost finansiranja ulaganja u osnovna sredstva, trajna obrtna i obrtna sredstva  uz pokriće 50% rizika Garancijom GF USAID. USAID-ov garantni fond usmjeren je na stimulisanje razvoja ciljanih sektora BH privrede: poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje i prerade hrane (isključena proizvodnja i prerada peradi) drvno-prerađivačke industrije i turizma, a u ovisnosti od namjene financiranja, rok korištenja može biti do 36 mjeseci (odnosno do isteka roka važenja USAID garancije). 

Kreditna linija za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije iz sredstava EBRD

U saradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj – EBRD kroz Program financijske podrške projektima obnovljive energije za Zapadni Balkan II (WeBSEFF II), Unicredit Bank nudi kreditnu liniju za dugoročno finansiranje projekata za ulaganje u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost koja uključuje besplatnu tehničku pomoć i bespovratna poticajna sredstva Evropske unije,  kako bi se podržali napori za efikasno korištenje i očuvanje energije u Regiji. Više informacija

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo