Izjava o suglasnosti


Ugovaranja e-uplatnice

Osobni podaci Podnositelja zahtjeva se mogu unositi u dokumentaciju koja nastaje poradi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva i ugovornog odnosa koji nastane na temelju istog zahtjeva, poradi čega se isti smiju priopćavati poslovnom subjektu koji ispostavlja račune ili osobi koju ovlasti za procesuiranje tih podataka, te u cilju nedvojbene identifikacije Podnositelja zahtjeva i zaštite  njegovih privatnih imovinskih interesa u poslovanju s Bankom i poslovnim subjektom koji ispostavlja račune.

Svojim potpisom potvrđujem ispravnost svih podataka u ovom Zahtjevu te prihvaćanje Uvjeta ugovora o pružanju usluge e-uplatnica te eventualnih izmjena ovih Uvjeta, kao i način prezentacije naloga za plaćanje obveze (e-uplatnica) s kojima sam upoznat/a.

Za više informacija kontaktirajte nas na besplatni telefon 080 081 051, za pozive iz inozemstva +387 33 222 999 ili na e-mail: info@unicreditgroup.ba ili nas posjetite u Vama najbližoj poslovnici.


Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo