Akcija kredita

Akcijska ponuda UniCredit Bank od 01.09.2015 godine. Odlučili ste kupiti stan ili kuću? Možda gradite, uređujete ili samo opremate? Trebate gotovinu za finansiranje raznih potreba ili refinansiranje postojećih zaduženja u drugim institucijama? U vremenu u kojem je briga za sigurnost i budućnost svakodnevnica, kreirali smo posebnu akcijsku ponudu kredita iz koje izdvajamo:

Vrsta kredita Maks iznos
kredita u KM
Maks rok
otplate
Omjer kredita
i hipoteke
Kamatna stopa
(godišnja)
EKS*
Stambeni kredit s hipotekom 300.000 30 godina već od 1:1 5,50% za FBIH i DB 5,68%,
za RS 5,73%
Gotovinski hipotekarni kredit 200.000 20 godina 1:1,5 5,95% za FBIH i DB 6,18%,
za RS 6,26%
  • Bez naknade za obradu kredita
  • Bez naknade za vođenje kreditnog računa
  • Fiksna kamatna stopa na kredite s rokom otplate do i uključujući 5 godina, a promjenjiva za rokove otplate preko 5 godina
  • Krediti se odobravaju u valuti KM s valutnom klauzulom u EUR
  • Ukupni troškovi koji padaju na teret klijenta koji ulaze u izračun EKS za maksimalan iznos i na  maksimalan rok po promjenjivoj kamatnoj stopi za stambene kredite sa hipotektom iznose za FBiH i DB 316.083,93 KM, a RS 317.430,04 KM, a za gotovinske hipotekarne kredite iznose za FBiH i DB 144.496,80 KM, a RS 145.842,91 KM.

Informativni prikaz izračuna mjesečnog anuiteta

Informativni prikaz preuzmite ovdje.

Kredit je važna odluka, povjerite je najboljima!

Sa zadovoljstvom Vas očekujemo u vama najbližoj poslovnici.
Vaša UniCredit Bank!

 

Napomene:
*Efektivna kamatna stopa (EKS)  je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na ukupan iznos kredita i maksimalan rok otplate, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d.
Razlika u izračunu EKS za Federaciju Bosne i Hercegovine/Distrikt Brčko od izračuna za Republiku Srpsku proizlazi iz različite zakonske regulative koja definira troškove koji ulaze u izračun EKS-a i ukupnih troškova kredita.
U izračun EKS na području Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko ulazi naknada za obradu kredita i troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine).
U izračun EKS na području RS, pored navedenih troškova, ulaze još i troškovi instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni, troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa kredita, ovisno o internim aktima.

Vrsta kredita Maks iznos kredita u KM Maks rok otplate Kamatna stopa (godišnja)
Osigurani kredit

 (uz policu osiguranja otplate u slučaju bolovanja, otkaza ili smrti)
60.000 5 godina 6,29% promjenjiva
 
(EKS* za FBIH i DB 8,19%,
za RS 8,21%)
6,79% fiksna
 
(EKS* za FBIH i DB 8,74%,
za RS 8,76%)
 10 godina 7,69% promjenjiva
 
(EKS* za FBIH i DB 9,01%, za RS 9,02%)
Brzi kredit - dugoročni

(uz policu osiguranja života)
40.000 7 godina 7,99%
(EKS* za FBIH i DB 8,95%, za RS 8,97%)
  • Bez naknade za vođenje kreditnog računa
  • Kamatna stopa za Brze kredite do i uključujući 5 godina je fiksna, a preko 5 godina promjenjiva
  • Kredit se odobrava u valuti KM ili KM s valutnom klauzulom u EUR
  • Za Osigurani kredit - Ukupni troškovi koji padaju na teret klijenta koji ulaze u izračun EKS za maksimalan iznos i na maksimalan rok po promjenjivoj kamatnoj stopi iznose za FBiH i DB 29.079,04 KM, a RS 29.098,40 KM. 
  • Za Brzi kredit - Ukupni troškovi koji padaju na teret klijenta koji ulaze u izračun EKS za maksimalan iznos i na maksimalan rok po promjenjivoj kamatnoj stopi iznose za FBiH i DB 13.419,21 KM, a RS 13.438,57 KM.

Informativni prikaz izračuna mjesečnog anuiteta

Informativni prikaz preuzmite ovdje.

Kredit je važna odluka, povjerite je najboljima!

Sa zadovoljstvom Vas očekujemo u vama najbližoj poslovnici.
Vaša UniCredit Bank!

 

Napomene:
*Efektivna kamatna stopa (EKS)  je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na ukupan iznos kredita i maksimalan rok otplate, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d.
Razlika u izračunu EKS za Federaciju Bosne i Hercegovine/Distrikt Brčko od izračuna za Republiku Srpsku proizlazi iz različite zakonske regulative koja definira troškove koji ulaze u izračun EKS-a i ukupnih troškova kredita.
U izračun EKS na području Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko ulazi naknada za obradu kredita i troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine).
U izračun EKS na području RS, pored navedenih troškova, ulaze još i troškovi instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni, troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa kredita, ovisno o internim aktima.

Spinning wheel animation

Loading