Otvorena štednja

Odgovara Vam da povremeno izdvajate manji iznos sredstava na štednju, a da pritom ostvarujete viši prihod od kamata? Sa otvorenom štednjom slobodni ste da koristite plodove svoga rada kada to poželite.

Otvorena štednja pruža mogućnost naknadnih, višekratnih uplata na štedni ulog, ali i obavljanja  povremenih isplata sredstava tijekom oročenja. Ovaj oblik je posebno prilagođen ako želite štedjeti, a ujedno želite i fleksibilnost u iznosu Vašega oročenja.

Osnovne karakteristike:

  • Mogućnost oročenja u valutama KM, EUR i USD, u željenom iznosu i roku
  • Nizak početni ulog štednje 50 KM, 25 EUR ili protuvrijednost u  drugoj valuti
  • Raspon rokova oročenja od 3 do 60 mjeseci
  • Mogućnost uplate sredstava željenom dinamikom i u željenim iznosima
  • Većim brojem uplata se ostvaruje i veći prinos od kamata
  • Povremene isplate jednom u periodu od tri mjeseca
  • Automatsko produženje oročenja na isti rok uz uvjete važeće prvi radni dan nakon isteka ugovorenog roka
  • Mogućnost ugovaranja oročenja u bilo kojoj poslovnici Banke
  • Klijenti koji ugovore Otvorenu štednju imaju mogućnost besplatnog ugovaranja usluge trajni nalog kako bi bez dolaska u poslovnicu bili u mogućnosti štedjeti dinamikom i na rok koji god požele. Korištenjem usluge Internet bankarstva (e-ba) i mobilnog bankarstvo (m-ba), klijenti mogu sami vršiti prijenose na Otvorenu štednju brzo, fleksibilno i jednostavno s bilo kojeg mjesta 24-sata dnevno, 7 dana u tjednu/sedmici.

U situaciji prijevremenog raskida Otvorene štednje, na oročeni štedni ulog se obračunava pripadajuća kamata, koja vrijedi za prvi postignuti rok oročenja i ukupan broj dana do dana prekida oročenja. Svakoj uplati zasebno se određuje nova kamatna stopa prema postignutom periodu koliko su sredstva bila u Banci i ukupnom saldu na računu.

Kamatne stope važeće od 01.03.2018. godine

Tarifa naknada za štedne proizvode

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo