SLIKAJ i PLATI u m-ba

Nova funkcionalnost u mobilnom banakrstvu (m-ba) Slikaj i plati predstavlja brzo i praktično rješenje koje unapređuje način plaćanja režijskih računa te samim time i izvršavanje obaveza korisnika. Kreiranje naloga se vrši skeniranjem pojedinih elemenata računa pomoću kamere mobilnog telefona. 

Na ovom linku možete preuzeti korisničku brošuru/uputu za Slikaj i plati funkcionalnost.


Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo