Modula - paket bankarskih usluga po izboru

Prva BH banka koja klijentima omogućuje samostalno kreiranje sadržaja paketa bankarskih proizvoda i usluga

Prateći potrebe klijenata i nastojeći im olakšati poslovanje, UniCredit Bank je uvela novi paket Modula, koji klijentima omogućuje samostalno kreiranje sadržaja bankarskih proizvoda i usluga u okviru paketa.

Ovim je UniCredit Bank prva banka na tržištu BiH koja svojim klijentima omogućuje slobodan izbor u definiranju paketa, a čija konačna cijena ovisi o samom sadržaju koji klijent odabere.

Znatne godišnje uštede u odnosu na cijenu korištenja pojedinačnih proizvoda

Prilikom ugovaranja Modula paketa, klijent u osnovnom setu proizvoda i usluga dobiva tekući račun, beskontaktnu Debit Mastercard karticu i m-ba mobilno bankarstvo, dok preostale proizvode i usluge klijent sam bira i dodaje, te na taj način ostvaruje znatne godišnje uštede u odnosu na cijene njihovog pojedinačnog korištenja.

UniCredit Bank posebno vodi računa o klijentima treće životne dobi kojima nudi još povoljniju cijenu za korištenje Modula paketa, dok su studenti u potpunosti oslobođeni plaćanja mjesečne naknade za korištenje. 

Korisnici JES! paket-računa UniCredit Bank, prvog paketa bankarskih proizvoda i usluga na BiH tržištu, nadalje zadržavaju sve pogodnosti korištenja, dok ponudom Modula paketa UniCredit Bank pomiče granice u prilagođavanju stvarnim potrebama postojećih i novih klijenata, te postavlja nove izazove u tržišnoj utakmici unutar bankarskog sektora. 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo