Posebne mjere klijentima izloženim negativnim ekonomskim efektima izazvanim virusom „COVID-19“

 

UniCredit Bank d.d. i dalje nastavlja s podrškom građanima i kompanijama čije je poslovanje pogođeno dešavanjima uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19. Dobrobit naših klijenata je jedan od naših ključnih prioriteta, stoga nastavljamo djelovati na najbolji mogući način u interesu svih uključenih strana i činiti pravu stvar!

Banka je svojim klijentima osigurala mjere olakšica s ciljem oporavka od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom virusnog oboljenja „COVID-19“.

 

 

Za građane pogođene krizom:

Mjere podrške se odnose na Produženje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu do 31.3.2022.

Za posebnu mjeru je moguće aplicirati podnošenjem pisanog zahtjeva u poslovnici Banke, a uz pisani zahtjev za odobrenje posebne mjere potrebno je priložiti bilo koji dokument kojim se dokazuje da je došlo do smanjenja platežne sposobnosti, kao što je npr. otkaz ugovora o radu ili odluka poslodavca o smanjenju plaće ili određivanju minimalne plaće, platne liste, dokaz iz kojeg se vidi da je klijent prijavljen na evidenciju Službe za zapošljavanje, (a što je prouzrokovano pandemijom Covid-19)  ili bilo koji drugi dokument kojim se može utvrditi navedeno (primjerice: potvrda poslodavca).

 

Za kompanije pogođene krizom:

Mjere podrške UniCredit Bank d.d. se odnose na:

  • uvođenje grace perioda na otplatu glavnice kreditnih/ leasing obaveza (u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno) do 31.03.2022.
  • produženje roka otplate kredita/ leasinga koji se otplaćuju anuitetno
  • produženje roka otplate kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima do 31.03.2022
  • odobrenje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih problema likvidnosti
  • druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirenja kreditnih obveza i održavanja poslovanja klijenta

 

Posebne mjere će se odobravati poslovnim subjektima koji su pogođeni nepovoljnim ekonomskim posljedicama uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“, odnosno:

  • kojima je smanjena likvidnost/solventnost pojavom korona virusa;
  • čiji dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te koji je privremeno obustavio proizvodnju;
  • čiji su kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu;
  • čiji su zaposlenici zaraženi, te koji je odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone;
  • čije je poslovanje  pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed korona virusa.

 

Za podnošenje zahtjeva za ublažavanje servisiranja obaveza prema Banci, potrebno je da se osoba ovlaštena za zastupanje javi osobno nadležnom Voditelju poslovnog odnosa, ili regionalnom direktoru sa e-mail adrese prijavljene u sistemu Banke, te dostavi popunjen Zahtjev za odobrenje posebnih mjera.

Uz zahtjev je neophodno dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje da je poslovanje ugroženo situacijom izazvanom pandemijom virusa Covid-19, kao što je npr: Odluka nadležnog organa da je obustavljen rad/propisano skraćenje ili naređena druga ograničenja, izjava klijenta da su predmetni događaji prouzročili smanjenje volumena poslovanja, dopisi ugovornih strana (značajniji kupci/dobavljači) o nemogućnostima preuzimanja/isporuke robe zbog utjecaja pandemije, i sl.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo