Mjere olakšica u otplati kredita za građane i kompanije pogođene krizom

 

Udruženje banaka Bosne i Hercegovine je u intenzivnom kontaktu sa svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini, od kojih prikuplja podatke o privrednim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom, u namjeri da bankama članicama omogući koordinaciju neophodnih aktivnosti usljed novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19. Inicijalne mjere podrške će trajati minimalno tokom perioda trajanja stanja nesreće, a dalje se mogu produžavati, ukoliko se vanredno stanje nastavi.

Za pravna lica na raspolaganju će biti različite mjere određene u skladu sa individualnim potrebama klijenata. Sve kompanije koje su direktno pogođene krizom, kao i one gdje je utjecaj krize manji ili će naknadno nastati, će imati mogućnost podnošenja zahtjeva za neku od mjera olakšica. Realizaciju mjera UniCredit Bank će obavljati direktnom komunikacijom nadležnih bankarskih službenika, zaduženih za vođenje poslovnog odnosa sa klijentom/pravnim licem.

Kada su u pitanju fizička lica, UniCredit Bank će obezbijediti privremeni moratorij ili drugu posebnu mjeru na kreditne plasmane svim pojedincima koji su pogođeni nastalom situacijom (klijenti kojima su smanjenja primanja, ugrožena stabilnost primanja, te samim tim i kapacitet otplate kreditnog zaduženja).

I za fizička i za pravna lica, mjere relaksacije će se odobravati po ubrzanoj proceduri i uz minimalnu dokumentaciju. Nadalje, učinit ćemo sve da maksimalno obezbijedimo mogućnost realizacije mjera i bez dolaska u banku.

Konkretne upute će biti dostupne na web stranici od 3. aprila, uključujući sve kanale komunikacije koji će se koristiti (telefon, e-mail, SMS, Viber i sl.), kako bi se povećao kapacitet i brzina obrade.

UniCredit Bank neće naplaćivati dodatne troškove u periodu mjera, niti naknade za modifikacije postojećih kredita.

UniCredit Bank će nastaviti aktivno pratiti situaciju, djelovati na najbolji mogući način u interesu svojih klijenata i činiti pravu stvar!

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo