UniCredit Bank i dalje nastavlja s podrškom građanima i kompanijama čije je poslovanje pogođeno dešavanjima uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19.

 

Dobrobit naših klijenata je jedan od naših ključnih prioriteta, stoga nastavljamo djelovati na najbolji mogući način u interesu svih uključenih strana i činiti pravu stvar!

Banka je svojim klijentima osigurala mjere olakšica koje podrazumijevaju moratorij na otplatu kreditnih obaveza, s ciljem oporavka od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom virusnog oboljenja „COVID-19“.

 

Za građane pogođene krizom

Mjere podrške se odnose na moratorij za sljedeće proizvode:

 • krediti
 • krediti po kreditnim karticama
 • prekoračenja po računima
 • leasing

Moratorij će se odobravati klijentima Banke, fizičkim osobama čija je kreditna sposobnost pogoršana uslijed negativnog utjecaja epidemije virusnog oboljenja „COVID-19“, odnosno čiji su izvori za otplatu uslijed toga smanjeni i time im je onemogućeno, ili će biti onemogućeno izmirivanje obveza prema Banci.

Za moratorij je moguće aplicirati podnošenjem pisanog zahtjeva u poslovnici Banke do 31.05.2021. godine, a uz pisani zahtjev za odobrenje moratorija potrebno je priložiti bilo koji dokument kojim se dokazuje da je došlo do smanjenja platežne sposobnosti, kao što je npr. otkaz ugovora o radu ili odluka poslodavca o smanjenju plaće ili određivanju minimalne plaće, platne liste, dokaz iz kojeg se vidi da je klijent prijavljen na evidenciju Službe za zapošljavanje, (a što je prouzrokovano pandemijom Covid-19)  ili bilo koji drugi dokument kojim se može utvrditi navedeno (primjerice: potvrda poslodavca).

 

Za kompanije pogođene krizom

Mjere podrške UniCredit Bank se odnose na:

 • moratorij na otplatu kreditnih obaveza
 • uvođenje grace perioda na otplatu glavnice kreditnih obaveza (u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno)
 • produženje roka otplate kredita koji se otplaćuju anuitetno
 • produženje roka otplate kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima
 • odobrenje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih problema likvidnosti
 • druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirenja kreditnih obveza i održavanja poslovanja klijenta

 

Posebne mjere će se odobravati poslovnim subjektima koji su pogođeni nepovoljnim ekonomskim posljedicama uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“, odnosno:

 • kojima je smanjena likvidnost/solventnost pojavom korona virusa;
 • čiji dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te koji je privremeno obustavio proizvodnju;
 • čiji su kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu;
 • čiji su zaposlenici zaraženi, te koji je odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone;
 • čije je poslovanje  pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed korona virusa.

 

Za podnošenje zahtjeva za ublažavanje servisiranja obaveza prema Banci, potrebno je da se do 31.05.2021.godine, osoba ovlaštena za zastupanje javi osobno nadležnom Voditelju poslovnog odnosa, ili regionalnom direktoru sa e-mail adrese prijavljene u sistemu Banke, te dostavi popunjen Zahtjev za odobrenje posebnih mjera.

 

Uz zahtjev je neophodno dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje da je poslovanje ugroženo situacijom izazvanom pandemijom virusa Covid-19, kao što je npr: Odluka nadležnog organa da je obustavljen rad/propisano skraćenje ili naređena druga ograničenja, izjava klijenta da su predmetni događaji prouzročili smanjenje volumena poslovanja, dopisi ugovornih strana (značajniji kupci/dobavljači) o nemogućnostima preuzimanja/isporuke robe zbog utjecaja pandemije, i sl.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo