Mislimo zajedno na budućnost!

Krediti za projekte energetske efikasnosti u domaćinstvima

Bez kamata i naknada na rate uz UniCredit kreditne kartice!

INVESTIRAJTE U PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA RATE BEZ KAMATA I NAKNADA!

Ugradite nove prozore, instalirajte peć ili kotao na biomasu, bojlere na plin ili sl. i ostvarite poticajni bonus – jednokratni iznos bespovratnih sredstava na Vaš račun!

Za pogodnost mogu aplicirati svi korisnici UniCredit kreditnih kartica koji obave kupovinu energetski efikasnog proizvoda na rate te ispune sve potrebne uvjete za ostvarivanje bespovratnog keš bonusa.

 

Po ispunjavanju svih uvjeta možete ostvariti keš bonus:

  1. u visini od 15% od iznosa investicije ili transakcije ako se radi o implementaciji jedne energetski efikasne kategorije u pojedinačom stambenom objektu
  2. u visini od 20% od iznosa investicije ili transakcije ako se radi o implementaciji dvije različite kategorije prihvatljivosti

 

Uz sve to:

  • štedite energiju i novac
  • smanjujete emisiju štetnih gasova
  • povećavate vrijednost nekretnine

ODLUČILI STE SE ZA KUPOVINU ENERGETSKI EFIKASNOG PROIZVODA NA RATE BEZ KAMATA I NAKNADA?

*Certifikat o prihvatljivosti za odobrene tehnologije se može preuzeti sa GEFF-ove web stranice: http://technology-ba.ebrdgeff.com/bih_bos/ 

ili uz pomoć prodajnog djelatnika u najbližoj  poslovnici UniCredit Bank. 

Trgovci kod kojih možete ostvariti navedenu pogodnost

Osim cijene proizvoda, u osnovicu za izračun poticajnog bonusa ulazi i trošak instalacije (dodatni materijal i trošak izvođenja radova). Maksimalni trošak instalacije ovisi o cijeni proizvoda, a iskazan je kroz postotak u tabeli ispod:

 

Kategorija Prihvatljivi proizvodi Max trošak instalacije
Prozori/ vrata i ustakljavanje Energetski efikasni prozori/vrata i ustakljavanje stalno zauzetih stambenih prostora; Ustakljavanje balkona/lođa ili zajedničkih prostorija u stambenim objektima(stubišta, podrumi i sl.) 25%
Kotlovi i peći Energetski efikasni kotlovi i peći na biomasu sa ili bez odgovarajućeg upravljanja, sistemi grijanja i pripreme potrošne tople vode (PTV) 100%
Kotlovi i peći Energetski efikasni plinski kotlovi sa ili bez odgovarajućeg upravljanja, sistemi grijanja i pripreme potrošne tople vode (PTV).  100%

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo