AKCIJA KREDITA

Dosta je odgađanja Vaših želja! Odaberite ratu, kamatu i proizvod koji Vam najviše odgovora!

GOTOVINSKI DUGOROČNI KREDIT UZ POLICU OSIGURANJA OTPLATE - OSIGURANI KREDIT

(NENAMJENSKI I ZAMJENSKI)

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate do

Kamatna stopa (godišnja)

Efektivna kamatna stopa*

50.000

5 godina

4,39% promjenjiva ili 4,99% fiksna

5,81% ili 6,45%

10 godina

5,99% promjenjiva ili 6,49% fiksna

7,00% ili 7,54%

 • Fiksna ili promjenjiva kamatna stopa tokom cijelog perioda otplate, po Vašem izboru.
 • Gotovinski krediti se odobravaju u valuti KM ili KM s valutnom klauzulom u EUR obračunato po službenom srednjem tečaju/kursu Centralne banke BiH.
 • Klijenti koji u periodu akcije realiziraju Stambeni kredit imaju mogućnost realizovati Gotovinski dugoročni kredit uz polisu osiguranja otplate (nenamjenski) uz iste kamatne stope kao za Stambeni kredit u periodu od jednog mjeseca od realizacije Stambenog kredita.
 • Ukupni troškovi, koji padaju na teret klijenta, koji ulaze u izračun EKS za iznos kredita 50.000 KM i na rok otplate 5 godina po promjenjivoj kamatnoj stopi za Osigurani kredit iznose 7.544,47 KM.

Primjer zaokruženih anuiteta po

promjenjivoj kamatnoj stopi u KM

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

15.000

445

279

219

166

30.000

891

558

438

333

40.000

1.188

744

584

444

50.000

1.485

930

730

555

Više detalja o iznosu i roku otplate kredita provjerite na kreditnom kalkulatoru.

Kredit je važna odluka, povjerite je najboljima!

Vaša UniCredit Bank!

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate kredita, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak polise osiguranja otplate i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice i saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, ovisno o internim aktima.

Trebate gotovinu ili želite refinansirti postojeća zaduženja u drugim institucijama?

Uvjerite se u nevjerovatnu ponudu gotovinskih kredita.

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate do

Kamatna stopa (godišnja)

Efektivna kamatna stopa*

GOTOVINSKI KRATKOROČNI KREDIT

(NENAMJENSKI ZAMJENSKI)

40.000

1 godina

3,99% fiksna

7,35%

GOTOVINSKI DUGOROČNI KREDIT

(NENAMJENSKI I ZAMJENSKI)

5 godina

4,39% promjenjiva ili 4,99% fiksna

5,36% ili 6,00%

7 godina

5,99% promjenjiva ili 6,49% fiksna

7,08% ili 7,62%

 • Fiksna ili promjenjiva kamatna stopa tokom cijelog perioda otplate, po Vašem izboru.
 • Gotovinski krediti se odobravaju u valuti KM ili KM s valutnom klauzulom u EUR obračunato po službenom srednjem tečaju/kursu Centralne banke BiH.
 • Ukupni troškovi, koji padaju na teret klijenta, koji ulaze u izračun EKS za iznos kredita 40.000 KM i na rok otplate 1 godina za Kratkoročni gotovinski kredit iznose 1.765,84 KM.
 • Ukupni troškovi, koji padaju na teret klijenta, koji ulaze u izračun EKS za iznos kredita 40.000 KM i na rok otplate 5 godina po promjenjivoj kamatnoj stopi za Dugoročni gotovinski kredit iznose 5.627,35 KM.

Primjer zaokruženih anuiteta po

promjenjivoj kamatnoj stopi u KM

2 godine

3 godine

5 godina

7 godina

5.000

218

148

93

73

10.000

436

297

186

146

20.000

872

594

372

292

30.000

1.308

891

558

438

40.000

1.744

1.188

744

584

Više detalja o iznosu i roku otplate kredita provjerite na kreditnom kalkulatoru.

Kredit je važna odluka, povjerite je najboljima!

Vaša UniCredit Bank!

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate kredita, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice i saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, ovisno o internim aktima.

Kupujete stan ili kuću? Gradite, uređujete ili adaptirate stambeni prostor?

Refinancirate stambeni kredit u drugoj banci? Ne propustite jedinstvenu priliku! 

STAMBENI KREDIT S HIPOTEKOM

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate do

Kamatna stopa (godišnja)

Efektivna kamatna stopa*

U skladu s kreditnom sposobnosti

10 godina

2,99% promjenjiva ili 3,99% fiksna

3,19% ili 4,23%

15 godina

3,49% promjenjiva ili 4,49% fiksna

3,67% ili 4,71%

30 godina

3,99% promjenjiva

4,16%

 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Fiksna kamatna stopa za kredite s rokom otplate do 15 godina.
 • Za kredite s namjenom kupovine stambenog prostora troškove procjene nekretnine do 230 KM preuzima Banka.
 • U periodu akcije, opremite dom uz gotovinski dugoročni kredit uz polisu osiguranja otplate (nenamjenski) po kamatnoj stopi stambenog kredita u periodu od jednog mjeseca od realizacije stambenog kredita.
 • Stambeni krediti se odobravaju u valuti KM s valutnom klauzulom u EUR obračunato po službenom srednjem tečaju/kursu Centralne banke BiH.
 • Ukupni troškovi, koji padaju na teret klijenta, koji ulaze u izračun EKS za iznos kredita npr 300.000 KM i na rok otplate ukupno 10 godina po promjenjivoj kamatnoj stopi za stambeni kredit s hipotekom iznose 50.161,78 KM.

Primjer zaokruženih anuiteta po

promjenjivoj kamatnoj stopi u KM

5 godina

10 godina

15 godina

30 godina

  80.000

1.437

772

572

381

100.000

1.796

965

714

477

120.000

2.156

1.158

857

572

150.000

2.695

1.448

1.072

715

200.000

3.593

1.930

1.429

954


Više detalja o iznosu i roku otplate kredita provjerite na kreditnom kalkulatoru.

Kredit je važna odluka, povjerite je najboljima!

Vaša UniCredit Bank!


*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na iznos kredita 300.000 KM i maksimalan rok otplate za stambene kredite, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak polise osiguranja nekretnine i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM, trošak neophodne dokumentacije 85 KM, trošak notarskih usluga 526,50 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 365 KM, trošak upisa hipoteke 600 KM i trošak premije osiguranja nekretnine od 50 KM na godišnjem nivou.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, ovisno o internim aktima.

Ukoliko Vam je potreban veći iznos novca bez definisane namjene na duže rokove, tu je i odlična ponuda gotovinskih hipotekarnih kredita.

GOTOVINSKI NENAMJENSKI DUGOROČNI HIPOTEKARNI KREDIT

Maksimalan iznos u KM

Rok otplate do

Kamatna stopa (godišnja)

Efektivna kamatna stopa*

200.000

10 godina

3,99% promjenjiva ili 4,99% fiksna

4,31% ili 5,36%

20 godina

4,49% promjenjiva

4,76%

 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Fiksna ili promjenjiva kamatna stopa za kredite s rokom otplate do 10 godina, po Vašem izboru.
 • Gotovinski nenamjenski dugoročni hipotekarni krediti se odobravaju u valuti KM s valutnom klauzulom u EUR obračunato po službenom srednjem tečaju/kursu Centralne banke BiH.
 • Ukupni troškovi, koji padaju na teret klijenta, koji ulaze u izračun EKS za iznos kredita 200.000 KM i na rok otplate 10 godina po promjenjivoj kamatnoj stopi za gotovinski nenamjenski dugoročni hipotekarni kredit iznose 45.864,57 KM.

Primjer zaokruženih anuiteta po

promjenjivoj kamatnoj stopi u KM

5 godina

10 godina

15 godina

20 godina

 50.000 KM

921

506

382

316

70.000 KM

1.289

708

535

442

100.000 KM

1.841

1.012

764

632

130.000 KM

2.394

1.316

994

822


Više detalja o iznosu i roku otplate kredita provjerite na kreditnom kalkulatoru.

Kredit je važna odluka, povjerite je najboljima!

Vaša UniCredit Bank!

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate kredita, za klijente koji posjeduju tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak polise osiguranja nekretnine i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM, trošak neophodne dokumentacije 85 KM, trošak notarskih usluga 526,50 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 365 KM, trošak upisa hipoteke 600 KM i trošak premije osiguranja nekretnine od 50 KM na godišnjem nivou.


Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, ovisno o internim aktima.

Spinning wheel animation

Loading