Želim

da živim san

Novac za sve

 • Novac za bilo šta

 • Novac za opremanje kuće ili stana

 • Novac za vraćanje dugova

NAPRAVI MI PROCJENU

remove

BAM

add

BAM

BAM

remove

Mjeseci

add

Mjeseci

Mjeseci

Kreditni kalkulator omogućava da vidite kako izgleda Vaš kredit, koliko ćete ga dugo otplaćivati, koliko ćete mjesečno plaćati ratu i koliko ćete platiti kamata tokom otplate samog kredita.

Ne zaboravite da je riječ o procjeni i da ćete sve zvanične informacije dobiti u poslovnici, kada se odlučite za kreditno zaduženje.

 

*Ukupan iznos za platiti u BAM - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa, koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na odabrani iznos i odabrani rok otplate za klijenta, koji posjeduje tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi police osiguranja (otplate/života za klijente starosti preko 40 godina i do 60 godina/nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, suglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere suglasnosti o zapljeni 9,36 KM te dodatno za gotovinske nenamjenske dugoročne hipotekarne kredite: trošak neophodne dokumentacije 85 KM, trošak notarskih usluga 526,50 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 365 KM, trošak upisa hipoteke 600 KM i trošak premije osiguranja nekretnine od 50 KM na godišnjem nivou.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, ovisno o internim aktima.

KARAKTERISTIKE KREDITA

Šta mi znači osiguranje kredita?

 • Osiguranje kredita znači da ćete ga moći otplaćivati i u slučaju da ostanete bez posla, doživite nezgodu ili se razbolite.

 

Kako to izgleda?

 • Kredit osiguravate u banci bez dodatnih izdvajanja. Sve se uračunava u iznos kredita.
 • U slučaju da ostanete bez posla, doživite nezgodu ili se razbolite, osiguranje plaća Vaše kreditne obaveze.

 

Šta mi je potrebno?

 • Sudužnik – ako nemate sve uslove za zaduženje
 • 2 mjenice
 • 2 suglasnosti o zapljeni primanja
 • Polica osiguranja

 

Napomena: Banka svakom klijentu pristupa individualno, pa se i zvanične kreditne ponude formiraju u skladu sa potrebama klijenta.

Efektivna kamatna stopa obuhvata sve troškove kredita u koje su uključene i naknade, osiguranja, depozit, kao i svi drugi troškovi koji nastaju tokom kreditnog zaduženja.

Informacijski listovi
Obrazac potvrde kojeg popunjava poslodavac

Trebate određeni iznos novca bez posebnog razloga ili razlog ne želite navoditi? Ili možda želite vratiti postojeća dugovanja?

 • Onda trebate gotovinski kredit. Vi birate gdje, kada i kako novac trošite.

 

Koliko novca možete dobiti?

 • Na raspolaganju Vam je maksimalno 40.000 KM, a možete ih vraćati najduže 7 godina.

 

Šta nama treba od Vas?

 • Sudužnik – ako nemate sve uslove za zaduženje
 • 2 mjenice
 • 2 suglasnosti o zaplijeni primanja

 

Želim kraći period otplate - kratkoročni gotovinski krediti

Ukoliko se odlučite na iznos do 30.000 KM, koji ćete vratiti tokom godinu dana, onda će Vam na taj iznos biti obračunata fiksna godišnja kamatna stopa od 6,49% ili efektivna 7,99%.

Ako tokom godinu dana želite vratiti iznos veći od 30.000 KM, onda će Vam na taj iznos biti obračunata fiksna godišnja kamatna stopa od 5,48% ili efektivna 8,92%.

 

Želim duži period otplate - dugoročni gotovinski krediti

Ukoliko Vam je potreban iznos do 30.000 KM koji ćete vratiti tokom narednih pet godina onda će Vam na taj iznos biti obračunata fiksna godišnja kamatna stopa od 6,49% ili promjenjiva od 5,89%. Efektivna kamatna stopa u ovom slučaju iznosi 6,99% ili 7,64%.

Ako tokom pet godina želite vratiti iznos veći od 30.000 KM, onda će Vam na taj iznos biti obračunata fiksna godišnja kamatna stopa od 5,48% ili promjenjiva od 4,98%. Efektivna kamatna stopa u ovom slučaju iznosi 5,98% ili 6,53%.

Sedam godina je period tokom kojeg želite vraćati iznos do 30.000 KM? U tom slučaju na taj će iznos biti obračunata fiksna godišnja kamatna stopa od 6,79 % ili promjenjiva od 6,59%. Efektivna kamatna stopa u ovom slučaju iznosi 7,76% ili 7,98%.

Ukoliko tokom perioda od sedam godina želite vraćati iznos veći od 30.000 KM, u tom slučaju, na odabrani iznos bit će obračunata fiksna godišnja kamatna stopa od 6,44% ili promjenjiva od 5,88%.  Efektivna kamatna stopa u ovom slučaju iznosi 6,96% ili 7,56%.

 

Napomena: Banka svakom klijentu pristupa individualno, pa se i zvanične kreditne ponude formiraju u skladu sa potrebama klijenta.

Efektivna kamatna stopa obuhvata sve troškove kredita u koje su uključene i naknade, osiguranja, depozit, kao i svi drugi troškovi koji nastaju tokom kreditnog zaduženja.

Informacijski listovi
Obrazac potvrde kojeg popunjava poslodavac

Životno osiguranje + kredit za sve? Moguće je!

 • Vama treba novac, a mi ne pitamo zašto.  Sami birate gdje novac trošite.

 

Koliko novca možete dobiti?

 • Na raspolaganju Vam je maksimalno 40.000 KM, a možete ih vraćati najduže 7 godina.

 

O kakvom životnom osiguranju govorimo?

 • Osiguranju koje u slučaju nesreće za Vas plaća dugove
 • Koje Vam omogućava da novac vraćate sve dok ne napunite 75 godina
 • Koje ne zahtijeva komplikovane procedure i ne oduzima vrijeme
 • Vi birate osiguravajuću kuću (Bosna Sunce Osiguranje, Croatia Osiguranje ili Merkur Osiguranje)

 

Niste sigurni da imate uslove za zaduženje? I za to imamo rješenje!

Treba Vam:

 • Sudužnik
 • 2 mjenice
 • 2 suglasnosti o zaplijeni primanja
 • Polica životnog osiguranja

 

Koliko ćete novca dobiti, a koliko vratiti?

Ako 40.000 KM posudite na godinu dana jer trebate novac ili želite vratiti trenutna dugovanja, na iznos koji posuđujete bit će Vam obračunata godišnja kamatna stopa od 5,55 %, a efektivna iznosi 13,17%.

Ako 40.000 KM posudite na 7 godina, jer trebate novac ili želite vratiti trenutna dugovanja, na iznos koji posuđujete bit će Vam obračunata godišnja kamatna stopa od 8,49%, a efektivna iznosi 10,33%.

 

Napomena: Banka svakom klijentu pristupa individualno, pa se i zvanične kreditne ponude formiraju u skladu sa potrebama klijenta.

Fiksnu kamatnu stopu imat ćete ako kredit budete otplaćivali tokom 5 godina,  a promjenjivu ako je rok otplate duži od 5 godina (FBiH i Brčko Distrikt). U Republici Srpskoj fiksna kamatna stopa plaća se za kredite do 2 godine, a promjenjiva ako je rok otplate duži od 2 godine.

Šta je godišnja kamatna stopa?

Godišnja kamatna stopa je dio koji se obračunava na posuđeni iznos.

Efektivna kamatna stopa obuhvata sve troškove kredita u koje su uključene i naknade, osiguranja, depozit, kao i svi drugi troškovi koji nastaju tokom kreditnog zaduženja.

 

Obrazac potvrde kojeg popunjava poslodavac

Treba Vam veća suma novca, a ne znate kako do nje?

 • Imate kuću ili stan? Onda neka nekretnina bude garant, a mi dajemo novac. Vi birate gdje novac trošite. Birate i koliko dugo ćete novac vraćati, a najduži rok koji mi nudimo je 20 godina.

 

Kako novac možete trošiti?

 • Kako Vi želite. Možete trošiti novac za zadovoljavanje ličnih potreba, ili vraćanje dugovanja. Vi birate.

 

Šta nama treba od Vas?

 • Sudužnik – ako nemate sve uslove za zaduženje
 • 2 mjenice
 • 2 suglasnosti o zaplijeni primanja
 • Hipoteka na kuću ili stan
 • Polica osiguranja

 

Koliko ćete novca dobiti, a koliko vratiti?

Ako posudite 200.000 KM i želite ih vraćati narednih 10 godina, onda će Vam na taj iznos biti obračunata promjenjiva kamatna stopa od 3,99 % ili fiksna od 4,99% na godišnjem nivou. Vi birate.

Efektivna kamatna stopa iznosit će 4,31% ili fiksna od 5,36%.

Ako posudite 200.000 KM i želite ih vraćati narednih 20 godina, onda će Vam na taj iznos biti obračunata godišnja promjenjiva kamatna stopa od 4,49%, a efektivna iznosi 4,76%.

 

Napomena: Banka svakom klijentu pristupa individualno, pa se i zvanične kreditne ponude formiraju u skladu sa potrebama klijenta.

Efektivna kamatna stopa obuhvata sve troškove kredita u koje su uključene i naknade, osiguranja, depozit, kao i svi drugi troškovi koji nastaju tokom kreditnog zaduženja.

 

Obrazac potvrde kojeg popunjava poslodavac
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo