Dopušteno prekoračenje nudi mnogobrojne mogućnosti:

  • Odobrava se klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja na tekući račun,
  • Dodjeljuje se na rok od 6 mjeseci, uz mogućnost automatskog produženja,
  • Odobrava se u visini do tri redovna primanja,
  • Godišnja fiksna kamatna stopa obračunava se samo za iskorišteni iznos dopuštenog prekoračenja.

Dodatne informacije o odobravanju i visini dopuštenog prekoračenja mogu se provjeriti u poslovnici Banke. 

Spinning wheel animation

Loading