Internet bankarstvo (e-ba Plus)

 

Internet bankarstvo (e-ba Plus) Vam omogućuje efikasno upravljanje Vašim novcem zahvaljujući Banci dostupnoj 24 sata dnevno.

Jednostavno i u svakom momentu možete pristupiti stanju i prometu po računima te obavljati transakcije domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Pored navedenog u mogućnosti ste izvršiti konverziju novca, primati izvode, ostvariti uvid u informacije o kreditima, dokumentarnom poslovanju, transakcijama na prodajnim mjestima trgovaca (EFT POS terminalima) i business karticama.

Korištenjem e-ba Plus ostvarujete uštedu na naknadama za naloge u domaćem i međunarodnom prometu, jer su naknade za transakcije obavljene putem aplikacije povoljnije u odnosu na standardne tarife naknada za naloge ispostavljene putem šaltera.

Dostupna su različita ovlaštenja koja možete ugovoriti za svoje zaposlenike ovisno o internim pravilima i ovlaštenjima unutar kompanije.

Usluga e-ba Plus je dizajnirana kako bi osigurala maksimalnu efikasnost i optimizirala poslovanje u skladu sa zahtjevima Vaše kompanije. Upotrebom najnovije tehnologije/uređaja (smart kartica ili USBKey) osiguran je brz i siguran pristup aplikaciji.

Iskoristite sva rješenja posljednje tehnologije i ugovorite e-ba Plus u dogovoru sa Vašim voditeljem poslovnog odnosa/bankarom za poduzetničko bankarstvo.

Uživajte u slobodi obrade transakcija sa samo nekoliko klikova mišem.

 

NOVA FUNKCIONALNOST e-ba Plus - PLAĆE/OTPLATE KREDITA

Nova verzija e-ba Plus aplikacije donosi novu funkcionalnost pod nazivom „PLAĆE/OTPLATE KREDITA“. 

Unutar navedene opcije klijenti su u mogućnosti samostalno inicirati isplatu plaće/otplate kredita bez dostavljanja spiskova na obradu u banku

Iniciranje/obrada predmetne transakcije se sastoji od:

  • unosa detalja naloga pokrića koji se provodi sa računa pravne osobe u korist prolaznog računa banke za plaću odnosno otplatu kredita i to u ukupnom iznosu svih pojedinačnih plaća/otplata kredita;
  • spiska djelatnika kojima se treba isplatiti plaća/otplata kredita sa pojedinačnim detaljima o svakom primatelju i to: ime i prezime zaposlenika, broj računa (kod plaće: transakcijski broj računa djelatnika tj. 338...; kod otplate kredita CORE br. računa za otplatu kredita), iznos u KM, svrha doznake (tj. opis uz predmetnu transakciju) & Vrsta uplate (Redovno, Povremeno ili Ostalo).
UPUTE ZA RAD-plaće/otplate kredita putem e-ba Plus aplikacije
B2B nova funkcionalnost
Sigurnost uvijek na prvom mjestu!

 

 

Android

iOS

E-ba Plus - nova funkcionalnost Signergy (google chrome)

Trenutno pristup u aplikaciju e-ba Plus obavlja se putem Internet Explorer web preglednika koji aktivira JAVA applet i osigurava pristup samoj aplikaciji. Nova verzija e-ba Plus aplikacije osigurala je dodatno podršku odnosno omogućila pristup/korištenje aplikacije i kroz Google chrome preglednik. Da bi se mogla koristiti e-ba Plus aplikacija kroz Google chrome potrebno je osigurati na računalu korisnika instalaciju dodatne aplikativne programske podrške tzv. Signergy aplikacije.

Sami proces instalacije Signergy aplikacije je brz i vrlo jednostavan, a predmetnu aplikaciju možete preuzeti ispod.

Napomena: Za pristup e-ba Plus putem Google chrome preglednika potrebno je isključivo koristiti sljedeći posebno kreirani link https://ebaplus.unicreditbank.ba/ebaPlus/, a isti možete pronaći na početnoj stranici, odjeljak pod nazivom 'Prijava u internet bankarstvo'.

Korisnici koji će i dalje nastaviti koristiti aplikaciju putem Internet explorer preglednika nemaju nikakvih izmjena i nastavljaju se koristiti dosadašnjim link-om https://www.unicreditbank.ba/ebaPlus/

Instalacija programa

ASSECO_SIGNERGY_UNICREDIT_INSTALLER EXE 53 MB INSTALIRAJ
ACTIVCLIENT 7.1.0 X64 FIX168 EXE 28 MB INSTALIRAJ
E-BAPLUS SCMANAGEMENT_V6.3.1_X64_BIN ZIP 4 MB INSTALIRAJ
E-BAPLUS SCMANAGEMENT_V6.3.1_X86_BIN ZIP 3 MB INSTALIRAJ
SAFENETAUTHENTICATIONCLIENT-8-X32-8.3.MSI ZIP 21 MB INSTALIRAJ
SAFENETAUTHENTICATIONCLIENT-8-X64-8.3.MSI ZIP 33 MB INSTALIRAJ

Primjeri popunjenih dokumenata za import plaća/otplata kredita

PRIMJER EXCEL PLAĆA XLS 9 kB PREUZMI
PRIMJER EXCEL OTPLATA KREDITA XLS 9 kB PREUZMI
PRIMJER XML PLAĆA XML 1 kB PREUZMI
PRIMJER XML OTPLATA KREDITA XML 1 kB PREUZMI
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo